Showing 3 results

Archival description
Owain, O. Llew (Owain Llewelyn), 1877-1956.
Print preview View:

Llythyrau M-T,

Llythyrau, [1938]-[1957]. Ymhlith y gohebwyr mae Meuryn, Dyddgu Owen, Ivor [Owen], Llew Owain, Iorwerth P[eate] (2), T[om] P[arry] (9), T. H. Parry-Williams (3), J[ohn] C[owper] Powys, R. Williams Parry, Kate Roberts (3), Keidrych Rhys, Henry E. G. Rope (3), Melville Richards (2), Enid [Pierce Roberts], [J.] [E.] Caerwyn [Williams], G. J. Williams (3), Alun Llywelyn-Williams, R. O. F. Wynne (7), Wynn Wheldon (6), W. D. [Williams], Ifor Williams, David Thomas (Lleufer) (2), Joseph Thorp, a Taldir.

Meuryn, 1880-1967.

Llythyrau,

Llythyrau, [1935]-[1949], a dderbyniodd adeg yr Ail Ryfel Byd yn bennaf, gan gynnwys rhai oddi wrth Ifor Williams (4), Morris Williams, G. J. Williams (2), R. O. F. Wynne, Iorwerth Peate (4), Aneirin [Talfan Davies] (2), T. Jones Pierce, David Thomas (Lleufer) (3), Moelona, T. E. Nicholas (6), Bob Owen, Robert Herring, Dafydd Jenkins (2), Mari [Ellis], R. T. Jenkins, J. E. [Jones], Cynan (2), Cybi, Cassie Davies (2), Gwyndaf, O. Llew [Owain] a chyfeillion yn y fyddin.

Williams, Ifor, Sir, 1881-1965.

Llythyrau Rhufain,

Llythyrau a anfonwyd ato tra oedd yn astudio yn yr Eidal gan gynnwys llythyrau o Rufain, rhai oddi wrth ei Dad, ynghyd รข llythyrau llawer mwy diweddar. Ymhlith y gohebwyr mae R. O. F. Wynne, Claude [Gildas Jaffrennou] (6), Emyr Wyn Jones, G. J. Williams (2), H. I. Bell, Bobi Jones (2), Meredydd Evans (3), Alun Llywelyn-Williams, Henry E. G. Rope (2), Gwyn [Erfyl] (2), [O.] Llew Owain, T[homas] Parry (2), I[orwerth] P[eate], Meuryn, [J]. Gwyn [Griffiths] (3), Kate Roberts, Aneirin Talfan Davies, W. J. Gruffydd, T. Gwynfor Griffiths, Brenda Chamberlain, Islwyn [Ffowc Elis] (2), Raymond Garlick, a Caradog Prichard.

Wynne, R. O. F. (Robert Oliver Francis), 1901-1993