Showing 650 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

Cofnodion Capel Tabernacl (B), Caerfyrddin,

 • NLW ex 2889 (i) & (ii)
 • file
 • 2003-2011.

Copïau o gofnodion EglwysTabernacl (Bedyddwyr), Caerfyrddin, wedi eu casglu ynghyd gan yr ysgrifennydd Mr Ken Davies.

Tabernacl (Church : Carmarthen, Wales)

Papurau Ted Breeze Jones,

 • NLW ex 2901 (i-iii)
 • file
 • 1942-2004.

Papurau Ted Breeze Jones, awdur, darlledwr a ffotograffydd adar, gan gynnwys ei ddyddiaduron ef a’i wraig Anwen yn cofnodi teithiau i Kenya, Gambia, Yr India a Fflorida, 1942-1995 (gyda bylchau); nodiadau'n deillio o raglenni ‘Byd natur’ ar R...

Jones, E. V. Breeze (Edward V. Breeze), 1929-1997.

Papurau Gwilym Tudur (Siop y Pethe) = : Gwilym Tudur (Siop y Pethe) Papers,

 • NLW ex 2907 (i a ii)
 • file
 • 1880-2014.

Gohebiaeth Gwilym Tudur, 1980-1994, yn ymwneud â’i yrfa fel llyfrwerthwr yn Siop y Pethe, Aberystwyth . Sefydlwyd y siop ddiwedd 1968. Ceir llythyrau’n ymwneud ag archebion gan gwsmeriaid tramor a cheisiadau gan eraill am lyfrau newydd ac ail law....

Tudur, Gwilym.

An Gwari-Nadelik,

 • NLW ex 2910.
 • file
 • 2015/

Copi drafft, 2015, o 'An Gwari-Nadelik' ('Y Gêm Nadolig'), libretto mewn Cernyweg gan 'Bardh Gwerin' (Tim Saunders). = Draft copy, 2015, of 'An Gwari-Nadelik' ('Y Gêm Nadolig'), the libretto in Cor...

Saunders, Tim.

Papurau William Owen Jones, Lerpwl

 • fonds
 • 1888-1936

Mae'r fonds yn cynnwys casgliad o gyfrolau yn llaw y Parchedig William Owen Jones, 1861-1937, gweinidog eglwys Methodistiaid Calfinaidd, Chatham Street, ac wedi hynny Eglwys Rydd y Cymry, yn Lerpwl, gan gynnwys pregethau a nodiadau, anerchiad...

Jones, W. O. (William Owen), 1861-1937

Papurau'r Parch. W. J. Griffiths,

 • fonds
 • 1880-1991/

Papurau amrywiol,1880-1991, a gasglwyd gan y Parch. W. J. Griffiths, yn ymwneud gan mwyaf ag enwad yr Annibynwyr yng Nghymru. Maent yn cynnwys hanes printiedig capel Seion, y Golch, Chwitffordd, sir y Fflint; gohebiaeth a phapurau'n ymwneud â...

Y Parch. W. J. Griffiths

Sgriptiau Eurwyn Williams,

 • fonds
 • 1982-1998/

Mae'r casgliad yn cynnwys sgriptiau ffilm a baratowyd yn ystod y 1980au a'r 1990au gan Eurwyn Williams fel aelod o amrywiol griwiau ffilm, yn bennaf ar gyfer Ffilmiau Eryri. Ceir hefyd nifer o daflenni gan gynnwys amserlenni ffilmio, lle...

Eurwyn Williams (ganed 1958)

Results 641 to 650 of 650