Showing 44 results

Archival description
Roberts, Kate, 1891-1985
Print preview View:

Llythyrau R

Llythyrau, 1910-1981, gan gynnwys rhai oddi wrth Alwyn D. Rees (4); D. Ben Rees (2); Gwynfil Rees, ynghyd â cherdd ganddo; Richard Rees; Thomas Rees; Timothy Rees; William Rees (5); Nia Rhosier (5); Prosser Rhys (4, ynghyd â llawysgrif o deyrnged gan Iorwerth Peate iddo); Brinley Richards; Melville Richards (4); Nansi Richards (10); Tom Richards (4); Enid Roberts; Ernest Roberts (2); Goronwy Roberts (5); Hywel D. Roberts (5); Kate Roberts (11); R. Alun Roberts (3); Selyf Roberts (10); Gwen Robson (3); F. Gordon Roe (2); a Iarll Rosse.

Rees, Alwyn D.

The Island of Apples

The file comprises an incomplete typescript with some manuscript amendments, [1963], and correspondence, 1963-1966, 1968, 1971, including draft letters by Glyn Jones, relating to The Island of Apples (London, 1965), together with papers, 1990 and 1992-1994, pertaining to the revised edition (Cardiff, 1992). Most of the letters are from the literary agents, Laurence Pollinger Ltd, and publishers, J. M. Dent & Sons Ltd, and Gwyn Jones, Elwyn Evans, Kate Roberts, Belinda Humfrey and Roland Mathias are among the correspondents. Also included are related papers regarding the publication of the novel.

Jones, Gwyn, 1907-1999

Rhwng dau fyd

Llythyrau, 1976-1977, yn ymwneud â'r gyfrol Rhwng dau fyd. Darn o hunangofiant (Dinbych, 1976), gan gynnwys rhai oddi wrth David Jenkins; a Kate Roberts; ynghyd ag adolygiadau o'r llyfr.

Jenkins, David, 1912-2002.

Llythyrau : marwolaeth Dafydd

Llythyrau a chardiau cydymdeimlad, 1980-1981, yn dilyn marwolaeth Dafydd Peate. Yn eu plith mae rhai gan Douglas Bassett; Gerard Casey; Alun Talfan Davies; J. Eirian Davies; Jennie Eirian Davies; Gwilym Prys Davies; Gwyn Erfyl; George Ewart Evans; R. Alun Evans; David Jenkins; E. D. Jones; Gwyn O. Jones; Harri Pritchard Jones; J. Gwilym Jones; R. Brinley Jones; Ceri Lewis; D. Tecwyn Lloyd; W. Rhys Nicholas; Dyfnallt Morgan; Trefor M. Owen; Thomas Parry; Ernest Roberts; Kate Roberts; Selyf Roberts; Wyn Thomas; Gwilym R. Tilsley; John Roberts Williams; a Stephen J. Williams. Yn ogystal, mae'r ffeil yn cynnwys copi o'r deyrnged, 1980, a draddodwyd yn yr angladd.

Bassett, Douglas A. (Douglas Anthony)

Gohebiaeth gyffredinol: 1958

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod sefydlu'r Academi Gymreig dan ysgrifenyddiaeth a chadeiryddiaeth dros dro Bobi Jones a Thomas Parry, ac yn cynnwys trafodaeth ar natur ac aelodaeth wreiddiol yr Academi, gwahoddiadau i ymuno â hi ac ymatebion y rhai a wahoddwyd, ynghyd â llungopïau o'r ymateb a fu i'r newyddion yn y wasg. Mae'r llenorion dan sylw yn cynnwys Gwenallt, Gwilym R. Jones, J. Gwyn Griffiths, Waldo Williams, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, Euros Bowen, Aneurin Talfan Davies, Alun Llywelyn-Williams, Elis Gwyn Jones, Emyr Humphreys, R. S. Thomas, John Gwilym Jones a Pennar Davies. Ar gefn drafft o lythyr gan Bobi Jones mae copi o eirda a roddwyd iddo gan Griffith John Williams ym 1952.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1968

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Gwyn Thomas, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; Hugh Bevan, Kate Roberts ac R. S. Thomas. Ceir cyfeiriadau at ystyried, a gwrthod, rhoi Gwobr Griffith John Williams i Cymru Fydd, Saunders Lewis, at sefydlu Cymdeithas Awduron Cymru ac Adran Saesneg yr Academi Gymreig yn sgîl anogaeth gan Meic Stephens a than ysgrifenyddiaeth Sally Roberts.

Thomas, Gwyn, 1936-

Gohebiaeth gyffredinol: 1959

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod sefydlu'r Academi Gymreig dan ysgrifenyddiaeth a chadeiryddiaeth dros dro Bobi Jones a Thomas Parry, ac yn cynnwys, trafodaeth ar natur ac aelodaeth wreiddiol yr Academi, gwahoddiadau i ymuno â hi ac ymatebion y rhai a wahoddwyd, ynghyd â llungopïau o'r ymateb a fu i'r newyddion yn y wasg. Mae'r llenorion dan sylw yn cynnwys Gwilym R. Jones, J. Gwyn Griffiths, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, Alun Llywelyn-Williams, Emyr Humphreys, R. Gerallt Jones, T. H. Parry-Williams, R. T. Jenkins, E. Tegla Davies, Cynan, Iorwerth Peate, Saunders Lewis, G. J. Williams, D. J. Williams, J. M. Edwards a Crwys. Yn ogystal â hyn ceir trafodaeth ar gychwyn cylchgrawn yr Academi, y cyfeirir ato fel 'Y Llenor Newydd' a gyhoeddwyd yn ddiweddarach dan yr enw Taliesin.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1960

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod cyfarfodydd cynnar yr Academi ac ethol ei swyddogion cyntaf; Yr Athro Griffith John Williams (Llywydd), Iorwerth Peate (Cadeirydd), Bobi Jones (Ysgrifennydd) a Gwilym R. Jones (Trysorydd), ynghyd â llungopïau o'r drafodaeth a fu yn y wasg a sylwadau ar gychwyn cylchgrawn yr Academi, y cyfeirir ato fel 'Y Llenor Newydd' ac a gyhoeddwyd yn ddiweddarach dan yr enw Taliesin. Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; J. Gwyn Griffiths, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, John Gwilym Jones, Emyr Humphreys, R. Gerallt Jones, T. H. Parry-Williams, R. T. Jenkins, E. Tegla Davies, Cynan, Saunders Lewis, J. M. Edwards, Thomas Parry, Gwenallt, Waldo Williams, Aneirin Talfan Davies, Pennar Davies, Euros Bowen, D. J. Williams, T. J. Morgan a D. Myrddin Lloyd.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1963

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Bobi Jones, a threfnaiadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; Kate Roberts, Iorwerth Peate a Griffith John Williams.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1965

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Euros Bowen, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; Gwenallt, Bobi Jones, Alun Talfan Davies, John Gwilym Jones, Kate Roberts, Bedwyr Lewis Jones, Gwyn Thomas, Rhiannon Davies Jones, Alun Jones, Y Cilie, Gareth Miles a G. J. Williams.

Jones, Bobi, 1929-2017

General correspondence: Sally Roberts Jones, 1968-1969

The file contains corresondence, 1968-1969, accumulated by Sally Roberts Jones as secretary of the English Language Section of the Academi. The correspondence relates to the first and other early meetings of the section and includes letters and references to many prominent Anglo-Welsh and Welsh language writers including Dannie Abse, Alison Bielski, W. H. Boore, Brenda Chamberlain, Alexander Cordell, Aneirin Talfan Davies, Pennar Davies, Rhys Davies, Tom Earley, Raymond Garlick, Ll. Wyn Griffiths, Peter Gruffydd, Cledwyn Hughes, Richard Hughes, A.O.H. Jarman, Glyn Jones, Harri Pritchard Jones, John Idris Jones, R. Brinley Jones, R. Gerallt Jones, Sally Roberts Jones, T. Gwynn Jones, Roland Mathias, Bill Meilen, Gerald Morgan, Robert Morgan, T. J. Morgan, James Morris, Leslie Norris, D. Parry-Jones, T. H. Parry-Williams, Cecil J. L. Price, A. G. Prys-Jones, Alun Richards, Kate Roberts, Meic Stephens, Gwyn Thomas (Bangor), R. George Thomas, Aled Vaughan, Richard Vaughan, Gwyn Williams (Trefenter), Herbert Williams and Raymond Williams.

Abse, Dannie

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen; Syr/Sir Goronwy Daniel; Aneirin Talfan Davies (2); Cassie Davies; J. Eirian Davies; Dr Noelle Davies; Meg Elis (later Dafydd); Raymond Garlick; Peter Hughes Griffiths (2); Dewi Watkin Powell (2); Alwyn D. Rees; Kate Roberts; Ned Thomas.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Arglwydd/Lord Chalfont; Michael Foot; Raymond Garlick; Peter Hughes Griffiths (3); Tweli Griffiths; R. Geraint Gruffydd; Gwyndaf; Edward Heath; Dafydd Jenkins; Robyn Lewis; Ralph Maud (2); Hywel Moseley; Dewi Watkin Powell; Alwyn D. Rees; Kate Roberts; Gwyn Williams, Trefenter (2).

Chalfont, Alun Arthur Gwynne Jones, Baron, 1919-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Dr David Butler, Rhydychen/Oxford; Hafina Clwyd; Cassie Davies; Geraint Talfan Davies; Dr Noëlle Davies; J. Gwyn Griffiths; Peter Hughes Griffiths (3); R. Geraint Gruffydd; Harri Pritchard Jones; Ieuan Wyn Jones; Jan Morris; Kate Roberts; Eurys Rowlands; George Thomas; Dafydd Wigley; J. E. Caerwyn Williams.

Butler, David, 1924-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Cynog Dafis; Jennie Eirian Davies; Owen Edwards, BBC; Dr Meredydd Evans; R. Alun Evans; Hywel Francis; J. Gwyn Griffiths (4); Robat Gruffudd; Robyn Lewis; D. Tecwyn Lloyd; Robin Llywelyn; Jan Morris; Robin Okey; John Osmond; Gerallt Lloyd Owen (3); Manon Rhys (11); Kate Roberts; Prifathro/Principal Robert Steel (2); Dafydd Wigley.

Dafis, Cynog, 1938-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: David Butler, Rhydychen/Oxford; Gwennant Davies, Urdd Gobaith Cymru; Sephora Davies (Mrs S. O. Davies); R. T. Jenkins; Dr Ben G. Jones; D. Tecwyn Lloyd; J. Dyfnallt Owen; Dewi Watkin Powell (7); Kate Roberts (3); J. R. Lloyd Thomas, Llanbedr Pont Stephan/Lampeter.

Butler, David, 1924-

Results 1 to 20 of 44