Showing 12 results

Archival description
Print preview View:

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen; Cassie Davies; Dr Noelle Davies; Syr/Sir Ian Gilmour; R. E. Griffith; J. Gwyn Griffiths; Gwyndaf (2); Dafydd Iwan; Dan Lyn James; Harri Pritchard Jones; Leopold Kohr; Derec Llwyd Morgan; Gerald R. Morgan; Kate Roberts; Dr Ceinwen H. Thomas; Gwilym R. Tilsley; Parch./Rev. Lewis Valentine; Urien Wiliam.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen; Parch./Rev. D. Elwyn Davies; Dr Noelle Davies; Alun R. Edwards; Winifred Ewing, Michael Foot; Dai Francis; Peter Hughes Griffiths (3); Glyn Tegai Hughes; Marie James, Athro/Professor Gwyn Jones; Leopold Kohr; Dewi Watkin Powell (2); Gareth Price; Elan Closs Stephens (2); Dr Roger Thomas AS/MP.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Mae amryw o'r gohebwyr yn llongyfarch Gwynfor Evans ar ail-gipio etholaeth Sir Gaerfyrddin yn etholiad seneddol Hydref 1974./Many of the correspondents write to congratulate Gwynfor Evans on re-capturing Carmarthenshire in the general election of October 1974. Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen, Wyn Calvin; Syr/Sir Goronwy Daniel; Athro/Professor Alun Davies, Abertawe/Swansea; Dewi Eirug Davies; Per Denez; Nicholas Edwards; Mari Ellis; Meg Ellis; D. Simon Evans; Raymond Garlick; W. R. P. George; R. E. Griffith; J. Gwyn Griffiths (2); R. Geraint Gruffydd; Dr Goronwy Alun Hughes; Norah Isaac; Mari James; David Jenkins; Derec Llwyd Morgan; Deulwyn Morgan; John Morris AS/MP; Jack Oliver, Emrys Bennett Owen; Dewi Watkin Powell; Alwyn D. Rees; Brinley Richards, Eigra Lewis Roberts; Elan Closs Stephens; Jeremy Thorpe; Gwyn Williams, Trefenter.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen (2); A. D. Carr; Syr/Sir Goronwy Daniel (2); Alun Talfan Davies; Ithel Davies; Hywel Teifi Edwards; Parch./Rev. Huw Ethall; June Gruffydd (3); Emyr Jenkins (4); Jan Morris (3); Parch./Rev. W. Rhys Nicholas; Eurys Rowlands (2); Wynne Samuel; Meic Stephens; Dafydd Elis Thomas; Angharad Tomos; Gwilym Tudur (3); Dafydd Wigley.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen; Syr/Sir Goronwy Daniel; Aneirin Talfan Davies (2); Cassie Davies; J. Eirian Davies; Dr Noelle Davies; Meg Elis (later Dafydd); Raymond Garlick; Peter Hughes Griffiths (2); Dewi Watkin Powell (2); Alwyn D. Rees; Kate Roberts; Ned Thomas.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen (2); Syr/Sir Goronwy Daniel (2); Alun Talfan Davies (2); Dr Noëlle Davies; Mari Ellis; Syr/Sir Charles Evans; Raymond Garlick; R. E. Griffith; Peter Hughes Griffiths (6); Mathonwy Hughes; David Jenkins (3); Francis Jones, Caerfyrddin/Carmarthen; Athro/Professor Gwyn Jones; R. Brinley Jones; Robyn Lewis (2); D. Tecwyn Lloyd; Thomas Parry; Chris Smith AS/MP; Athro/Professor Brinley Thomas; George Thomas.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen; Cassie Davies (3); J. Eirian Davies; Ifan ab Owen Edwards; T. I. Ellis; R. E. Griffith; J. Gwyn Griffiths (3); Parch./Rev. Simon B. Jones; Rhiannon Davies Jones; Dafydd Miles (5); O. M. Roberts; R. O. F. Wynne (2).

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen; Owen Edwards; Peter Hughes Griffiths; Roscoe Howells; Dr David Jenkins; Dr Gareth Morgan Jones (2); Harri Pritchard Jones; Robyn Lewis; Roland Mathias (2); Athro/Professor Glanville Price; Ted Short; Ted Spanswick (2).

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen; Syr/Sir Goronwy Daniel (2); Cassie Davies; Gwilym Prys Davies; Raymond Garlick; A. O. H. Jarman; Robyn Lewis; Dewi Watkin Powell (2); Alwyn D. Rees; D. Ben Rees (2); Athro/Professor Brinley Thomas (2).

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Yn Chwech ar Hugain Oed

Drafft llawysgrif, 1958, Yn Chwech ar Hugain Oed a gyhoeddwyd yn 1959; proflenni o benodau 1-2, ynghyd â phroflen o'r atodiad 'Ar hyd a lled y Cantref Mawr' nas cyhoeddwyd; proflenni tudalen a hirion wedi'u cywiro gan D. J. Bowen ac adolygiadau, 1959-1960, gan gynnwys un Dafydd Jenkins a ddarlledwyd ar 'Newydd o'r wasg' ar y BBC, 1959.

Bowen, D. J. (David James), 1925-