Showing 13 results

Archival description
Jones, J. E. (John Edward), 1905-1970
Print preview View:

Cronfa J. E. Jones / J. E. Jones Committee

Gohebiaeth a phapurau amrywiol, Medi-Tachwedd 1953, yn ymwneud â sefydlu a chynnal cronfa i anfon J. E. Jones, ysgrifennydd cyffredinol Plaid Cymru, ar daith i Fôr y Canoldir er mwyn ei gynorthwyo i adfer ei iechyd yn dilyn triniaeth lawfeddygol./Correspondence and miscellaneous papers, September-November 1953, concerning the setting up and the administration of a fund to send J. E. Jones, general secretary of Plaid Cymru, on a voyage to the Mediterranean to assist him to recover his health following major surgery. -- Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: W. Ambrose Bebb; Cassie Davies; Marion Eames; Thomas Charles Edwards; Islwyn Ffowc Elis; Mari Ellis; J. Gwyn Griffiths; A. O. H. Jarman; Dr Gwenan Jones; Daydd Orwig Jones; Dr Emyr Wyn Jones; Thomas Parry; Dewi Watkin Powell; D. J. Williams, Abergwaun.

Bebb, W. Ambrose (William Ambrose), 1894-1955

Letters I-L

The file comprises letters, 1968-[1996], from Darsie Japp (1), David Fraser Jenkins (2), Gwyneth Johnston (3), J. E. Jones (1), Edmond X. Kapp (1), Mary Keene (3), Mary Lago (3) to Jessie Petrie and a letter, 1970, from Charles Hampton to Mary Lago, Bernard Leach (2), Seymour Leslie (9) and Stanley Loomis (2).

Japp, Darsie, 1883-1973

Letters to The Times

The file comprises manuscript draft letters to The Times, Listener and the Catholic Herald, relating to The Anathemata and its broadcast, Tryweryn, church art, abstract art, changes in the liturgy, A. S. Hartrick, Augustus John, and other subjects, and a draft preface to 'The Dream of Private Clitus'. There are also draft letters to friends and associates, such as Aneirin Talfan Davies, and J. E. Jones (Plaid Cymru secretary).

Letters, 1951-1960

The file comprises letters from various people including D. Brynmor Anthony, Vernon Watkins (6, 1 incomplete) and Gwen Watkins, William Cookson, Howard Griffin, Vincent Lines (3), Vera Bassett, Neville Braybrooke (4), K. M. Elisabeth Murray, Louis Bonnerot, Percival R. Kirby, Sir Ifor Evans (2), Charles L. H. Duchemin (4), Arnold Palmer (3), William Blissett, Raymond Garlick (2), John Buckland Wright, August Closs (4), D. Emrys Evans, Helen Sutherland (2), David Bell (2), Megan Lloyd George, T. Charles Edwards, Valerie Wynne-Williams (2), J. E. Jones, William Hayward (4), John P[iper], Sir John Cecil Williams (2), Donald Nicholl (5), A. Robert Caponigri, Prof. Thomas Jones (3), Elwyn Evans (2), Alun Oldfield-Davies (3, 1 incomplete), Canon Walter Hussey, Alan Pryce-Jones, Geraint Gruffydd (2), Harman Grisewood, V. E. Nash-Williams, Kenneth Clark, Dr Charles Burns (incomplete), Colin Wilcockson, Janet Stone and W. B. Dalton.

Watkins, Vernon Phillips, 1906-1967

Llythyrau at Saunders Lewis,

Seventeen letters, mostly in Welsh, to Saunders Lewis from Lascelles Abercrombie (2) 1926 and n.d., W. R. P. George (1) 1978, David Howell ('Llawdden') (1) 1901, R. S. Thomas (1) ?1970s and Lewis Valentine (12) 1972-83; together with three letters, 1936-7, to Margaret Lewis from P. Mansell Jones, J. E. Jones, and Siân Williams, written during Saunders Lewis's imprisonment.

Papurau J. Gwyn Griffiths

  • NLW ex 2337
  • file
  • 1948-1982

Papurau, 1948-1982, a gasglwyd ynghyd gan yr Athro J. Gwyn Griffiths, y mwyfarif yn lythyron yn ymwneud â chyhoeddiad a olygwyd ganddo ar D. J. Williams, Abergwaun. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Kate Roberts, Saunders Lewis, Lewis Valentine, D. Gwenallt Jones, Gwynfor Evans, Aneirin Talfan Davies a Bobi Jones. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys papurau yn ymwneud â Phlaid Cymru, gan gynnwys llyfr cofnodion, 1948-1958, Cangen Abertawe o'r Blaid, a phapurau amrywiol eraill.

Griffiths, John Gwyn

Tysteb J. E. Jones,

  • NLW MS 23221D
  • File
  • 1962-1963.

Papers, 1962-3, relating to a national appeal fund in appreciation of the services of J. E. Jones (1905-70) as organiser and general secretary of Plaid Cymru, 1930-62, mainly comprising letters, mostly in Welsh, from signatories and contributors to the appeal.

Llythyrau Jones (H-J)

Llythyrau, 1913-1969. Ymhlith y gohebwyr mae H. R. Jones (9), Harri Pritchard Jones (3), Idwal Jones (9), Iorwerth Hughes Jones (3), J. E. Jones (98), J. R. Jones (2), J. T. Jones [John Eilian] (3), J. Tysul Jones (8) a J. Tywi Jones (1).

Jones, H. R. (Hugh Robert), 1894-1930

Llythyrau,

Llythyrau, 1964-1969. Ymhlith y gohebwyr mae Roland Mathias (2), [D.] Jacob [Davies], Islwyn [Ffowc Elis], J. E. [Jones], D. J. [Williams] (3), a Carwyn [James]. Ceir llythyrau'n ymwneud â'i benderfyniad i ymddiswyddo fel Llywydd Eglwysi Rhyddion Cymru yn 1967 a llythyrau yn ei wahodd i annerch mewn rali yng Nghefn Brith, ac mewn cyfarfod o Gymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod Genedlaethol y Fflint 1969.

Mathias, Roland.

'Llythyrau eraill',

Llythyrau, [1952]-[1984], yn ymateb i adolygiadau gan Harri Gwynn o weithiau'r gohebwyr, yn Y Cymro yn bennaf. Ymlith y gohebwyr mae Bryan [Martin Davies], Jane [Edwards], Islwyn Ffowc [Elis], Hywel H[arries], Beti Hughes, Isfoel, Bedwyr [Lewis Jones], Bobi [Jones], englyn gan Derwyn [Jones], [R.] Gerallt Jones, Gwilym R. [Jones], J. E. [Jones], John Roderick Rees, Ernest Roberts, Kate Roberts, Selyf [Roberts], Gwilym R. Tilsley, a D. J. Williams (2).

Davies, Bryan Martin

Llythyrau 1936-1937

Llythyrau, 1936-1937, a dderbyniodd cyn ac yn ystod cyfnod D. J. Williams yng ngharchar Wormwood Scrubs, gan gynnwys rhai oddi wrth H. T. Jacob (2), Dafydd Jenkins (4), A. Gray Jones (12), ysgrifennydd cynorthwyol gyda undeb athrawon yn ymladd achos D. J. Williams gyda'r awdurdodau addysg, Dr Gwenan Jones (1), Gwilym R. Jones (1), Idwal [Jones] (2), J. E. Jones (13), a [D.] Myrddin Lloyd (2), ynghyd â'i adolygiad o Storïau'r Tir Glas a ymddangosodd yn y Western Telegraph and Times.

Jacob, H. T. (Henry Thomas), 1864-1957

Llythyrau,

Llythyrau, [1935]-[1949], a dderbyniodd adeg yr Ail Ryfel Byd yn bennaf, gan gynnwys rhai oddi wrth Ifor Williams (4), Morris Williams, G. J. Williams (2), R. O. F. Wynne, Iorwerth Peate (4), Aneirin [Talfan Davies] (2), T. Jones Pierce, David Thomas (Lleufer) (3), Moelona, T. E. Nicholas (6), Bob Owen, Robert Herring, Dafydd Jenkins (2), Mari [Ellis], R. T. Jenkins, J. E. [Jones], Cynan (2), Cybi, Cassie Davies (2), Gwyndaf, O. Llew [Owain] a chyfeillion yn y fyddin.

Williams, Ifor, Sir, 1881-1965.

Llythyrau J-N,

Llythyrau, [1948]-[1983], gan gynnwys rhai oddi wrth Bedwyr Lewis Jones, Bobi Jones (2), Dafydd Glyn Jones, E. D. Jones, F. Wynn Jones, Glyn Jones, Gwilym R. Jones, J. E. Jones, John Gwilym Jones (2), Kitty Idwal Jones, Henry Lewis, [D.] Tec[wyn] Lloyd (8), Alan Llwyd (2), Tom Macdonald, Awen Mona, Prys Morgan, T. J. Morgan, James Nicholas (3), a W. Rhys Nicholas.

Jones, Bedwyr Lewis