Showing 2 results

Archival description
Print preview View:

Miscellaneous papers and correspondence

Items guarded in a cardboard cover and numbered '7' by J. E. Griffith: The Names of those Persons that ware Drowned in Abermena[i] fery Boat on the 5 Dec. - their Bodys being not found on 24 – (f. 1); A List of the Unfortunate Persons that Perished on Talyfoel Sands in the Abermena[i] Ferry Boat, on Monday Night the 5th Dec. 1785 in their way Home from Carnarvon Fair, Hugh Wms of Tynllwydan being the only man that Came a shore a live upon the Mast and Oar with the Greatest Difficulty Imaginable (f. 2); Extract of a Letter from Hugh Williams of Tinllwydan, Aberffraw Anglesey. From the Chester Chronicle Friday Dec. 23. 1785 [in the hand of J. E. Griffith] (ff. 3-4); 'Damweiniau ar yr Afon Menai' [in the hand of J. E. Griffith] (f. 4); Nine letters, 1766-81, from W[illia]m Williams, Llandygai, to Robert Hughes (Robin Ddu yr Ail o Fôn), at London (Welsh) (ff. 5-21v); A letter, 1818, from W[illia]m Owen Pughe, London, to [the Rev. Hugh Davies, the botanist, of Beaumaris] (f. 22); 'Diolchgarwch i Mr Griffith Griffiths, Taldrwst, am Wair i Ferlyn yr Awdur yn Ngauaf 1846', being verses and a short note from R. M. Williamson (Bardd Môn), Niwbwrch, dated 26 January 1846 [?1847] (ff. 23-24v); A letter, 1809, from Walter Davies (Gwallter Mechain), of Manafon, to William Williams, Llandygai (ff. 25-26); A letter, 1804, from J[ohn] J[ones] Glany Gors at London, to [William] Williams, [Llandygai] (ff. 27-28v); Draft letter, 1805, from [William Williams, Llandygai] to J[ohn] Jones [Glan-y-gors] at London (ff. 29-32v); Two letters, 1770-80, from W[illia]m Williams, Llandygai, to Robert Hughes (Robin Ddu yr Ail o Fôn), at London (Welsh) (ff. 33-36v); Two letters, 1775-6, from Rob[er]t Hughes (Robin Ddu yr Ail o Fon), at London, to William Williams, Llandygai) (ff. 37-40v).

Williams, William, 1738-1817

Llyfr Melyn Tyfrydog

  • NLW MS 23969F.
  • File
  • 1763-1769

Cyfrol o achau, cerddi a nodion hynafiaethol, dyddiedig 1766 (ond a luniwyd tua 1763-1769), yn llaw Hugh Hughes (Y Bardd Coch o Fôn), ac sy'n dwyn y teitl 'Llyfr Melyn Tyfrydog [ne]u'r Gell Gymmysg' (t. xxv). Canolbwyntia rhan gyntaf y gyfrol ar achau disgynyddion Pymtheg Llwyth Gwynedd, y mwyafrif yn deuluoedd o Fôn (tt. 1-91; rhestrir y teuluoedd ar tt. xxvii-xxix). Ychwanegwyd arfbais liwiedig teulu Llwydiarth Esgob i gyd-fynd ag ach Hugh Hughes ei hunan ar t. 40. = A volume of pedigrees, poems and antiquarian notes, dated 1766 (but compiled around 1763-1769), in the hand of Hugh Hughes (Y Bardd Coch o Fôn), and entitled 'Llyfr Melyn Tyfrydog [ne]u'r Gell Gymmysg' (p. xxv). Pedigrees of the descendants of the Fifteen Tribes of North Wales, mostly Anglesey families, fill the first part of the volume (pp. 1-91; the families are listed on pp. xxvii-xxix). The coloured arms of the family of Llwydiarth Esgob are appended to the pedigree of Hugh Hughes himself (p. 40).
Cynhwysa'r gyfrol hefyd nodiadau hynafiaethol (t. 97 passim), trioedd a chynghorion (tt. 107-110, 116-119), ynghyd â nifer helaeth o gerddi Cymraeg (t. xiii passim), rhai wedi eu copïo o 'Delyn Ledr' William Morris, Caergybi (bellach BL Add. MS 14873) (tt. xvi, 119), ac eraill o gyfrol Evan Evans, Some Specimens of the Poetry of the Antient Welsh Bards (London, 1764) (t. 182). Ymysg cerddi cyfoes y llawysgrif, ceir rhai gan David Ellis (t. 282), Evan Evans (Ieuan Brydydd Hir) (t. 269), Hugh Hughes (tt. 260, 272, 275), Robert Hughes (Robin Ddu yr Ail o Fôn) (t. 235), a Goronwy Owen (t. 263). Diweddarwyd rhai o nodiadau hynafiaethol y gyfrol mewn dwylo diweddarach, hyd oddeutu 1858 (t. 50). Am restr o gynnwys y gyfrol, yn llaw Hugh Hughes, gweler t. xvii. = The volume also contains antiquarian notes (p. 97 passim), triads and wisdom (pp. 107-110, 116-119), together with a great number of Welsh poems (p. xiii passim), some copied from the 'Telyn Ledr' of William Morris of Holyhead (now BL Add. MS 14873) (pp. xvi, 119), and others from Evan Evans' Some Specimens of the Poetry of the Antient Welsh Bards (London, 1764) (p. 182). Amongst contemporary poems in the manuscript are compositions by David Ellis (p. 282), Evan Evans (Ieuan Brydydd Hir) (p. 269), Hugh Hughes (pp. 260, 272, 275), Robert Hughes (Robin Ddu yr Ail o Fôn) (p. 235), and Goronwy Owen (p. 263). Antiquarian notes of a later period were added to the manuscript, until c. 1858 (p. 50). For a list of the volume's contents, in the hand of Hugh Hughes, see p. xvii.

Hughes, Hugh, 1693-1776