Showing 4 results

Archival description
Reeves, Robin, 1941-2001
Print preview View:

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Per Denez (2); Hywel Teifi Edwards (2); D. J. Goronwy Evans (2); Meredydd Evans; Robat Gruffudd (2); Daniel Huws; Geraint H. Jenkins (2); Ralph Maud; Robin Reeves; J. Beverley Smith; Ned Thomas; Angharad Tomos; Dafydd Wigley (10); Gareth Williams, Arglwydd Williams o Fostyn/Lord Williams of Mostyn.

Denez, Per

Goodbye, what were you?

The file comprises cuttings, 1985-1994 (with gaps), mostly about, or containing references to, Glyn Jones, including reviews of his works, mainly Goodbye, what were you?, 1994. Also included in the volume are two letters, 1986 and 1994, one of which is addressed to Robin Reeves from Glenda Beagan.

Beagan, Glenda

Personal Correspondence

Postcards and letters primarily addressed to Greg Hill, 1952; 1980-2010 (with gaps), mainly relating to the publication of poetry and reviews in books and journals including Poetry Wales, Planet, Agenda, New Welsh Review, Scintilla, PN Review, The Anglo-Welsh Review, Materion Dwyieithog/Bilingual Matters, and Friends’ Quarterly, and the anthologies The Dancing Pilgrimage of Water: Writings on Welsh Rivers, Lakes, and Reservoirs (2010), and Birdsong (2002); Greg Hill’s acceptance of the Manchester Cathedral Religious Poetry Competition 2001; and membership of The Welsh Academy/Yr Academi Gymreig (1988). Includes letters from Michael Farley (1); Jeremy Hooker (1); Robert Minhinnick (4); John Davies (1); John Barnie (2); Dewi Roberts (2); Charles Leftwich (1); Cary Archard (1); Richard Poole (2); Zoë Skoulding (2); Michael Schmidt (1); Robin Reeves (2); Anne Cluysenaar (3); Gwyneth Evans (1); Greg Hill (1); Mick Felton (1); Canon Albert Radcliffe (1); David Blamires (1); Ursula Freeman (1); William Cookson (1); Glenda Beagan (2), including a typescript copy of her poem ‘Bi-Lingual’ (1992); David Annwn (3); Raymond Garlick (1), including a copy of the first edition of the journal Dock Leaves (1952); ; Mike Jenkins (1); Tony Conran (1); and Kevin Thomas (1). The file also includes a typescript copy of ‘The Guesthouse’ by Steve Griffiths ([?1980x1995]); and a copy of Welsh Union of Writers News, Winter 1983/84.

Erthyglau a sgriptiau Saesneg

Mae'r ffeil yn cynnwys teipysgrifau yn bennaf, ynghyd â rhai drafftiau llawysgrif a chopïau printiedig, o erthyglau a sgriptiau Saesneg gan Carys Richards, 1957-[2001] (gydag amryw fylchau). Maent yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau; yn eu plith mae adolygiadau o arddangosfeydd celf; ei hatgofion am Olga Rudge, a gyhoeddwyd yn y New Welsh Review, 1990, a Phyllis Playter, a gyhoeddwyd yn The Powys Review, 1991; ac erthygl ganddi, 1999, yn adrodd atgofion Ian Tibbs, cyd-swyddog Alun Lewis yn y fyddin. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys llythyrau perthnasol, yn eu plith rhai gan Evelyn Silber (2), Belinda Humfrey (3), Robin Reeves a Robert Minhinnick, a drafftiau o lythyrau gan Carys Bell.

Silber, Evelyn,