Showing 11 results

Archival description
fonds Welsh literature -- 20th century Only top-level descriptions
Print preview View:

Papurau'r Parch. T. J. Davies,

 • GB 0210 TJDAVIES
 • fonds
 • [c. 1957]-[1983] /

Papurau T. J. Davies, [1957]-[1983], yn cynnwys copïau llawysgrif a theipysgrif o rai o'i weithiau cyhoeddedig ynghyd â deunydd ymchwil cysylltiedig,[1974]-[1983]; cerddi, erthyglau a gweithiau eraill, [1957x1983]; torion papur newydd o'...

Davies, T. J. (Thomas James)

Papurau Amanwy,

 • GB 0210 AMANWY
 • fonds
 • 1909-1975 /

Papurau llenyddol Amanwy, yn cynnwys cerddi, caneuon a gweithiau mewn amryw ffurf, 1909-1953, yn enwedig pryddestau, 1909-1953, telynegion, 1910-1946, a sonedau, 1929-[1953]; rhyddiaith, 1924-1949, sy'n cynnwys darlithoedd, anerchiadau, stori...

Amanwy, 1882-1953

Papurau Mathonwy Hughes

 • GB 0210 MATHES
 • fonds
 • [?1847]-[?1999] (crynhowyd [1920au]-1999)

Mae'r fonds yn cynnwys ei lawysgrifau llenyddol; gohebiaeth bersonol, [?1903]-1992; papurau'n ymwneud â'i deulu, yn enwedig ei ewythr R. Silyn Roberts, [?1847]-[?1986]; papurau'n gysylltiedig â'i waith fel golygydd cynorth...

Hughes, Mathonwy, 1901-1999

Papurau Erfyl Fychan

 • GB 0210 ERFYCHAN
 • fonds
 • 1858-1996 (crynhowyd 1924-1996)

Papurau Erfyl Fychan, 1858-1996, gan gynnwys llythyrau a anfonwyd ato, rhai oddi wrth ei gyd-aelodau yn yr Orsedd, copi o'i draethawd MA, 1939, sgriptiau radio, llyfr 'testimonials' John Roberts ('Telynor Cymru') a chyfrol...

Erfyl Fychan, 1899-1968

Papurau Alarch Ogwy,

 • GB 0210 ALAGWY
 • fonds
 • 1879-1941 /

Mae'r archif yn cynnwys fersiynau gwreiddiol llawysgrif o lawer o'i gynnyrch llenyddol, yn cynnwys barddoniaeth a thraethodau [c.1880]-1913, a dwy ddrama [c.1941]; torion o'r wasg a deunydd printiedig arall yn gysylltiedig â gweithg...

Clement, James, Alarch Ogwy, 1862-1943

Papurau Pennar Davies,

 • GB 0210 PENIES
 • fonds
 • 1913-1999 /

Papurau Pennar Davies, 1913-1999, yn cynnwys copïau teipysgrif o'i weithiau llenyddol, ynghyd â phapurau academaidd a phapurau llenyddol.

Davies, Pennar

Papurau T. Ll. Stephens,

 • GB 0210 TLLSTEPHENS
 • fonds
 • 1928-1959 /

Papurau T. Ll. Stephens, 1928-1959, yn cynnwys yn bennaf cyfansoddiadau llenyddol, a hefyd papurau'n ymwneud ag addysg, addysg ddwyieithog a Dewi Emrys, ynghyd a grŵp bach o lythyrau a phapurau eraill Dewi Emrys,1940-1953 = Papers of T. Ll. S...

Stephens, Thomas Llewellyn.

Papurau Angharad Tomos

 • GB 0210 ATOMOS
 • fonds
 • 1979-1998

Mae'r fonds yn cynnwys nodiadau a drafftiau llawysgrif a theipysgrif o rai o gyfrolau a sgriptiau Angharad Tomos, 1986-1997, gan gynnwys dau ddarn sylweddol o waith anghyflawn ac anghyhoeddedig. Ceir un ffolder o'i herthyglau ar gyfer Y ...

Tomos, Angharad, 1958-

Papurau F. Wynn Jones

 • GB 0210 FRANWYJO
 • fonds
 • [?1872]-[2003] (crynhowyd [1916]-2003)

Papurau, 1916-1971, yn ymwneud â chyhoeddiadau F. Wynn Jones sef Godre'r Berwyn (1953) a Canmlwydd Siloh (1962), ynghyd â phapurau ymchwil yn ymwneud â'r cofiant arfaethedig i'w dad-yng-nghyfraith T. Gwynn Jones. Ceir hefyd rhai o&#...

Jones, Francis Wynn, 1898-1970

Papurau'r Parch. Gerallt Jones,

 • GB 0210 GERJONES
 • fonds
 • 1902-1981 /

Papurau Gerallt Jones,1902-1981, yn cynnwys yn bennaf copïau llawysgrif a theipysgrif o'i farddoniaeth a'i rhyddiaith,1937-1981, llawer ohonynt wedi'u cyflwyno i gystadlaethau yn y Genedlaethol ac eisteddfodau eraill, ynghyd â'...

Jones, Gerallt, 1907-1984

Sgriptiau Bethan Phillips,

 • GB 0210 BETIPS
 • fonds
 • [1987]-[1991] /

Drafftiau o sgriptiau i'r 12 pennod o Dihirod Dyfed, [1987]-[1991], yn ogystal â theipysgrifau a llawysgrifau o rai penodau o'r llyfr o'r un enw, [1991]; torion papur newydd yn ymwneud â'r gyfres gyntaf,1987-1989, a llungopi o&...

Phillips, Bethan.