Showing 5 results

Archival description
Only top-level descriptions Gwenallt, 1899-1968
Print preview View:

Papurau Idwal Jones,

 • GB 0210 IDWNES
 • fonds
 • 1915-1957 /

Llythyrau, 1915-1936, yn bennaf at ei deulu tra bu'n gwasanaethu yn y fyddin, 1915-1919; teipysgrifau a llawysgrifau o'i ddramâu a sgriptiau radio, 1920-1936, a thorion papur newydd o adolygiadau, 1926-1940; barddoniaeth, caneuon, parodïau, rhyddiaith a deunydd arall, 1924-1932; copi teipysgrif o 'Ann y Wernolau',drama gan ei fam, Mrs Teifi Jones, 1921; a deunydd amrywiol a ychwanegwyd gan D. Gwenallt Jones tra bu'n ymchwilio ar gyfer Cofiant Idwal Jones, 1934-1957. = Letters, 1915-1936, mainly to his family whilst serving in the army, 1915-1919; typescripts and manuscripts of plays and radio scripts, 1920-1936, and newspaper cuttings of reviews, 1926-1940; poetry, songs, parodies, prose and other material, 1924-1932; a typescript copy of 'Ann y Wernolau', a play by his mother, Mrs Teifi Jones, 1921; and miscellaneous material added by D. Gwenallt Jones while researching <i>Cofiant Idwal Jones</i>, 1934-1957.

Derbyniwyd bocs ychwanegol o bapurau gan Mrs Eirain Rees (nee Jones), Medi 2008. Mae'r grŵp yn parhau heb ei gatalogio.

Jones, Idwal, 1895-1937

Barddoniaeth, etc. gan Isaac Jones a T. Gwynn Jones,

 • NLW MS 12625B.
 • File
 • [1885x1953] /

Thirteen exercise books, those numbered I-XII containing miscellaneous poetic and prose compositions (many in draft form), by, and in the hand of, Isaac Jones, Diserth, co. Flint [father of Thomas Gwynn Jones, professor of Welsh literature, University College of Wales, Aberystwyth]. The items include 'pryddestau' entitled 'Abel' (a draft and a more finished version, composed for competition at an eisteddfod at Blaenau Ffestiniog, 1891), 'Cartref', 'Y Nefoedd', and 'Naaman y Syriad' (draft) (composed for competition at eisteddfodau or literary festivals at Abergele, 1885, 1889, and 1890, respectively), and 'Y Croeshoeliad'; a draft of a romance in serial form called 'Teulu'r Groesffordd' (seven chapters completed, chapter 8 incomplete); a short story called 'Hywel Tudur yr Hendre'; a draft of the beginning of a novel to be called 'Teulu'r Hafod'; draft or final versions of short dissertations or essays on such topics as 'Geirwiredd' (for competition at an eisteddfod at Llanrwst, 1891), 'Cadwraeth y Sabbath yn ei berthynas a llwyddiant tymhorol' (incomplete), 'Y Ddeddf air Efengyl', 'Y Tair Gardd' (1922), 'Peryglon y Swydd i Ysbryd y Blaenor' (headed by a pencilled note, in another hand, reading 'Papyr a ddarllenwyd yn Nghymdeithasfa Caerlleon, gan Isaac Jones, Dyserth'), and 'Gwyrthiau'; an incomplete copy of a letter referring to tithe legislation, addressed to the editor of Y Faner; and other incomplete fragments. The note-book numbered XIII contains a copy of the poem by T. Gwynn Jones entitled 'Dyddiau y Parch. Richard Owen' [see Dyddiau y Parch. Richard Owen, gyda Chynyrchion Buddugol Ereill, gan Gwynvre ap Iwan a Gwilym Meredydd (Wyddgrug, 1891)]. This is probably the actual holograph copy of the poem, which, under the pseudonym 'Deigryn Hiraeth', T. Gwynn Jones submitted for competition at a literary festival held at Abergele, Christmas 1888. Included with the note-books are a holograph note from Mrs. S[arah] E[lin] Jones, sister of T. Gwynn Jones, undated, a holograph letter from Owen Jones, husband of the said Mrs. S. E. Jones, Diserth, [19]53, and a letter from the said Owen and S. E. Jones, Dyserth, [19]53, [all three to D. Gwenallt Jones, University College of Wales, Aberystwyth], and all relating to the note-books, which were being forwarded to the recipient. Included also are typescript notes compiled by, and bearing the initials of, A[rthur] ap G[wynn] [son of T. Gwynn Jones], listing, and commenting on, the contents of each individual note-book.

Jones, Isaac, Betws yn Rhos

Llythyrau at E. Pryce Jones,

 • NLW MS 21749D.
 • File
 • 1951-1969.

Letters to the Reverend Edwin Pryce Jones from J. Glyn Davies (1) 1952, D. Gwenallt Jones (2) 1962 and 1969, R. Hopkin Morris (1) 1953, and Kate Roberts (2) 1951 and 1953.

Llythyrau llenorion Cymraeg

 • NLW MS 22036D.
 • File
 • 1917-1986

Over seventy letters and cards, 1917-1986, of miscellaneous provenance from twentieth-century Welsh writers to various recipients; the correspondents include E. Tegla Davies (1) 1956, W. J. Gruffydd (1) 1952, R. T. Jenkins (1), 1946, David James Jones (Gwenallt) (1) 1953, T. Gwynn Jones (9) 1923-1939, J. Saunders Lewis (5) 1931-1976, Caradog Prichard (4) 1962-1972, Kate Roberts (28) 1937-1983, D. J. Williams (6) 1917-1969, and T. H. Parry-Williams (1) 1953.

Papurau J. Gwyn Griffiths

 • NLW ex 2337
 • file
 • 1948-1982

Papurau, 1948-1982, a gasglwyd ynghyd gan yr Athro J. Gwyn Griffiths, y mwyfarif yn lythyron yn ymwneud â chyhoeddiad a olygwyd ganddo ar D. J. Williams, Abergwaun. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Kate Roberts, Saunders Lewis, Lewis Valentine, D. Gwenallt Jones, Gwynfor Evans, Aneirin Talfan Davies a Bobi Jones. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys papurau yn ymwneud â Phlaid Cymru, gan gynnwys llyfr cofnodion, 1948-1958, Cangen Abertawe o'r Blaid, a phapurau amrywiol eraill.

Griffiths, John Gwyn