Showing 55862 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Welsh
Print preview View:

Pwyllgor Archwilio (A-DEB-08),

Ffeiliau Ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor. Gall y ffeiliau hyn cynnwys yr agenda ar gyfer y cyfarfodydd, cofnodion, adroddiadau, dogfennau print a gohebiaeth.Mae'r Pwyllgor Archwilio yn sicrhau bod gwariant y Cynulliad yn cael ei archwilio'n ...

Papurau W. J. Gruffydd

  • GB 0210 WJGRUFFYD
  • Fonds
  • [1903]-[1952]

Papurau W. J. Gruffydd,[1903]-[1952], yn cynnwys drafftiau o erthyglau'n ymwneud â'r Mabinogi; nodiadau darlith ar gyfer ei gyrsiau Cymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd; nodiadau darlithoedd ac erthyglau eraill; sgyrsiau a darll...

Gruffydd, W. J. (William John), 1881-1954.

Effemera,

Bathodyn Cymdeithas Cerdd Dant, stamp 'Musicians Union', stamp boglynwaith a 7 trawffyrch.

Tystysgrifau,

Tystysgrif geni byr, 1917; Decree Nisi Absolute (ysgaru), 1975; priodas i Vera Williams, 1975; marwolaeth, 1985.

Torri record,

Dogfennau, toriadau papur ac yn y blaen sy'n adrodd hanes torri'r record 'Ganwyd Crist i'r Byd' yn 1975. Yn ogystal â rhaglen y '26th St David's National Festival', Royal Albert Hall, Llundain yn 1977 gyda m...

Ysgol Glan Clwyd,

Llythyron, rhaglenni cyngherddau a thoriadau papurau sy'n adlewyrchu perthynas Gilmor Griffiths a'r ysgol. Copi o'r cyhoeddiad 'Ysgol Glan Clwyd', y Deugain Mlynedd Gyntaf, 1956-1996.

Wasg a'r cyfryngau,

Erthyglau a thoriadau papur ynglŷn â'i waith fel cyfansoddwr ac yn y byd cerddorol yn gyffredinol. Drafft o’r rhagymadrodd 'Wrth y preseb: carolau Nadolig i blant', 1985 a llythyr gan Robat Gruffudd, 'Y Lolfa' at Vera sy&#...

Eisteddfod,

Tudalennau a chloriau rhaglenni eisteddfodau ple oedd Gilmor yn feirniad neu ar bwyllgor gwaith.

Geirda personol,

Geirda gan T. E. Davies, Ysgol Acrefair i Fechgyn, 1939; Parch. J. Knighton Jones, Ficer y Rhyl, 1957; J. Idwal Jones, Tŷ Cyffredin (d.d.); Haydn H. Thomas, Ysgol Glan Clwyd, 1960.

Rhai tonau,

Dau lyfr cerddoriaeth yn ogystal â nifer o dudalennau rhydd, sy'n cynnwys trefniadau a gosodiadau o emynau yn yr hen nodiant a sol-ffa. Y rhan fwyaf o'r cyfnod 1939-1941. Nifer o frasluniau o drefniadau, Dave-'O! Dduw rho i'm d...

Min y môr,

Llyfr gwaith Gilmor Griffiths sy'n cynnwys brasluniau, nodiadau a cherddoriaeth 'Min y môr', sef y gwaith creadigol olaf iddo gyfansoddi erbyn Eisteddfod yr Urdd.

Results 1 to 20 of 55862