Showing 1 results

Archival description
Alun Cilie, 1897-1975 -- Death and burial.
Print preview View:

Dyddiadur

Dyddiadur T. Llew Jones ar gyfer 1975, sy'n cynnwys cofnodion yn ymwneud รข'i ddiddordebau a'i fywyd bob dydd. = Diary of T. Llew Jones for 1975, giving an account of his daily life and interests.
Cynhwysa'r gyfrol gyfeiriadau at Alun Cilie (passim), gan gynnwys ei gystudd olaf a'i farwolaeth (ff. 10-19) ac englynion er cof amdano (ff. 18 verso-19, 67), ac at Ysgol Gynradd Coed-y-bryn, Llandysul (passim). = The volume contains references to Alun Cilie (passim), including his last illness and death (ff. 10-19) and englynion in memoriam (ff. 18 verso-19, 67); and to Coed-y-bryn Primary School, Llandysul (passim).