Showing 9 results

Archival description
Llyfrbryf, 1836-1904.
Print preview View:

Adam H. Fairbairn - F. J. Furnivall,

Letters from a number of correspondents, including James H. Fennell, Ferrar Fenton, H. E. Forrest, Isaac Foulkes ('Llyfrbryf'), J. S. Furley and F. J. Furnivall.

Furley, J. S. (John Sampson), b. 1855.

Correspondence,

Letters, mainly on Welsh bibliography, by Charles Ashton, 1897; William Carruthers, with draft reply by Owen Jones, 1897; Lewis Edwards, 1875; Edward Evans, Llanfyllin, 1897; Isaac Foulkes, 1897; C. W. Jones, 1884; Edward Lloyd, Abergele, 1897; and Thomas Williams ('Hafrenydd'), 1893.

General correspondence,

Includes letters from E. Sidney Hartland (7), Ellis Pierce ('Elis o'r Nant') (16), Llywarch Reynolds (11), David E. Davies ('Dewi Glan Ffrydlas') (2), William Davies (3), William Greenwell (3), Douglas Hyde (5), W. Lewis Jones, Edward B. Tylor, Henri Gaidoz, John Thomas (2), Richard Jones Owen ('Glaslyn') (6), T. C. Evans ('Cadrawd') (3), Edward Anwyl (5), A. L. Mayhew (4, one written on reverse of letter by W. H. Duignan), Charles Ashton (2), William Jones, Isaac Foulkes ('Llyfrbryf'), Isaac Craigfryn Hughes (4), A. A. Macdonell, S. Baring-Gould (6), Robert Cochrane (7), A. S. Napier, Francis J. Jayne, W. Hawker Hughes (2), W. Trevor Parkins, Francis Dudley Williams-Drummond, D. Brynmor Jones (5), William Iago, Alfred Neobard Palmer (3), D. Rhys Phillips (2), W. H. Duignan, J. Romilly Allen, J. H. Davies, J. Glyn Davies (4), Constance Gore-Booth (3), G. F. Browne, R. S. Conway, Patrick Lyons (6), John Thomas ('Eifionydd'), E. W. B. Nicholson (9), Lewis Morris (2), J. Viriamu Jones, W. P. Ker, Henry Owen, W. M. Ramsay, Ernest Rhys, R. J. Rice, R. A. Stewart Macalister, D. E. Jenkins (2), T. Marchant Williams, H. W. Williams (3), Marie Henri d’Arbois de Jubainville, Arthur Guinness (Baron Ardilaun), J. Fisher (2), J. Anderson (2), D. M. Richards, Robinson Ellis, W. J. Craig (2), Charles Roeder (3), Fanny Bulkeley-Owen, Edward Clodd, F. Haverfield (2), George Charles Herbert (Earl of Powis), David Samuel, J. G. Frazer, D. S. Margoliouth, T. H. Thomas, P. M. C. Kermode, Edward Owen (2), John Quine, Osborn J. Bergin, W. M. Lindsay, E. B. Cowell, J. A. Simon, D. Morgan Lewis, and Ivor James.

General correspondence,

Includes letters from P. M. C. Kermode (3), Alexander MacBain, Frederic Seebohm (3), J. E. Rogers (2), J. H. Davies, John Young Evans (3), John Hobson Matthews, William C. Borlase (3), J. Fisher (3, enclosing 3 letters from Watcyn Wyn), Howel Walters, Betha Hills-Johnes (3), D. Long Price (2), Thomas Davies (2), Alan Stepney-Gulston, Henry Austin Bruce, G. O. Morgan (2), James R. Thursfield, John Owen (4), D. B. Monro, Emilia F. S. Dilke, E. B. Cowell, Isaac Foulkes ('Llyfrbryf'), E. K. Jones (2), G. Hartwell Jones, Augusta Hall (dictated), W. P. Ker, J. Hugh Edwards, Francis J. Jayne (3), Alfred G. Edwards (4), Charles Plummer, John Jones ('Ivon'), Thomas Powel, Watkin Williams ('Watcyn Wyn') (3), Thomas Levi, John Owen (3), W. A. Craigie (3), W. R. Morfill (2), J. W. Mackail, J. Romilly Allen (3, enclosing a letter from Edward Owen), Malcolm MacFarlane, George Kenyon, Henry Owen (2), J. Herbert Lewis, Samuel Smith, J. Lloyd Morgan, W. Rathbone, J. Herbert Roberts, A. C. Humphreys-Owen, D. A. Thomas, J. Bryn Roberts, D. R. Thomas, Alexander Hugh Bruce, T. K. Cheyne, John Lloyd Warden Page, D. Rhys Jones (3), Edward Laws (4), Arthur J. Evans, William Jones (2), H. W. Williams (6), G. Bowen Jones (2), H. Morse Stephens, Charles Roeder (2), A. W. Moore, Sidney Herbert (Earl of Pembroke), Edward Stanley (3), W. Cadwaladr Davies, H. R. Reichel (2), Frank Harris, Llewellyn Thomas, John Beddoe, Theodor Mommsen (2), Rudolf Thurneysen, A. H. D. Acland, Elias Owen (2), Hugh Williams (2), Ivor James, J. Viriamu Jones, Llywarch Reynolds, and Isaac Taylor.

General correspondence,

Includes letters from Patrick O'Leary (3), Douglas Hyde, William Iago (2), David Samuel, A. O. Vaughan ('Owen Rhoscomyl') (5), Eleanor Hull (2), Edward Clodd (4), F. C. Conybeare, J. Loth, Charles Ashton (2), Kuno Meyer, John Price, Robert Cochrane (8), E. B. Cowell, T. H. Thomas (4), E. W. B. Nicholson (10), Henry W. Evans, Lucy E. Griffith (4), Mary L. Dawson, J. Viriamu Jones (3), Henry Owen, H. W. Williams (3), Henry Jones, Taliesin Morgan, Ellis Edwards, David G. Ritchie, J. Romilly Allen (2), William Hughes, Edward Owen, William George Black, Charles Grierson, John I. D. Nicholl (2), Edward A. Freeman, W. A. Craigie, E. Crofton Rotheram (3), A. Griffith-Boscawen, R. A. Stewart Macalister (5), Karl Blind (2), William E. Oakeley, Fanny Bulkeley-Owen, Marie Henri d’Arbois de Jubainville, J. Anderson (2), J. Cynddylan Jones, D. Brynmor Jones (2), C. E. Doble (2), Betha Hills-Johnes, Isaac Craigfryn Hughes, Patrick Lyons, Goddard H. Orpen (2), E. Sidney Hartland (2), Michael Beary (5), Edward Anwyl (2), David E. Davies ('Dewi Glan Ffrydlas'), Elias Owen, A. W. Moore, Margaret L. Huggins, Joseph Wright, Joseph Delcourt, James R. Thursfield, Thomas J. Westropp (2), R. L. Morant (2), A. Sidgwick, Ellis J. Ellis-Griffith, W. P. Ker, Nora Philipps, T. Marchant Williams, John Thomas ('Eifionydd') (2), Ll. J. M. Bebb, Llywarch Reynolds (3), D. E. Jenkins, Isambard Owen, J. Fisher, D. Howell, William Greenwell (2), George Henderson, Hugh Williams (2), Isaac Foulkes ('Llyfrbryf'), and Edward B. Tylor.

Hunangofiant Daniel Owen

  • NLW MS 16501C.
  • File
  • 4 Mehefin 1891

Hunangofiant Daniel Owen ar ffurf llythyr, dyddiedig 4 Mehefin 1891, yn ei law ei hun, [at Isaac Foulkes (Llyfrbryf), golygydd Y Cymro]. Cyhoeddwyd yn Y Cymro, 11 Mehefin 1891, t. 2, a'i ailgyhoeddi yn Isaac Foulkes, Daniel Owen y Nofelydd (Lerpwl, 1903), tt. 1-8. = A holograph autobiographical account by Daniel Owen in the form of a letter, dated 4 June 1891, [sent to Isaac Foulkes (Llyfrbryf), editor of Y Cymro]. It was published in Y Cymro, 11 June 1891, p. 2, and reprinted in Isaac Foulkes, Daniel Owen y Nofelydd (Liverpool, 1903), pp. 1-8.
Ceir ambell i frawddeg ychwanegol yn y llawysgrif na gyhoeddwyd yn Y Cymro (ff. 4-5, 9). Ysgrifennwyd y llythyr ar gefn dalennau o Gofrestr Etholwyr, 1879, ar gyfer Llanelwy a Rhyl. = The manuscript contains a few sentences which were not published in Y Cymro (ff. 4-5, 9). The letter is written on the reverse of leaves from an 1879 Register of Electors for St Asaph and Rhyl.

Owen, Daniel, 1836-1895.

Letters to R. J. Derfel,

Ninety-seven letters and cards, 1853-1905, to Robert Jones Derfel from various correspondents including Isaac Foulkes ('Llyfrbryf') (2) 1894, Daniel Owen (1) 1894, Dr Joseph Parry (1) 1892, John Roberts ('Ieuan Gwyllt') (2) 1853-4, John Thomas ('Eifionydd') (5) 1889-1904, and William Williams ('Creuddynfab') (4) 1853-63. Also included is a draft letter of application by R. J. Derfel, c. 1852, for admission to ?Manchester Baptist College, and two greetings cards, 1903 and n.d., from him to his daughter Jane.

Llythyrau O. M. Edwards,

Pedwar llythyr, 1900-1902, oddi wrth O. M. Edwards, tri at [W. A.] Lewis, 1900-1901 (ff. 26-28), ac un at un Mr Edwards, 22 Tachwedd 1902 (f. 29), yn ymwneud yn bennaf â busnes cyhoeddi. = Four letters, 1900-1902, from O. M. Edwards, three addressed to [W. A.] Lewis, 1900-1901 (ff. 26-28), and one to a Mr Edwards, 22 November 1902 (f. 29), mainly relating to publishing concerns.
Ysgrifennwyd y llythyrau yn y trên o Lundain i Rydychen (f. 26), yng Ngholeg Lincoln, Rhydychen (ff. 27, 29), ac yn Llanuwchllyn (ff. 28); mae cyfeiriadau ynddynt at Isaac Foulkes (Llyfrbryf) (ff. 26-27), Robert Bryan (ff. 26, 28) a John Penry (f. 29). = The letters were written on the London to Oxford train (f. 26), at Lincoln College, Oxford (ff. 27, 29) and in Llanuwchllyn (f. 28); there are references in them to Isaac Foulkes (Llyfrbryf) (ff. 26-27), Robert Bryan (ff. 26, 28) and John Penry (f. 29).

Edwards, Owen M. (Owen Morgan), 1858-1920

Llythyrau, D-F

Letters addressed to John Ceiriog Hughes mainly on literary and eisteddfodic matters. The correspondents (D-F) include David Davies, Llandinam, 1881, David Lloyd Davies (Dewi Glan Peryddon), 1866, Edward Davies (Iolo Trefaldwyn), 1871, Evan Davies, Normal College, Swansea, 1863, Owen Humphrey Davies (Eos Llechid), 1864-1867, Richard Davies (Mynyddog), William Davies (Gwilym Teilo), 1863, William Cadwaladr Davies, John Edwards (Meiriadog), 1877, Richard Foulkes Edwards (Rhisiart Ddu o Wynedd), 1857-1866, Robert Ellis (Cynddelw), 1861-1873, Daniel Silvan Evans, 1871, Stephen Evans, London, 1877, and Isaac Foulkes (Llyfrbryf), 1861-1867.