Showing 9 results

Archival description
Bowen, D. J. (David James), 1925-
Print preview View:

Gohebiaeth gyffredinol

Yn cynnwys llythyrau heb ddyddiad./Consists of undated letters. -- Ymhlith y gohebwyr mae: /The correspondents include: Gwyn ap Gwilym, Eileen Beasley (17), D. J. Bowen, Cynog Dafis, Cassie Davies, Parch./Rev. E. Curig Davies (2), Gwilym Prys Davies (4), Jennie Eirian Davies, J. Eirian Davies (2), Huw T. Edwards (4), Nicholas Edwards, Parch./Rev. Huw Ethall, Dr E. Lewis Evans, Meredydd Evans, Winifred Ewing, Peter Hughes Griffiths (3), Nel Gwenallt, Mathonwy Hughes, Dafydd Jenkins, Dafydd Glyn Jones, Gwerfyl Pierce Jones, Nans Jones, T. I. Jeffreys-Jones, Horace King, Leopold Kohr, Dafydd Miles, Parch./Rev. D. Eirwyn Morgan (2), D. Elystan Morgan (5), Derec Llwyd Morgan (2), Gerald R. Morgan (2), Athro/Professor Hywel Moseley (3), E. T. Nevin (5), Dewi Watkin Powell (2), Keidrych Rhys (10), Ted Spanswick, Meic Stephens, Parch./Rev. Lewis Valentine (2), Urien Wiliam, Phil Williams (2), Gordon Wilson.

Gwynn ap Gwilym, 1950-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Myrddin ap Dafydd (2); D. J. Bowen; A. D. Carr; Alun Talfan Davies (2); Nicholas Edwards; Dr Meredydd Evans; Winifred Ewing (4); J. Gwyn Griffiths; June Gruffydd (4); Nel Gwenallt; Syr/Sir Julian Hodge; Cledwyn Hughes (2); Dafydd Islwyn; E. D. Jones (3); R. Brinley Jones; Derec Llwyd Morgan (2); Kenneth O. Morgan; Jan Morris (4); Gordon Parry (2); Dewi Watkin Powell (2); Emyr Price; Dafydd Wigley (3).

Myrddin ap Dafydd

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Trefor Beasley; D. J. Bowen; Kitchener Davies; Dr Noëlle Davies, T. I. Ellis (2); E. D. Jones; Saunders Lewis; D. Myrddin Lloyd; Dafydd Miles; Emrys Pride (2); Mati Rees; Keidrych Rhys (3); Jac L. Williams (2); R. O. F. Wynne.

Beasley, Trefor

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Trefor Beasley; D. J. Bowen (2); Kitchener Davies; Nan Davies, BBC; Ifan ab Owen Edwards; William George; J. Gwyn Griffiths (6); Carwyn James; D. Myrddin Lloyd; Dafydd Miles (6); John Morris AS/MP (2); Iorwerth C. Peate; Delwyn Phillips; Emrys O. Roberts AS/MP; Jac L. Williams (2); R. O. F. Wynne.

Beasley, Trefor

Papurau J. Gwyn Griffiths

  • NLW ex 2337
  • file
  • 1948-1982

Papurau, 1948-1982, a gasglwyd ynghyd gan yr Athro J. Gwyn Griffiths, y mwyfarif yn lythyron yn ymwneud â chyhoeddiad a olygwyd ganddo ar D. J. Williams, Abergwaun. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Kate Roberts, Saunders Lewis, Lewis Valentine, D. Gwenallt Jones, Gwynfor Evans, Aneirin Talfan Davies a Bobi Jones. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys papurau yn ymwneud â Phlaid Cymru, gan gynnwys llyfr cofnodion, 1948-1958, Cangen Abertawe o'r Blaid, a phapurau amrywiol eraill.

Griffiths, John Gwyn

Llyfrau nodiadau

Llyfrau nodiadau, 1909-[1948], rhai ar lenyddiaeth Saesneg yn deillio o'i gyfnod yn y Brifysgol yn Aberystwyth a Rhydychen, [1911]-[1917]. Ceir hefyd lyfrau nodiadau o Ysgol Sir Abergwaun, gan gynnwys nodiadau ar y maes llafur, llyfr ysgrifennu Cymraeg Dillwyn Miles, 1932, a 'Llyfr y Cadw' sy'n cynnwys enghreifftiau o ysgrifennu creadigol y disgyblion Cymraeg, 1938-1943. Yn eu plith mae cyfraniadau gan Islwyn Lake a D. J. Bowen.

Miles, Dillwyn

Llythyrau B

Llythyrau, 1913-1968. Ymhlith y gohebwyr mae Ambrose Bebb (11), Hugh Bevan (4), D. J. Bowen (65), [David Bowen], 'Myfyr Hefin' (1), Euros Bowen (4).

Bebb, W. Ambrose (William Ambrose), 1894-1955

Llythyrau A-C

Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae Glyn M. Ashton (3), Édouard Bachellery (6), W. Ambrose Bebb (40), Syr Idris Bell (6), D. J. Bowen (12), Geraint Bowen (9), Gwilym Bowyer, a Rachel Bromwich.