Showing 14 results

Archival description
Lloyd, D. Myrddin (David Myrddin), 1909-1981
Print preview View:

Barddoniaeth R. Williams Parry,

A notebook containing transcripts by D. Myrddin Lloyd of over eighty poems by Robert Williams Parry, mostly composed between 1924 and 1948, many of which later appeared in Cerddi'r Gaeaf (Dinbych, 1952). Details of date and place of first publication are appended to most of the poems.

D. Myrddin Lloyd.

Gohebiaeth gyffredinol: 1960

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod cyfarfodydd cynnar yr Academi ac ethol ei swyddogion cyntaf; Yr Athro Griffith John Williams (Llywydd), Iorwerth Peate (Cadeirydd), Bobi Jones (Ysgrifennydd) a Gwilym R. Jones (Trysorydd), ynghyd â llungopïau o'r drafodaeth a fu yn y wasg a sylwadau ar gychwyn cylchgrawn yr Academi, y cyfeirir ato fel 'Y Llenor Newydd' ac a gyhoeddwyd yn ddiweddarach dan yr enw Taliesin. Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; J. Gwyn Griffiths, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, John Gwilym Jones, Emyr Humphreys, R. Gerallt Jones, T. H. Parry-Williams, R. T. Jenkins, E. Tegla Davies, Cynan, Saunders Lewis, J. M. Edwards, Thomas Parry, Gwenallt, Waldo Williams, Aneirin Talfan Davies, Pennar Davies, Euros Bowen, D. J. Williams, T. J. Morgan a D. Myrddin Lloyd.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1961

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Bobi Jones, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; D. Myrddin Lloyd, T. H. Parry-Williams, John Gwilym Jones, R. Gerallt Jones a J. E. Caerwyn Williams.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/includes letters from: Tegwen Clee, 1943; Alun Talfan Davies, 1943; E. Curig Davies, 1943; J. Eirian Davies, 1942; Ithel Davies (4), 1943; Dr Noelle Davies (3), 1943; Huw T. Edwards, 1943; Ifan ab Owen Edwards (2), 1943; T. I. Ellis (3), 1942-1943; J. Gwyn Griffiths, 1943; Saunders Lewis (2), 1942; D. Myrddin Lloyd (3), 1942; Rhys Hopkin Morris (2), 1942-1943; Bob Owen, Croesor (2), 1942; J. Dynallt Owen (2), 1943; Iorwerth C. Peate (4), 1943; Mati Rees (4), 1942; Keidrych Rhys (10), 1942-1943; Gomer M. Roberts, 1943; Morris T. Williams (4), 1943; Sian Williams (Mrs D. J. Williams), 1943.

Clee, Tegwen, 1901-1965

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/includes letters from: Dr D. J. Davies (2); E. Curig Davies; Ithel Davies; John Eirian Davies (2); T. Eirug Davies (2); T. I. Ellis (9); Huw Ethall; Rev. E. Lewis Evans; R. E. Griffith (2); Moses Griffith (2); J. Gwyn Griffiths (4); James Griffiths; Kate Bosse Griffiths (2); T. Elwyn Griffiths; A. O. H. Jarman; Parch./Rev. Fred Jones, Talybont; Saunders Lewis (2); D. Myrddin Lloyd; D. Eirwyn Morgan; Rev. J. Dynallt Owen (2); Robert Williams Parry; Iorwerth C. Peate; Mati Rees (5); Beti Rhys; E. Prosser Rhys; Keidrych Rhys (5); Gomer M. Roberts (2); J. Oliver Stephens; Ceinwen H. Thomas; Morris T. Williams (3); W. Nantlais Williams.

Davies, D. J. (David James), 1893-1956

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/includes letters from: Alun Oldfield Davies, 1947; Gwilym Prys Davies, 1947; Ithel Davies, 1947; Dr Noelle Davies, 1948 (3); T. I. Ellis, (4), 1947-1948; J. Gwyn Griffiths, 1948; Mari Headley (Ellis), 1947; Gwenallt, 1948; Saunders Lewis, 1947; D. Myrddin Lloyd, 1948; Thomas Parry, 1947; Iorwerth C. Peate, 1947; Delwyn Phillips, (4), 1947; Dewi Watkin Powell, 1947-1948; Kate Roberts, 1948; Ceinwen H. Thomas (2), 1947-1948; Alun Llywelyn Williams, 1948.

Oldfield-Davies, Alun, 1905-1988

K-O

The file includes correspondence with J Herbert Lewis (2 letters); Kuno Meyer (1 letter); Bob Owen (1 letter), and D Myrddin Lloyd (1 letter).

Lewis, J. Herbert (John Herbert), Sir, 1858-1933.

Llythyrau L (Lewis, S-Llwyd)

Llythyrau, [1936]-[1968]. Ymhlith y gohebwyr mae Timothy Lewis (2), [D.] Myrddin Lloyd (3), D. Tecwyn Lloyd (6), Bob Lloyd ('Llwyd o'r Bryn') (6) [cyhoeddwyd llythyrau Bob Lloyd yn 1966 mewn cyfrol Diddordebau Llwyd o'r Bryn a olygwyd gan Trebor Lloyd Evans], a T. Alwyn Lloyd (1).

Lewis, Timothy, 1877-1958

Llythyrau K-L

Llythyrau, 1925-1982, gan gynnwys rhai oddi wrth John Legonna (3); Ceri W. Lewis (12); Elvet Lewis ('Elfed'); Eiluned Lewis (4, ynghyd â chopi o'i herthygl 'Traditions of Christmas in Wales'); Henry Lewis (3); Ifor H. Lewis (27); J. D. Vernon Lewis; J. Rhys Lewis (2, yn cynnwys copi o ragair gan Iorwerth Peate, 'The land of Dyfi'); Saunders Lewis (10); D. Myrddin Lloyd (2); D. Tecwyn Lloyd (18); J. D. K. Lloyd (5); J. E. Lloyd; Alan Llwyd (3); Rheinallt Llwyd; Emyr Llywelyn (6); ac A. T. Lucas (51).

Legonna, John, 1918-1978

Llythyrau J-L

Llythyrau oddi wrth W. A. Jenkins, E[van] D[avid] Jones, Ebeneser Aman Jones, Gwyn Jones, Iorwerth Jones, J[ohn] E[dward] Jones, John W. Jones, William Glasnant Jones, T[homas] A[rthur] Levi a J. D. Lewis a'i Feibion (Gwasg Gomer), Harry [Liffy], [D.] Myrddin Lloyd, 1924-1972.

Jones, J. E. (John Edward), 1905-1970

Gohebiaeth

Mae'r gyfres yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol, 1976-[2001], yn cynnwys drafftiau o lythyrau gan John Stoddart, yn ymwneud yn bennaf â'i weithiau llenyddol, cyfraniadau i gylchgronau a'i gyfieithiadau o ganeuon. Yn eu plith mae llythyrau gan Ruaraidh MacThómais (Derick Thomson) (32); Emrys Roberts (8); D. Myrddin Lloyd (7); Jennie Eirian Davies (9); John Rowlands (3); Gareth Alban Davies (9); Somhairle MacGill-Eain (Sorley MacLean) (2); Dómhnall MacAmhlaigh (Donald Macaulay); Iain Mac a'Ghobhainn (Iain Crichton Smith) (2); Rhydwen Williams (3); Alan Llwyd (37); George Guest; Iain MacDhòmhnaill (Iain MacDonald) (3); Fearghas MacFhionnlaigh; Marged Haycock (2); Robin Gwyndaf; Bryan Martin Davies; Bobi Jones; Dyfnallt Morgan (2); Meredydd Evans a Phyllis Kinney; John MacInnes (Iain MacAonghuis) (2); Gareth Glyn; Eigra Lewis Roberts; a J. E. Caerwyn Williams (5).

Thomson, Derick S.

Llythyrau 1936-1937

Llythyrau, 1936-1937, a dderbyniodd cyn ac yn ystod cyfnod D. J. Williams yng ngharchar Wormwood Scrubs, gan gynnwys rhai oddi wrth H. T. Jacob (2), Dafydd Jenkins (4), A. Gray Jones (12), ysgrifennydd cynorthwyol gyda undeb athrawon yn ymladd achos D. J. Williams gyda'r awdurdodau addysg, Dr Gwenan Jones (1), Gwilym R. Jones (1), Idwal [Jones] (2), J. E. Jones (13), a [D.] Myrddin Lloyd (2), ynghyd â'i adolygiad o Storïau'r Tir Glas a ymddangosodd yn y Western Telegraph and Times.

Jacob, H. T. (Henry Thomas), 1864-1957