Showing 6 results

Archival description
Print preview View:

Cerddi a thraethodau

  • NLW MS 13956D.
  • File
  • [1858]-[1895]

Miscellaneous verse and prose in Welsh, [1858]-[1895], by the Rev. T. Glwysfryn Hughes and others, together with a letter, 1884, to Hughes from Robert Parry (Robyn Ddu Eryri) (f. 1).

Hughes, T. Glwysfryn

Robyn Ddu Eryri: Englynion i T. F. Evans, Mona Lodge

Llythyr, 23 Chwefror 1891, oddi wrth Robert Parry (Robyn Ddu Eryri), yn Llwydlo, sir Amwythig, at ei noddwr T[homas] F[anning] Evans, Mona Lodge, Amlwch, yn cynnwys cyfres o chwe englyn iddo. Mae Parry yn diolch i Evans am ei anrheg gymwynasgar ac...

Robyn Ddu Eryri, 1804-1892

Barddoniaeth

Tri englyn 'I Miss R. Davies Caerdydd' [sef Rebecca David] gan Robyn Ddu Eryri, 28 Mai 1850 (f. 1), a chopi, [19 gan., ail ½], o 'Ffair Aberdâr' gan Thomas Tayler, Merthyr Tudful (ff. 2-4). = A series of three englyns to '...

Robyn Ddu Eryri, 1804-1892

Awdl er côf am y Parchedig John Prichard

'Awdl er côf am y Parchedig John Prichard, Frondirion, gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, Amlwch...' gan Robert Parry (Robyn Ddu Eryri), Mawrth 1891 (ff. 1-3). = An awdl in memory of the Rev. John Prichard, Frondirion, Calvi...

Robyn Ddu Eryri, 1804-1892

Englynion

Dau englyn, dyddiedig 6 Awst 1835, i 'Mrs Ann Hughes - Red Lion, Dinas Mawddu [sic]' gan Robyn Ddu Eryri. = Two englyns, dated 6 August 1835, 'To Mrs Ann Hughes - Red Lion, Dinas Mawddu' by Robyn Ddu Eryri.

Robyn Ddu Eryri, 1804-1892