Showing 9 results

Archival description
Edward ap Raff, fl. 1587
Print preview View:

Barddoniaeth

'Cywyddau' by Edwart ap Raff, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Huw ab Elis, Robert ab Ieuan ap Tomos, Humphrey Thomas Gruffudd, Sion Phylip, Tomos Penllyn, Maredudd ap Rhys, Wiliam Llyn, Sion Tudur, Rhys Cain, Morys Cyffin, William Byrchinshaw, Robin Clidro, Morys ab Ieuan ab Einion, and Guto'r Glyn; 'englynion' transcribed by Edward Lloyd in 1747 from 'Llyfr Maelor'; and fragments of hymns by William Williams (Pantycelyn) and others.

'Barddoniaeth a rhyddiaith'

Transcripts of cywyddau and englynion by Sion Tudur, Edward ap Raff, Wiliam Cynwal and others; an abbreviated version of Hystoria Lucidar (cf. Lanstephan MS. 117 and Mostyn MS. 144); lives of Saints Margaret and Catherine; Trioedd Taliesin; and an index of contents by Lewis Morris.

Barddoniaeth ac areithiau

Copies of 'cywyddau' by Guto'r Glyn, Hywel Cilan, Edward ap Raff ('prydydd dall oedd ef, 1587'), Rhys Cain (1598), Sion Brwynog, William Llŷn, Hywel Gethin 'o Gelynog', Rhys Pennardd, Hywel Rheinallt, and Gruffudd Llwyd ab Ieuan; a carol dated 1598; an 'englyn'; music miscellanea ('y pedeir caing ar ddec', 'y pedeir gostec', 'Klymav'); and prose 'areithiau', 'Dewis-bethau Davydh Meilienydh', 'Breudhwyt Gruff. ap Adha ap D'd', and 'Breudhwyt Llewelyn Goch ap Meuric Hen'. The latter portion of the manuscript is in the hand of Thomas Williams, 'physycwr'.

Barddoniaeth Rhys Cain a Siôn Cain, etc.,

  • NLW MS 11986B.
  • File
  • [1550x1650] /

An imperfect manuscript containing fifty 'cywyddau' and five 'awdlau' written during the late sixteenth and early seventeenth centuries. The majority of the poems are drafts by, and in the respective hands of, the herald bards Rhys Cain and his son Siôn Cain of Oswestry, the former being represented by twenty-seven poems of which some are dated between 1582 and 1612 and the latter by twenty poems of which some are dated between 1609 and 1634. Other poets represented in the volume are William Llŷn, James Dwnn, 1616 (holograph), Edward ap Raff, Richard Cynwal, Lewys ap Edward, and Siôn Phylip. About three fourths of the poems are hitherto unrecorded. The volume is made up of individual poems written on separate papers which were previously stitched, though probably not for the purpose of covering and binding in book form, and as in the case of other manuscripts deriving from the Cains, e.g., Peniarth MS. 117, each paper bears evidence of having at one time been folded and filed in a bundle, generally with an endorsement, until eventually it became worn and tattered at the creases. The title of one 'cywydd' by Rhys Cain has been added in the hand of Robert Vaughan of Hengwrt.

Rhys Cain, Siôn Cain and others.

Barddoniaeth,

A composite volume containing transcripts of Welsh free- and strict-metre poems in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). Pp. 23-398 contain Welsh strict-metre poems, mainly in the form of 'cywyddau', attributed to Syr Gruffudd Fychan, Lang. Lewys, Siôn Dafydd Las . . . 'o Lanuwchlyn', Gwilym ap Ieuan Hen, Siôn Cent, Simwnt Fychan, Siôn Philip, Dafydd ap Gwilym, Llawdden, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Huw Machno, Iolo Goch, Gruffudd Dafydd ap Hywel, Edward ab Raf ab Robert, ? Dafydd o'r Nant sef Dafydd Wiliams, offeiriad Llanfrynach ym Morganwg, ? Dafydd Nanmor, Edmund Prys, Syr Siôn Leiaf, Tudur Penllyn, Wiliam Llyn, Madog Benfras, Llywelyn ap Meredyth ap Ednyfed sef Lle'n Llogell 'o Farchwiail', Rhys ap Dafydd Llwyd ap Llywelyn Llygliw, Rhys Goch 'o Eryri', Ieuan Gethin ab Ieuan ab Lleision, Thomas ab Ieuan ab Rhys, Casnodyn Fardd, Gutto'r Glynn, Iorwerth Fynglwyd, Wiliam Egwad, ?Rhys Brydydd 'o Dir Iarll', ?Rhys Du Brydydd, Ieuan Tew Ieuanc, Syr Thomas Jones 'o Lan Deilo Bertholeu', Lewys Morganwg, Tomas Lewys . . . 'o Lechau ym Mhlwyf Llanhari', Thomas Llywelyn 'o Regoes', ? Syr Dafydd Llwyd Llywelyn, Sippyn Cyfeiliawg, Hywel Llwyd, Lewys Glynn Cothi, Ieuan ap Hywel Swrdwal, Gruffudd Vychan ap Gruffudd ap Ednyfed, Siôn ap Howel ap Llywelyn Fychan, Lewys Môn, Richard Philip, Siôn Dafies, person Garthbeibio, sef y Dr. Dafies o Fallwyd, Rhys Llwyd ab Rhys ab Rhiccert, Llywelyn Moel y Pantry, Dafydd Benwyn, Gruffudd Llwyd ap Gronw Gethin, Owain ap Siôn ap Rhys, Huw Cae Llwyd, Grufludd Hiraethog, Cadwaladr ap Rhys Trefnant, Siôn ap Hywel Llywelyn Fychan, Deio ap Ieuan Du, Rhys Nanmor, Ieuan Tew Hynaf, Rowland Fychan 'o Gaergai', ? Rhisiart Iorwerth, Rhys Cain, Rhys Meigen, Thomas Carn, ? Hywel Dafydd ap Ieuan ap Rhys, and Thomas Lewys 'o Lechau Llannwonno'. There are occasional annotations by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' and the 'cywydd' attributed to Casnodyn Fardd (pp. 127-32) is followed (pp. 133-4) by notes mentioning a Glamorgan tradition which linked the name of that poet with the origin of the 'cywydd' measure. Pp. 236-8 contain a first-line index to the poems on pp. 239-360. Pp. 399-546 are devoted to poems attributed to Siencin Lygad Rhawlin, Dafydd o'r Nant, Hopcin y Gweydd 'o Fargam', Thomas Llywelyn 'o Regoes', Syr Tomas Jones, ofleiriad Llandeilo Bertholeu, Syr Huw Dafydd 'o Gelli Gaer', Rhys Goch o Dir Iarll ab Rhiccert ab Einion ab Collwyn (twenty poems), Hopcin Twm Philip 'o'r Gelli Fid', Syr Siôn ap Morys, Siôn Lewys Richard 'o blwyf Llangrallo', ? Ifan Huw 'o Ystrad Owain', Dafydd Nicolas 'o Aberpergwm', ? Huw Llwyd 'o Lancarfan', ? Twm ab Ifan ab Rhys, Hywel Llwyd 'o Lancarfan', Wil Tabwr, Gronw Wiliam, Morgan Pywel, Gwilym Tew, Thomas Morgan 'o'r Tyle Garw', Edward ab Efan 'o Benn y Fai', Llywelyn ab Hywel ab Ieuan ap Gronw 'o Lantrisaint' alias Llelo Llantrisaint, Thomas Llywelyn, ficar Llancarvan, Edward Matthews . . . 'o blwyf Llangrallo', and Sioni'r Maeswn Dimmai. There are occasional notes by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' and p. 419 contains a list of the titles of the twenty poems attributed to Rhys Goch ab Rhiccert (pp. 421-54 ). A square slip of brown paper inscribed 'Hen Garolau a gasglwyd yng Ngwynedd' has been pasted on to p. 547 and this is followed on pp. 551-610 by a series of thirty numbered 'carolau' the majority unattributed and some attributed to Huw Dafydd, Thomas Evans, Syr Lewys ab Huw, Llywelyn ab Hywel ab Ieuan ab Gronw, Llywelyn ab Hwlcyn 'o Fôn', Dicc Hughes, R. Hughes, and Richard Hughes (? whether the last three named were the same person). Pp. 611-33 contain three poems two of which are attributed to Huw ap Wiliam ap Dd. ap Gronw and Siôn Morys.

'Iolo Morganwg'.

Llyfr englynion William Siôn,

A volume of 'englynion' entitled 'llyfr wiliam Siôn o fryn saeth', and partly in the hand of David Jones ('Dewi Fardd'). Many of the 'englynion' are unattributed, and the few poets represented in the volume are William Cynwal, Lewis Glyn Cothi, Ellis ap Llew[elyn], Rhys ap Niclas, Sion Philip, Dr. Sion Siengcin, Lewis Menai, Owen Jones ('o dref machynlleth'), Sion Tudur, Thomas Eufan, Ed'd ap Raff, Wm. Sion Wyn, Da'dd Siengcin, Iolo Goch, Dafydd Jones ('o Drefriw, tan yr yw', 'Dewi Fardd', 'Dewi Sion'), Moris Powel, Hyw Morris ('ar ei glafwely'), William Philip, Owen Griffydd, Mr. Mredydd Wyn ('o lanyfudd'), and Rowlant Preis. Also bound in the volume are a list of texts of sermons, 1720-1724, preached partly by Mr. Anwill, Mr. Nanney, and Mr. Thomas; and fragments of printed almanacs, among them being that of [Thomas Jones], 1686, and that of [John Jones, 'Philomath'], 1739, both published in Shrewsbury.

David Jones and others.

Llyfr Ifan Llwyd,

A collection of carols on biblical and religious themes by Thomas Iefan, Dd. ap Gruffudd o Drewyn, Edmwnt Prys, Siôn Morys, 'Un o Lunden', and others un-named; 'dyrïe karwssio'; 'englynion i wragedd'; various 'englynion'; 'Owdwl y gath' by Robert Klidro; 'Araith Wgan'; 'Ymddiddan rhwng yr wttreswr a'r dylluan' by 'Thomas y darlleniwr'; 'cywyddau' by Edward ap Raff, 'O.G.', and others un-named; and a draft letter from his children to Ieuan ap Thomas Lloyd containing a reference 'to the new found land wch is called Ferginiae'.

Ifan Llwyd.

Poetry and correspondence,

  • NLW MS 6967B
  • File
  • [18 cent.]-[19 cent.].

A miscellany of prose and verse begun by Robert Edmund, corvizer, Bala. It includes 'englynion' by David Thomas ('Dafydd Ddu Eryri') [1759-1822], 1784-1792, Rolan[t] Huw [1714-1802], Evan [Evans] 'Fardd ac Offeiriad' ['Ieuan Fardd' or 'Ieuan Brydydd Hir'] [1731-1788], Robert Lewis, Robert Edwards, Sion Brwynog 'o Edeyrnion' [d. ?1567], Evan Ellis (Llanfawr, 1791), John Williams (Dolgellau), W[illiam] Jones (Llangadfan) [1726-1795], Thomas Jones, J. Robert, Rice Jones, Rhobert Gwilym and Robert Edwards (Llandderfel); a hymn by Walter Davies ('Gwallter Mechain') [1761-1849], with a letter and 'penillion' by David Jones ('Dafydd Sion Siams'); 'cywyddau' by Evan Ellis, 1791-1793, Robert William [1744-1815], Maredudd ap Rhys [fl. 1440-1483], Tudur Aled [c. 1465-c. 1525], Edward ap Raff [fl. 1587], Hugh Hughes ['Huw ap Huw' or 'Y Bardd Coch o Fôn'] [1693-1776], John Prys (Cae'rddinen), John Roberts (Tydu, 1782-1787), Rhys Jones ('o'r Blaenau', 1789), William Jones (Llangadfan) and Walter Davies; 'awdlau' by Robert William, Pandy, 1793, John Williams alias Shon Cynwyd, 1792, Rowland Huw and Rhys Jones 'o'r Blaenau' [1713-1801]; a copy of the first twelve chapters of Rhetoreg ... by Henry Perry [1560?-1617]; copies of letters by John and Evan Robert, 1793-1794; correspondence concerning Llandderfel, 1843; an extract from the will of 'Mr. Meyrick' relating to a charity school at Bala.

The poetical works of Edward ap Raff,

The poetical works of Edward ap Raff in the hand of Ifan ap John of Scorlegan [or Richard ap John according to the online Dictionary of National Biography (under heading for Richard ap John of Scorlegan)]. Many of the poems are dated. Pp. 1-2 contain poetry by Ieuan Tew Brydydd and Hywel ap Dafydd ab Ieuan ap Rhys.

Ifan ap John.