Showing 15 results

Archival description
Phylip, Gruffydd, d. 1666
Print preview View:

Barddoniaeth

A seventeenth century transcript of 'cywyddau' and other poetry by Edmwnd Prys, John Havard ('o lanyspyddaid'), Tudur Aled, Simwnt Fychan, Siôn Tudur, Robin Dyfi, Dafydd ap Gwilym, Dafydd ab Edmwnd, Sion Fychan (Caethle), Robin Clidro, Richard Phylip, Huw Arwystli, Siôn M[a]wddwy, Sion Celli, Syr Huw Roberts, Sion Cent, Sion Phylip, David Jones, Ffowc Prys, Sion Cain, Thomas Prys, Huw Llwyd (Cynfal), Richard Elis, Sion Gibbs ('gyfraithiwr ludlo'), John Davies (Mallwyd), Morys ab Ieuan ab Einion, Dafydd Nanmor, Iolo Goch, Wiliam Llŷn, Owain Gwynedd, Syr Lewis Meudwy, Syr Phylip o Emlyn, Deio ab Ieuan Du, Bedo Brwynllys, Ieuan Dew Brydydd, Syr Robert Myltwn, Bedo Hafesb, Syr Rhys o Garno, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Gruffudd Phylip, Robin Ddu and Gruffudd ap Dafydd Fychan.

Barddoniaeth

A seventeenth century transcript of 'cywyddau' and 'awdlau' by Huw Machno, Dafydd ap Gwilym, Sion Cent, Sion Tudur, Dafydd Nanmor, Iolo Goch, Tudur Penllyn, Guto'r Glyn, Tudur Aled, Ieuan Deulwyn, T[h]om[a]s Derllys, Robert Leiaf, Wiliam Llŷn, Sion Brwynog, Robin Ddu, Gruffudd Hiraethog, Lewis Daron, Owain Waed Da, Hywel Cilan, Dafydd ab Edmwnd, Rhys Goch Eryri, Sypyn Cyfeiliog, Lewis Glyn Cothi, Iorwerth Fynglwyd, Ieuan ap Tudur Penllyn, Lew[y]s Morganwg (Llywelyn ap Rhisiart), Deio ab Ieuan Du, Bedo Brwynllys, Wiliam Cynwal, Huw Arwystli, Mor[u]s Dwyfech (Morus ap Dafydd ab Ifan ab Einion), Bedo Phylip Bach, Sion Phylip, Maredudd ap Rhys, Lew[y]s Môn, Ieuan ap Gruffudd Leiaf, Richard Phylip, Rhys Goch Glyndyfrdwy, Ieuan ap Rhydderch ab Ieuan Llwyd, Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Llywelyn ap Gutun [ap Ieuan Lydan], Sion ap Robert ap Rhys, Dafydd Benfras, Bleddyn Fardd, Edmwnd Prys, Gwilym ab Ieuan Hen, Syr Dafydd Trefor, Gruffudd Phylip, Ifan Llwyd (Gwaun Eingian), Edwart Ifans and Rhys ap Robert ap Hywel; 'englynion'; a vocabulary of old Welsh words; genealogies of the Lloyd family of Dulassau, etc.

Barddoniaeth,

  • NLW MS 10748D.
  • File
  • [18 cent.], 1828.

A volume of transcripts of poetry, mainly 'cywyddau' and 'englynion', by Iowerth Fynglwyd, William Llŷn, Huw Cae Llwyd, Gwilym ap Sefnyn, Dafydd Nanmor, Thomas Prys, Syr Dafydd Trefor, Aneurin Gwawdrudd ('Anearan Gwowdrudd'), Rhys Pennardd, Iolo Goch, Gutun Ceiriog, Siôn Mawddwy, Dio ap Ifan Du, Rhys Goch Glyndyfrdwy, Dafydd ap Edmwnd, Dafydd Ddu o Hiraddug, Philip John Philip, Siôn Philip, Owain Gwynedd, Ieuan Brydydd Hir, Siôn Cent, David Jones, Rhys Wynn, Siôn Tudur, Dafydd ap Gwilym, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Meredydd ap Rees, Llywelyn ap Gutun, Syr Owain ap Gwilym, Griffith Philip, Rowland Vaughan, Richard Philip, Edmwnd Prys, Robin Ragett, Tudur Aled, John Prichard Prys, Robert Klidro, Ellis Rowland 'o Harlech', Hugh Llwyd 'o Gynfal', Huw Morris, Lewis Morris, Mr. David Roberts, Rice Lloyd, Moris ap Robert, Bala, and Thomas Jones, Orsedd Las. The greater part of the volume was written in the early eighteenth century. Among slightly later hands at the end of the volume is that of William Jones of Orsedd Las. At the end of the volume is a letter from a Welsh emigrant, written from Delaware, 21 September, 1828.

Barddoniaeth,

Transcripts by Ioan Pedr and others of poems by Iolo Goch, Rhys ap Hywel [ap Dafydd], Dafydd Owain, Gruffudd Hiraethog, Siôn Cent, Catrin ferch Gruffudd ap Hywel ('o Lan Ddeiniolen'), Syr Phylip o Emlyn, Siôn Phylip, William ap Robert, Edmwnd Prys, Rhys Wyn ap Cadwaladr, Owain Gwynedd, Deio ab Ieuan Du, Tudur Penllyn, Tudur Aled, Dafydd [ap] Llywelyn ap Madog, Simwnt Fychan, Richard Cynwal, Siôn Cain, Dafydd Nanmor, Edwart Urien, Gruffudd Phylip, [Ifan] Tudur Owen, Dafydd Llwyd ap Wiliam [David Lloyd], Siôn M[a]wddwy, Siôn Brwynog, Richard Phylip, Dafydd Llwyd ap Hywel ap Robert, Dafydd ap Gwilym, Dafydd ab Edmwnd, Wiliam Cynwal, Thomas Prys, Robin Ddu, Richard Prise, Richard Owen ap Richard, Rhys ab Ednyfed, Dafydd Nanmor, Hywel ap Dafydd ab Ieuan [ap Rhys] and Bedo Hafes[b]; 'Trioedd Taliesin'; 'Y pedwar gwell ar hugain'; 'Tri thlws ar ddeg o frenin dlysau Ynys Brydain'; original poems and translations from French, German and Italian by Ioan Pedr, and a short note on the literature of Brittany.

Ioan Pedr and others.

Barddoniaeth,

A collection made by William Jones ('Bleddyn'), Llangollen of 'cywyddau' by Guto'r Glyn, Wiliam Llŷn, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Ieuan Llafar, Lew[y]s Môn, Thomas Prys, Gruffudd Phylip, Richard Goch, John Morris, Rhys Cain, Wiliam Phylip, Wiliam Cynwal and Morys Dwyfech [Morus ap Dafydd ab Ifan ab Einion]; also included are proverbs and couplets.

Barddoniaeth,

A composite volume containing transcripts of miscellaneous Welsh poems, some incomplete, in free and strict metre. The original, brown, paper cover is inscribed 'Amryw Gerddi, Cywyddau, Awdlau, &c., o waith y Beirdd. Date 1766', and the contents include free-metre verse ('cerddi', etc.) by 'Brys Bras Brwnt', Robert Williams, Robert Roberts, Dafydd y prydydd Hir (o Lan fair Talhauarn), Maurice ab Robert, Evan Ellis, John Cadwaladr, Hugh Jones (Llangwm), Rouland Jones (? of Pandy, Llanuwchllyn), Rees Jones, and Thomas Edwards; 'cywyddau' by Rice Jones, Edwart Rouland, Griffith Philip, Thomas Prys, Lewis Morice, Richard Phylip, Hugh Lloyd Cynfel, 'Y Cardwr Du', Dafydd ab Gwilim, Siôn Tyddur, Ellis Rowland, John Dafis, Morys Dwyferch (sic), and Richard Edwards; and 'englynion' by Hugh Jones (o Langwm).

Barddoniaeth, &c.,

  • NLW MS 11087B [RESTRICTED ACCESS].
  • File
  • [16-17 cents].

A volume of transcripts of Welsh poetry. The first fifty-one folios contain copies, in a 16th-century hand, of 'cywyddau' by Siôn Cent, Iolo Goch, Dafydd ap Gwilym, Madog Benfras, Gruffudd Gryg, Dafyddd ab Edmwnd, Iorwerth Fynglwyd, Tudur Aled, Dafydd Nanmor and others. The remainder of the volume (ff. 52-147) is in several hands of the end of the 17th century. At the head of f. 52 is the following note:- 'Haec sequens Collectio facta fuit Opera P.V.A.M. ...', the initials probably representing the name of Peter Vaughan, M.A., who was vicar of Llangernyw from 1682 to 1689. This part of the manuscript contains the names and arms of the fifteen tribes of Gwynedd; pedigrees of some Abergele families (among them that of Peter Vaughan himself) taken from the books of Sion Tudur and Rhys Cain; an account of the five residences of Sir Roger Mostyn in 1682; poetry in strict and free metres by Sion Tudur, Morus Dwyfech, Richard Phylip, Gryffydd Phylip, Guto'r Glyn, Maredudd ap Rhys, Edmwnd Prys, Lewis Glyn Cothi and others; etc.

Barddoniaeth, etc.,

Miscellaneous papers and home-made booklets containing transcripts, lists, notes, memoranda, etc., in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg') bound together in one volume. Pp. 1-64 contain transcripts of Welsh strict-metre poems attributed to Dafydd Benwyn, Siôn Ieuan ap Rhys Fychan, Llywelyn ap Hywel ap Ieuan ap Gronw 'o Lantrisant Misgyn', Iorwerth Hen, Dafydd Llwyd Mathau, Ieuan Du'r Bilwg, Owain ap Llywelyn ap y Moel y Pantri, Dafydd Hopcin 'o Blwyf y Coetty', Siôn Bradford, Rhys Morgan 'o Ben Craig Nedd', Gutto'r Glynn, Bedo Brwynllys, Syr Rhisiart Lewys, Siôn ap Hywel Gwynn, Rhisiart Iorwerth, Rhys Goch 'o Eryri', Ieuan Dyfi, Hopcin ap Thomas ab Einion, Dafydd ap Gwilym, and Hywel ap Dafydd ap Ieuan ap Rhys, with occasional notes on the poet and / or the poem attributed to Siôn Bradford. Preceding p. 1 are two, brown- paper leaves one of which is inscribed 'Englynion, Awdlau, a Chywyddau o Lyfr Ieuan Bradford a'i synniadau ef arnynt'. Other Welsh verse items transcribed include sequences of 'Englynion y misoedd' attributed to Merfyn Gwawdrydd and Madawg ab Merfyn Gwawdrydd (77- 85, 95-8), 'englynion' attributed to Gruff. ab Daf. ab Tudur (93), Rhisiart Iorwerth (93), Dafydd Nicolas, Aberpergwm (99), Cadwgan ap Rhys ( 99), Thos. Lln. Regoes (99), Llawdden (100), Ieuan Brydydd Hir (101), Siôn ap Dafydd (207), [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (216, 257), John Jones ' o Fôn' (218), D. Edmwnd (282), Tudur Aled (359), Edmwnd Prys (438), Gruff. Philip (438), and D[afydd ap] G[wilym] (470), a 'cywydd' attributed to Robert Huws 'o Fôn' (101-03), three poems entitled 'Buarth Beirdd', 'Canu y byd mawr', and 'Canu y byd bychan' [from the 'Book of Taliesin'] (105-10), a sequence of 'Englynion y coedydd a gant y Beirdd yn eu Cadair gân yn Llangynwyd', the 'englynion' being attributed to Edward Dafydd, Dafydd Edward, Charles Meredydd, Siams Thomas, Hywel Rhys, Dafydd Rhys, William Lidwn, Hopcin Thomas, Siôn Padam, Mathew Llwyd 'o Gelli Gaer', Llywelyn Thomas, and Harri Lleision 'o Lancarfan' (121-3), an 'awdl' and a sequence of eleven 'englynion' attributed to Edward Evans (125-30), extracts from the works of the Cynfeirdd as published in The Myvyrian Archaiology of Wales, vol. I, here transcribed under the superscription 'Assonances of the school of Taliesin or of the 6th century' (149-63), ten stanzas with the title 'Cân i'r llaw' attributed to Siôn Wiliams 'o Landathan' (181-4), further extracts from the works of the Cynfeirdd as published in The Myvyrian Archaiology, vol. I, under the superscription 'Cynghanedd unawdl. Consonance of rhime the only consonance that was systematically required by the Bards of the ancient school' (202-04), four stanzas with the title 'Darnau o Gân y Mab o'r Dolau Gleision' (209), further extracts from the works of the Cynfeirdd as published in The Myvyrian Archaiology (210-12), extracts from 'Y Gododdin' (374-85), and three stanzas attributed to Mabclaf ap Llywarch (489). (continued)

Prose items include a note on a 'vellum, very ancient' manuscript of the 'Laws of Dyfnwal Moelmud and other ancient Laws antecedent to those of Hywel Dda' allegedly to be found amongst the Hengwrt MSS in the late seventeenth century (93-4), triads (133-4, 136, 279), an account of 'wear and tear expences, daily expences on my [? Edward Williams's] Tour thro' South Wales in 1802' (167), a list of 'Names of Places in N[orth] W[ales]' (168-9), notes on Gruffydd ap Cynan's connection with the Welsh bardic laws (177-80), a brief note on Welsh vernacular dialects (180), a brief genealogy of Syr Rhys ap Thomas (187), a brief account of 'schools' of Welsh poetry, viz. the Ancient or Primitive school, the schools of Taliesin, Gruffydd ap Cynan, Tir Iarll or Rhys goch ap Rhiccert, and Llawdden, the Northwalian school, the schools of Nature, Gronwy Owain, Glamorgan, and the Gwyneddigion, the modern Southwalian school, and the school of the Jumpers including 'William Williams, the hymn carpenter' (258-9, 188-91, 196-9, leaves misplaced), two lists headed 'Naw Cyhydedd' and 'Corvannau' (201), a brief note on 'cynghanedd lusc', assonant terminations, and initial and complex alliterations (205), a brief pedigree of George Owain (206), a list with the superscription 'Letters and Essays of Iolo Morganwg' (219, 235), lists of caps and wigs which would be sold 'at the Annual Fair' on All Fool's Day (222-3), a list of 'Gwyr Cwm y Felin' (224; see NLW MS 13121B above ), two medicinal recipes for the cure of cancer (227-8), a statistical table showing average rainfall in various parts of the British Isles (228), a similar table showing the population of various South Wales towns [? circa 1800, see IM, t. 5] (230), a ? introductory note to an intended collection of Welsh proverbs and aphorisms (231), extracts from The Crit[ical] Review, June 1803 (233-4), lists of rare plants, various kinds of stone, clay, etc., castles, abbeys and monasteries, ancient houses in the Gothic style, other ruins, [gentlemen's] seats, British and Roman camps, and Druidical monuments, ? all in Glamorgan (240-52), a list of Glamorgan exports (253), a list of 'Fish in Ogmore River' (255-6), a brief pedigree of Oliver Cromwell (280), a list of Welsh families who derived their surnames from their place of residence (393-4), a list of North Wales poets whose names were derived from place-names and a list of South Wales poets (395-6), notes headed 'Peculiarities of the North Walian dialect' (405-09), a list of 'Barbarous names of places in Anglesea' (413), ? extracts from 'Adam Littleton's Latin Geographical and Historical Dictionary, Anno 1678' (429-31), a note on Llanfachreth church [co. Merioneth] (438), a list of the commissioners at the 'eisteddfod' held at Caerwys [co. Flint], 9 Elizabeth I, and of some of the bards licensed at the said 'eisteddfod' (453), two lots of notes on agriculture headed 'Ffermyddiaeth hen' and 'Hen ffermyddiaeth' (455-7), and biographical or genealogical notes or data (sometimes very brief) relating to Llywelyn Brenn, Ifor ap Einon, Llywelyn Bren Hen and Llywelyn Bren Ieuanc (165), Rhys Pritchard (176), Walter Lollard, Dafydd Ddu Hiraddug, John Stow, [John] Gower, and [Geoffrey] Chaucer (193), John de Ecclescliff, Lleibiaw, Ceraint Hir, Nicholas ap Gwrgant, and John Pascall, all bishops of Llandaff (192 + 200), Ifor Hael (200 + 235), Thos. Wilkins, rector of Lanmaes, ob. 1699 (200), Edward Davies, rector of St. Brides, ob. 1672 ( 201), members of the Berkrolls family (217), Gwynfardd Dyfed (235), and Wm. Llyn (487). Also included in the volume are lists or groups of Welsh words (sometimes with English definitions), extracts of varying length from the works of Welsh bards and poets (sometimes to provide examples of specific words, phrases, or names, e.g. Hu Gadarn), and notes or memoranda on a variety of subjects.

'Iolo Morganwg'.

Barddoniaeth, etc.,

A folio volume, the contents of which consists mainly of transcripts, in a variety of hands, of Welsh verse in strict metre, including 'cywyddau' and 'englynion' by Tho[mas] lloyd Ienga, Cad[wala]dr Thomas, W[illia]m Phillip, Huw Lloyd Cynfel, John Davies, Owain Griffith, Robert Humphrey (y prydydd bach), John Richart, Davydd lloyd llewelyn ap Gruffyth (o fathafarn), Gutto'r Glynn, Davyd Nanmor, Lewis Môn, Theodor (Tydur) Aled, Robin ddu ap sianckin Bledrydd, Hugh Machno, John Phylyp, Gruffyth Phylip, Richard Kynwal, Ievan llwyd, John Owenes, Philip Jo[h]n Philip, Rys Cain, Jo[h]n V[ augha]n (Caergai), David Davies, Edm[wnd] Prys, and D[avi]d Lloyd ap Will[ ia]m. There is also some Welsh verse in free metre by Rowland Vaughan (Caer Gai). Other items include copies of a rental of chief rents issuing to the crown out of the hundred of Ardydwy ywch artro, and out of Isartro [co. Merioneth], 1623, and of a rental of assize rents in the vill of Llanaber [co. Merioneth], 1637; pedigrees of the families of Anwyll [of Park, parish of Llanfrothen, co. Merioneth], Wynn [of Gwydir, co. Caernarvon], and Wynn [of Maesyneuadd, parish of Llandecwyn, co. Merioneth ]; maternal pedigrees of several North Wales families; a copy of 'The message of king Hen[ry] the seventh, as he was on his march to Bosworth field, to John ap Meredith, as it is in Edward Puleston's Bk.'; a memorandum, 1676, by Robert Wynne, of a lease of lands called Moel y Glo to Gruff Owen; and a few lines of English and Latin verse.

Cywyddau a baledi,

Transcripts mainly by [Sir] Owen M. Edwards of poetry by Ellis Cadwaladr, William Cadwaladr, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd [Dafydd Llwyd, Mathafarn], Dafydd Nanmor, John Edwards, Elis y Cowper, Gruffudd Hiraethog, Guto'r Glyn, Gutun Owain, Iolo Goch, Hugh Jones, 'Mr. Lewis curad Cerrig y Drudion', Lewis Glyn Cothi, Mathew Owen, Gruffydd Phylip, Siôn Phylip, William Phylip, Edmwnd Prys, Thomas Prys, Robert Siôn Owen, Ellis Rowland, Simwnt Fychan, Siôn Dafydd Las [John Davies], Tudur Aled and John [Siôn] Tudur.

O. M. Edwards and others.

Englynion, &c.,

A volume of 'englynion' and a few 'cywydd' couplets in the hand of David Jones, Trefriw ('Dewi Fardd a 'sgrifenodd y Mydrlyfr hwn'). Among the poets represented are Lewis alias Llewelyn Glyn Cothi (1450), David Jones ('o Drefriw'), Sion Tudur, Edward Morris (1688), Alis ych Ruffydd, Ambrose Burchinshaw, Edward Evans, Robt. Llwyd, Dafydd Nanmor, D[afydd] ap Edmund, Evan Tho[mas] ('or Nilig'), Hugh Morris ('ynghastell y Waun'), Gr. ap Ieu. ap Lln. fychan, Ieuan Brydydd Hir, Huw ap Ifan ap Robt., Sion ap Robert ('o Juwch Aled'), Richard Hughes ('or Henfryn'), D[afydd] ap G[wilym], Tho. Prys, J. D., Richd. Davies ('Esgob Dewi', 1561), Sr. John Trefor, Edm. Prys, Sion Phylip, Richd. Phylip, Sion Clywedog, John Evan (1649), Sr. Dai. Llwyd ['Deio Ysgolhaig'], Sr. Ifan, Morris Dwyfech, Howell ap Matthew (1588), Moris Pari, Lewis Lleyn, Inco Brydydd, Rowland Wynne, Watcin Clowedog, Robin Ragad, Roger Cyffin, R[obin] Ddu, John Evans ('or Ysgwyddfrith'), Hugh Jones ('o Gaer Drudion', 1744/5), John Ridd[erch], Owen Griffydd, Sr. Rys, Richd. Thomas (Pen machno), Morris Roberts, Harry Howel, Sion Cain, Ieuan Llwyd Tudur, Sion ap Edward Grythor, Tho. Evans, Rissiard Cynwal, Tho. ap Ifan, Huw Machno, Gryffydd Phylip, John Thomas, Howel ap Sion Evan (1627), John Roberts ('Book binder', 1722), Tho. Morris ('or Ddôl'), John Richard, Rowland Fychan, John Prichard, Matthew Owen, Wiliam Phylib, Robert Wynn, Elsbeth Evans ('o Ruddlan'), Wm. Cad[wala]dr ('Clochydd Caer y Drudion'), John Edwards, Richd. Morris ('y Telyniwr'), etc. A few Latin 'englynion' have been included in the margins, as well as an ' englyn' by J. Williams, 1801.

David Jones and others.

Geiriadur Wiliam Llŷn, barddoniaeth ac achau

'Geirlyfr William Lleyn'; 'Bardhoniaeth ... William Middelton'; pedigrees and arms, mainly of North Wales families; 'cywyddau', 'awdlau', etc. by Adda Fras, Iolo Goch, Maredudd ap Rhys, Robin Ddu, Rhys Nanmor, Gwilym ab Ieuan Hen, Dafydd Gorlech, Tudur Aled, Gruffudd ab Ieuan ab Llywelyn Fychan, Wiliam Llŷn, Sion Cent, Sion Tudur, Thomas Prys, Lewis Menai, Gruffudd Phylip, Richard Cynwal, Edmwnd Prys, Wmffre Dafydd ab Ifan, Wiliam Phylip, Sion Bryncir, Siôn Phylip, Richard Phylip, Sion Dafydd Lâs [John Davies], Watcyn Clywedog, Mor[u]s Dwyfech [Morus ap Dafydd ab Ifan ab Einion], Huw Lewis, Dafydd ap Hwlcyn ap Madog, Rhisiart Brych, Dafydd Jones ('Ficer Llanfair-Dyffryn-Clwyd'), Owen Gruffydd, Sion Lleyn [John Roberts], Taliesin, Rhys Goch Eryri, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Sion Roger, Sypyn Cyfeiliog [Dafydd Bach ap Madog Wladaidd], Bedo Brwynllys, Mathew Owen, Edward Morus, Huw Mor[y]s, Ieuan Dew Brydydd, Huw ab Ifan, Robert Davies (Nantglyn), Robin ab Iorwerth, Rolant Huw (Graienyn), Dewi Wyn [o Eifion] [David Owen], Griffith William (Braichtalog), Goronwy Owen, John Thomas (Pentrefeidiog) [i.e. Pentrefoelas], M[organ] D[avies], Griffith Puw, Dafydd Jones ('Tailiwr'), William ab Edward ('o'r Bennar'), Thomas Edwards ['Twm o'r Nant'], Lewis Morris, Ieuan Llwyd [Brydydd], Rhys Llwyd [Pant-y-piod], Rolant [Rowland] Jones (Pandy) [Roli Penllyn], Hugh Jones (Llangwm), John Jones [Jac] (Glan y Gors) and W[illiam] Jones [Bardd Môn]; 'englynion' by several authors; material relating to persons and places in Merioneth.

Llyfr Pant Phillip,

Pedigrees, mainly of North Wales families; a list of uncommon Welsh words taken from John Davies, Mallwyd: Dictionarium ... (London, 1632); a vocabulary of some 'hard' Latin words; 'cywyddau' and other poems by Rowland Williams, Rhys Meigen, Dafydd ap Gwilym, Rowland Vaughan, Siôn Cent, Dafydd ab Edmwnd, Wiliam Phylip, Owen Gruffydd, Edmwnd Prys, Robin Ddu, Siôn Phylip, Sion Tudur, Gruffudd Phylip, Maredudd ap Rhys, Gutun Owain, Iolo Goch, Morus Berwyn, Ffowc Prys, Owain Gwynedd, Roger [C]yffin, Siôn Brwynog, Syr Owain ap Gwilym, Wiliam Llŷn, Huw Arwystli, Richard Phylip, Dafydd Nanmor, [If]an Llwyd ('o wain Eingian'), Hywel Cilan, Edwart Urien, Lewis Glyn Cothi, Rhys Cain, Lewis Trefnant, Matthew Brwmffild, James Dwnn, Ieuan Dew Brydydd, Heilyn Fardd, Huw Machno, Guto'r Glyn, etc. ; a description of Britain based on the early chronicles; the triads of Dyfnwal Moelmud; etc.

Miscellanea,

A composite volume containing miscellaneous lists, notes, jottings, etc., of a very varied nature in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). Included are pp. 1-22, miscellaneous extracts allegedly from a manuscript in the hand of Siôn Bradford (extracts - single words or lines, couplets, stanzas, etc. - from the works of Welsh bards, occasional annotations by Siôn Bradford, an anecdote relating to a bard named Ieuan ap y Diwlith, notes relating to fifteen strict poetic metres in a system described by Antoni Pywel, 'englynion' attributed to Siôn Bradford himself ); 38, a brief note on the colour of bardic robes; 39, lists of 'graddau cenhedlaeth hyd y nawfed ach'; 41-4, notes relating to the introduction of 'a new musical system or theory into Wales' possibly from Ireland in the time of Gruffudd ap Cynan including a comment to the effect that no musical instrument was mentioned by Welsh bards circa 1080-1280; 45-6, 181- 4, 247-51, notes on the word 'Cimmeri' and its variants as a national appelative and the formation of the language of the said people; 51-2, brief notes on steel making; 53-4, notes ? relating to the Glamorgan system of Welsh metrics; 55-6, a list of bards headed 'Llyma enwau Beirdd Cadeirogion Tir Iarll amser yr ymryson a fu ryngddynt am farwnad Ieuan a Hywel Swrdwal', and a note relating to 'Cadair Tir Iarll'; 59, a note relating to Gruff. ap Cynan's flight to, and return from, Ireland; 60, triads relating to 'cerdd deuluaidd' or 'cerdd arwest'; 61-3, notes on an 'eisteddfod' organised by Gruff. ab Nicolas at Carmarthen [circa 1450], the part played by D[afydd] ab Edmwnd, the reluctance of the bards of Morgannwg to accept the rules, etc., devised by Dafydd ab Edmwnd, the research undertaken by the said bards into the bardic system, rules, etc.; 66-9, statistics relating to the population of Wales (N.D.) with comments on the English element in Pembrokeshire and Gower, co. Glamorgan, and the English influence on the Welsh border; 70-71, a note on the 'Scaldic School' of poets in Wales; 81 + 93, notes on the words 'Llysdanc' i.e. ' juridical peace', and 'cyfallwy'; 97, a note on Rhobert, iarll Caerloyw (earl of Gloucester), his acquisition of Tir Iarll, and his organising of the bardic order, with mention of the poets Rhys Goch ap Rhiccert (temp. Robert), Ieuan fawr ap y Diwlith, and Trahaearn Brydydd mawr; 101-03, notes on Davydd ap Gwilym more particularly chronological; 105-07, notes relating to an 'eisteddfod' held at Glynn Achlach in Ireland [temp. Gruffudd ap Cynan], an opinion on the alleged connection between the said Gruffudd, Bleddyn ap Cynfyn, Rhys ap Tewdwr, and Gruffudd ap Rhys successively and the formulating of regulations for the Welsh bardic order, and a comment on the probability of Bleddyn ap Cynfyn 'having instituted some Regulations respecting Pedigrees and Land rights' and of Gruffudd ap Cynan having 'introduced Irish or Scaldic music and rules of good order amongst Musicians into North Wales'; 111, a list of place-names containing the element Bangor; 138-9, notes relating to 'Cadeiriau ag Eisteddfodau wrth gerdd dafod' ('Cadair Tir Iarll', 'cadair ym Marchwiail', 'eisteddfodau' at Caerfyrddin and Caerwys, 13th-16th cent.); 140, a note on the poet Gwilym Tew; 141-8, notes on 'eisteddfodau' held at Caerfyrddin in 1451 and N.D., and decisions taken relating to the bardic order and 'cerdd dafawd'; 149-51, genealogical data relating to Iestin ab Gwrgan, lord of Morgannwg; 152 + 157, a brief chronicle of historical and pseudo- historical events in Britain, 1300 B.C. - 230 A.D.; 156, an anecdote relating to Gwaithfoed, lord of Cibion and Ceredigion, and the Saxon king Edgar; 158-9, notes relating to Welsh strict metres referring to 'Cwlm Cadair Caerfyrddin' based upon metrical systems arranged by Gwilym Tew, Dafydd ap Edmwnd, and Llawdden; 165, transcripts of five 'englynion' attributed to Dafydd Benwyn; 167, notes on Owain ap Cadwgan and his son Einion, temp. Henry I; 171-2, notes on Thomas Jones of Tregaron ('Twm Siôn Catti'); 178-9, an anecdote relating to the bard Siôn Cent; 185, notes headed 'Origin of letters in Britain'; 187, a note relating to derivative and compound words in Welsh; 188, a list of fourteen ? rules under the heading 'Theophilanthropists of Wales or Berean Society'; 189, a note on an 'eisteddfod' held by Rys ap Tewdwr at Castell Nedd in 1080; 213, a short list of Glam[organ] proverbs and idioms; 230, a note on 'Hopcin ap Thomas ap Einion Hen a elwir Einion Offeiriad' and the said 'Einion Hen'; 233-41, extracts from [Joseph Robertson:] An Essay on Punctuation (1785); 243-6, transcripts of seven stanzas of English religious verse, an English prayer, and the music of two psalm tunes; 253, an extract from a 'cywydd' attributed to R[hys] G[och] Eryri, and a list of words headed 'Geiriau Gofram yr Alban Eilir, 1815'; 254-61, lists of words and other extracts from Henry Perri [: Eglvryn Phraethineb sebh dosparth ar] Retoreg [ Lhundain, 1595], and other poetic extracts; 262-3, a copy of a 'Sonnet on the prospect of Vaucluse from Petrarch' and an epitaph on an infant by Edwd. Williams, and a list of 'Places to enquire where they are'; 269-74, miscellaneous poetic extracts to illustrate specific words such as 'barddas', 'gwyddfa', etc., and lists headed 'Pumwydd Celfyddyd' and 'Naw Cynneddf Doethineb'; 275, a brief note on the practice of planting trees at crossroads in Glamorganshire; 277-9, a description of the method of swearing the bardic oath; 281-2, a list of the names by which God is known in Welsh with English definitions; 284-5, brief notes relating to the poet Llywelyn Llogell Rhison and his two brothers of Marchwiail [co. Denbigh], and the poet Mab Claf ab Llywarch, with a reference to the attribution of 'Englynion Eiry Mynydd' to the said Llywelyn and Mab Claf; 286, notes on the written version of the tale 'Hanes Taliesin'; 291-2, a list of 'Prif gyfoethau Gwlad Gymru', (continued)

298-300, an extract from the Saxon Chronicle with an English translation; 302, a comment on adverse opinions concerning the antiquity of 'Glam[organ] bardism and its concommitant literature'; 303, notes relating to the bardic 'chair of Glamorgan in Tir Iarll', 'Cadair Taliesin', and 'Cadair Urien'; 304-06, notes headed 'Llyma ddosparth yr awgrym' with lists of numerals headed 'Llyma lafariaith awgrym herwydd a'i dangosir dan a[r]wyddon rhif sathredig y cenedloedd . . .' (see J. Williams ab Ithel: Barddas . . ., vol. I, pp. 98-103); 309, a copy of the civil marriage vow of the time of Oliver Cromwell in Welsh; 311-12, a note on Gruffudd ap Cynan's institution of ? triennial 'eisteddfodau' at Aberffraw and of rules for the bardic fraternity; 316, a biographical note on the Bradford family of Tir Iarll or Bettws [co. Glamorgan]; 319, a note on 'cynghanedd' prior to the time of Gruffudd ap Cynan; 324, a transcript of an 'englyn' attributed to Lewys Mon; 325-6, three triads headed 'Bardic Theology'; 329-30, eight triads headed 'Trioedd amrafaelion'; 335-6, a transcript of six stanzas of Welsh verse attributed to Rhobert, tywysog Norddmandi; 340, notes on the means adopted by Welsh bards to earn a living, circa 1500-1680; 341, six triads headed 'Trioedd Iaith ag Ymadrodd'; 344-8, notes on the development of alliteration in Welsh poetry and the 'rules of . . . the Scaldic School of Welsh versification'; 357-8, a few bardic triads; 374-5, notes relating to various bardic 'chairs'; 379, questions and answers relating to 'Pair Ogrwen', 'Cariadwen', and 'Pair Dadeni'; 387, a short list of four triads; 390-91, notes relating to 'chware hud a Iledrith' of Math ap Mathonwy; 397-9, 402-03, lists of proverbial or idiomatic expressions in Welsh; 407-11, a list of thirty triads headed 'Llyma'r Trioedd a ddatcanodd Iolo Morganwg yng Ngorsedd Beirdd Ynys Prydain ar Frynn Dinorweg yn Arfon, Alban Elfed 1799'; 411-20, notes relating to ? bardic ceremonial and the duties of bards, and seven triads headed 'Llyma Drioedd cynghlo Cadair a Gorsedd'; 421-2, a list of Welsh phrases with English equivalents headed 'Address of letters - salutations in Glamorgan'; 442-3, a list of rules headed 'Rules to know when two languages have had the same word from remote antiquity which may claim it as originally its own'; 445-6, brief notes relating to the early bishops of Bangor, and Ylldud farchog and Eilifri, his mother; 447, transcripts of two 'englynion' attributed to Huw Cornwy and Huw Llwyd Cynfel; 447-8, notes on a ruin called Myrddin Taliesin on the banks of Llynn Geirionydd [co. Caernarvon]; 449, notes headed 'Pedwar Cerddawr Graddawl'; 450-51, an anecdote relating how [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' nearly lost his life through sleeping near a lime kiln at Llanelltyd [co. Merioneth] in June 1799; 452-7, transcripts of 'englynion' attributed to Siôn Philip, Edmund Prys, Huw Ednyfed, Lewis Môn, Tudur Aled, Owain Ifan, Iorwerth Fynglwyd, Rhys Tyganwy, Huw Llwyd Cynfel, and Gruffudd Philip, and other poetic extracts; 472 + 475, transcripts of 'englynion' attributed to Richard Philip and Gruff. Hiraethog; 479, notes headed 'Edward Williams's idea of Public worship or Religious instruction rather'; 481-5, notes referring to Welsh literature in the late medieval period after the Edwardian conquest and, in connection therewith, the development of alliteration, the production of triplet verse and prose triads, the triads and verses of Llewelyn Llogell Rhison of Marchwiail, and the works of Hopcin Thomas ap Einion in South Wales, references to the existence of 'triades, triplet verses, etc., of very great antiquity', and to Druidic, Scaldic, Norman, Roman, and Saxon influences ? on literature, and a note on the lasting effects of the Edwardian conquest on political and religious attitudes in North Wales; 506, lists of 'flowering shrubs', 'native flowers rare', and 'evergreens' in Glamorgan; etc. Interspersed amongst the above items throughout the volume are lists or groups of Welsh words, notes on Welsh words, etymological notes, genealogical data, miscellaneous extracts from a variety of printed sources, and other miscellaneous items.

'Iolo Morganwg'.

Poetry, &c.

A manuscript collection of prose and verse in the hand of an amanuensis of Dr John Davies, Mallwyd. The volume comprises 'Ystori Peredur fab Efrawg', with five missing folios at the beginning supplied by John Jones ('Tegid'); 'Achau'r Kwrwf'; Caerwys Eisteddfod roll, May 26, 9 Elizabeth [1567]; triads; recipes; 'Tlysau Ynys Brydain'; 'Araith Wgan'; an extensive selection of 'cywyddau' and 'awdlau', mainly 'cywyddau merched', by Bedo Aeddren, Bedo Brwynllys, Dafydd ab Edmwnd, Dafydd ap Gwilym, Dafydd Nanmor, Gruffudd Gryg, Gruffudd Hiraethog, Guto'r Glyn, Gutun Owain, Iolo Goch, Lewis Glyn Cothi, Rhisiart Phylip, Sion Cent, Sion Phylip, Simwnt Fychan, Tudur Aled and others; a collection of eulogies offered to Dr John Davies, Mallwyd, some of the poems having the date of composition recorded and including poems by Huw Machno, Sion Cain, Rhisiart, Gruffudd, Siôn and William Phylip and others; and miscellanea in various hands, including 'englynion marwnad Sion Dafis Athro parchedig mewn devinyddiaeth [Dr John Davies, Mallwyd]' by 'Rowland Vaughan esgwier o Gaergai' (1644), 'penillion gwr ifanc i'w gariad' (1688), 'moliant Sion Foulkes, Llanymowthwy', by Huw Morus (1674), 'moliant . . . maer Dinas Mowthwy' by Richard Lloyd, a fragment of 'Achau y Cwrw a'i hanes', an account of mizes paid (1646-1647), notes on Latin grammar, recipes, pedigrees, and a fragment of an interlude ('Argolws and Symoniax').