Rhagolwg argraffu Cau

Dangos 815166 canlyniad

Disgrifiad archifol
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

"Marwnad i'r diw[eddar] Mr William Th[omas] ar gyfer Eisteddfod Sar...

"Marwnad i'r diw[eddar] Mr William Th[omas] ar gyfer Eisteddfod Saron, [ ? ] 1914". Beirniad: 'Gwili', [John Gwili Jenkins, (1872-1936)] ...,

"Mr R. E. Jones (Cyngar)" [englyn mewn llawysgrifen].

"Mr R. E. Jones (Cyngar)" [englyn mewn llawysgrifen].

"Myfyrdodau, a gafwyd wrth y tân ar y pumed dydd o Ionawr 1932 a hi...

"Myfyrdodau, a gafwyd wrth y tân ar y pumed dydd o Ionawr 1932 a hi'n ddydd oer, glawog, a stormus ...,

"Mynachlog Margam" ar gyfer Eisteddfod Port Talbot, Awst 1925. Beir...

"Mynachlog Margam" ar gyfer Eisteddfod Port Talbot, Awst 1925. Beirniad: Y Parch. T. Cennech Davies. Ffugenw: 'Glyncywarch',

"On love".

"On love".

"Owen Jones" [cerdd deipiedig, 1934-5],

"Owen Jones" [cerdd deipiedig, 1934-5],

"Penillion I'w canu yn un o gyrddau Pensiynwyr Rhydaman, Nadolig 19...

"Penillion I'w canu yn un o gyrddau Pensiynwyr Rhydaman, Nadolig 1949.",

"Penillion eraill wedi eu copïo o gefn dalen ar 'Hanes Dyffryn Ama...

"Penillion eraill wedi eu copïo o gefn dalen ar 'Hanes Dyffryn Aman'". "Hi gwyd pan gano'r ceiliog/I gyrchu'r gwartheg blith ....

"Pererin" ar gyfer Eisteddfod Pwllheli, 26 Rhagfyr 1922. Beirniad: ...

"Pererin" ar gyfer Eisteddfod Pwllheli, 26 Rhagfyr 1922. Beirniad: 'Cynan', [Y Parch. Albert Evans-Jones (1895-1970)]. Ffugenw: 'Y Myfyr Dwys',

"Phylip Tomos Castell Nedd" [englyn mewn llawysgrifen].

"Phylip Tomos Castell Nedd" [englyn mewn llawysgrifen].

"Priodas Dda i Miss Gwladys Davies a Mr Douglas Jones" gan 'Am...

"Priodas Dda i Miss Gwladys Davies a Mr Douglas Jones" gan 'Amanwy'.

"Pryddest Farwnadol i'r diweddar Dr Powell. Y.H. Adpar" ar gyf...

"Pryddest Farwnadol i'r diweddar Dr Powell. Y.H. Adpar" ar gyfer Eisteddfod Goronog Twrgwyn, Calan 1918. Beirniad: 'Brynach', [John Brynach Davies ...,

"Pryddest Goffa i'r diweddar John Jones, Brynawel, Cwmgors" ar...

"Pryddest Goffa i'r diweddar John Jones, Brynawel, Cwmgors" ar gyfer Eisteddfod y Tabernacl, Cwm-gors, 28 Ionawr 1922. Beirniad: Lemuel Powell ...,

"Pryddest Goffa: Llewelyn Williams. Ysw. 'Llwydfryn'" ar ...

"Pryddest Goffa: Llewelyn Williams. Ysw. 'Llwydfryn'" ar gyfer Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy, 10 Medi 1922. Beirniad: [enw wedi ei ddileu] ...,

"Pryddest goffa i'r diweddar Barch. T. E. Thomas D. D. Llanymddyfri...

"Pryddest goffa i'r diweddar Barch. T. E. Thomas D. D. Llanymddyfri", ar gyfer Eisteddfod Siloh, [ ? ], 4 Mehefin ...,

"Pryddestau Radio - 'Yr Hen Gwm' gan Amanwy", y cyfarwydd...

"Pryddestau Radio - 'Yr Hen Gwm' gan Amanwy", y cyfarwyddo gan Aneirin Talfan, darlledwyd ar Raglen Cymru'r BBC o Abertawe ...,

"Rhaglen Noson Lawen o Fferm Coedmawr.",

"Rhaglen Noson Lawen o Fferm Coedmawr.",

"Rhywle yn Ffrainc" ar gyfer Eisteddfod Brynaman, 30 Mawrth 1918. B...

"Rhywle yn Ffrainc" ar gyfer Eisteddfod Brynaman, 30 Mawrth 1918. Beirniad: 'Alfa', [William Alfa Richards, (1875-1931), Brynaman]. Ffugenw: 'Pro Patria' ...,

"Some Account of the Single Sister Margaret Price's Course Through ...

"Some Account of the Single Sister Margaret Price's Course Through Time".

"Syr Huw Owen" [cerdd deipiedig a ganwyd gan Dilys Wyn Jones mewn s...

"Syr Huw Owen" [cerdd deipiedig a ganwyd gan Dilys Wyn Jones mewn seremoni o barch i Syr Huw Owen ar ...,
Canlyniadau 81 i 100 o 815166