Showing 55977 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Welsh
Print preview View:

Hanes yr achos Methodistaidd yn Pendref

 • NLW MS 16346C.
 • File
 • 1913

Llawysgrif 'Hanes yr achos Methodistaidd yn Pendref' gan R[obert] C[adwaladr] Evans, wedi ei ysgrifennu ar gyfer Eisteddfod y Groglith, Dolgellau, 1913, o dan y ffug-enw 'Un Mewn Brys'. = A manuscript history of the Methodist c...

Evans, R. C. (Robert Cadwaladr), -1922.

Nodiadau T. E. Ellis ar Morgan Llwyd

 • NLW MS 24073B
 • File
 • 1893, [c. 1897]

Copi personol Thomas [Edward] Ellis, wedi ei ryngddalennu, o Morgan Llwyd, Llyfr y Tri Aderyn (Lerpwl: Isaac Foulkes, 1893), yn cynnwys nodiadau ac arnodiadau helaeth, yn Saesneg a Chymraeg, yn llaw Ellis, [c. 1897]. Ellis oedd golygydd cyfrol gyn...

Ellis, Thomas Edward, 1859-1899

John (Tydu) Jones

Llythyrau a anfonodd John (Tydu) Jones at ei nai Tydfor a'r teulu o Ganada, ynghyd ag enghreifftiau o'i ddawn fel bardd ac ysgrif bortread [anfuddugol Tydfor] ar ei ewythr, Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 1983.

Archif Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 • GB 0210 NAFW
 • Fonds
 • 1999-2007

Papurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn cynnwys ffeiliau Ysgrifenyddiaeth.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales

Dysgwyr

Cerdd: 'Llwybrau' (cystadleuaeth y gadair); darn o ryddiaith: ‘Llanw’ (tlws rhyddiaith); sgwrs o flaen y teledu; llythyr neu ebost yn canmol; adolygiad o westy neu dŷ bwyta; blog fideo (grŵp neu unigol); a pharatoi deunydd ar gyfer dysgwyr.

Gohebiaeth gyffredinol 1970-1974,

Ymhlith y gohebwyr mae Bernard Picton (Knight), Dafydd Iwan, John Jenkins o garchar Albany yn cynnig syniad am gardiau i garcharorion 'gwleidyddol', Judith Maro yn trafod ei nofelau, Gareth Miles yn trafod ei gyfraniad at LOL a gweithiau...

Llythyrau, 1976-1979,

Ymhlith y gohebwyr, 1976-1979, mae Melvyn Rosser, George Thomas, [D.] Ellis [Evans], Edmund-Davies, John Grigg, Elwyn Davies, Kate Roberts (3), Ieuan Gwynedd Jones, Glyn Jones, Emrys [Bowen], Bryn [Roberts], Alun Creunant Davies, Tom Owen, R. Brin...

Rosser, Melvyn, Sir, 1926-2001.

Llythyrau G-J,

Ymhlith y gohebwyr mae Raymond Garlick (1); W. R. P. George (3); R. Geraint Gruffydd (5); Dafydd Iwan (2); Bedwyr Lewis Jones (5); John Gwilym Jones (3); Nesta [Wyn Jones] (6); a T. Llew Jones (1).

Llythyrau G-J,

Ymhlith y gohebwyr mae Raymond Garlick (1); R. Geraint Gruffydd (2); Emyr Humphreys (7); R. T. Jenkins (2); Bedwyr Lewis Jones (4); Bobi Jones (1); Dic Jones (1); Gwilym R. Jones (2); John Gwilym Jones (2); Nesta Wyn Jones (2); a T. Llew Jones (1).

Llythyrau,

Llythyrau, [1951]-[1960]. Ymhlith y gohebwyr mae Bertrand Russell, Dyfnallt [Owen] (2), Gwilym R. [Jones], Kate Roberts, Saunders Lewis, D. J. [Williams], Raymond Garlick a Bobi [Jones].

Russell, Bertrand, 1872-1970.

Llythyrau Rhufain,

Llythyrau a anfonwyd ato tra oedd yn astudio yn yr Eidal gan gynnwys llythyrau o Rufain, rhai oddi wrth ei Dad, ynghyd â llythyrau llawer mwy diweddar. Ymhlith y gohebwyr mae R. O. F. Wynne, Claude [Gildas Jaffrennou] (6), Emyr Wyn Jones, G. J. Wi...

Wynne, R. O. F. (Robert Oliver Francis), 1901-1993

Ail lawysgrif Gwilym Elian

Llyfr nodiadau yn cynnwys barddoniaeth, englynion yn bennaf, 1862-1900, yn llaw William Cosslett (Gwilym Elian), ar amrywiol bynciau, gyda nifer yn ymwneud ag ardaloedd Pontypridd a Chaerffili. = A notebook containing holograph poetry, mainly engl...

Papurau'r Parch. John Roberts, Llanfwrog

 • GB 0210 JOHROG
 • Fonds
 • 1812-1985 (crynhowyd 1928-1985)

Papurau, 1925-1985, y Parch. John Roberts, Llanfwrog, yn cynnwys llythyrau, yn bennaf at y Parch. a Mrs John Roberts, 1928-1985, y gohebwyr yn cynnwys R. Williams Parry, 1946-1953; cerddi llawysgrif, teipysgrif a phrintiedig, [1930]-1984; carolau ...

Roberts, John, 1910-1984

Llythyrau K-M,

Ymhlith y gohebwyr mae Alan Llwyd (5); Derec Llwyd Morgan (3); Dyfnallt Morgan (1); a Prys Morgan (4).

Llwyd, Alan.

Emyn-donau Gwynfryn Ystwyth Jones,

 • NLW ex 2852.
 • file
 • [1972] /

Emyn-donau 'Cwm Rheidol' a 'Bronystwyth' gan Gwynfryn Y. Jones, organydd yn Eglwys Sant Paul, Aberystwyth, ynghyd â llythyr, 1972, ato gan Dyfnallt Morgan a drosodd eiriau gwreiddiol Morswyn o'r Gymraeg i'r Saesneg id...

Jones, Gwynfryn Ystwyth.

Llythyrau J-O,

Llythyrau, [1962]-[1970]. Ymhlith y gohebwyr mae Selwyn [Jones] (15), A. O. H. Jarman, Dafydd Glyn Jones, Thomas Jones, Gildas [Jaffrennou] (2), [T.] Llew [Jones], David Jenkins (4), Gwenallt (2), J. R. Jones, Glyn [Jones] (2), Dafydd Iwan (2), Be...

Jones, Selwyn, 1928-1998.

Results 1 to 20 of 55977