Showing 2 results

Archival description
Bevan, Hugh, 1911-1979
Print preview View:

Gohebiaeth gyffredinol: 1968

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Gwyn Thomas, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; Hugh Bevan, Kate Roberts ac R. S. Thomas. Ceir cyfeiriadau at ystyried, a gwrthod, rhoi Gwobr Griffith John Williams i Cymru Fydd, Saunders Lewis, at sefydlu Cymdeithas Awduron Cymru ac Adran Saesneg yr Academi Gymreig yn sgîl anogaeth gan Meic Stephens a than ysgrifenyddiaeth Sally Roberts.

Thomas, Gwyn, 1936-

Llythyrau B

Llythyrau, 1913-1968. Ymhlith y gohebwyr mae Ambrose Bebb (11), Hugh Bevan (4), D. J. Bowen (65), [David Bowen], 'Myfyr Hefin' (1), Euros Bowen (4).

Bebb, W. Ambrose (William Ambrose), 1894-1955