Jones, Gareth, 1905-1935.

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Jones, Gareth, 1905-1935.

Ffurf(iau) cyfochrog o enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Gareth Vaughan Jones (1905-1935), journalist, was born in Barry, Glamorgan, on 13 August 1905, the son of Major Edgar and Gwen Jones. He was educated at Barry County School, the University College of Wales, Aberystwyth, and Trinity College, Cambridge, gaining first class honours in Modern Languages. He then became private secretary and researcher to David Lloyd George, 1930-1931 and 1932-1933 and also spent a year in New York, 1931-1932, as a foreign advisor to Ivy Lee and Associates. In 1933 he joined the editorial staff of the Western Mail, and visited Russia, writing a series of articles exposing conditions in the Ukraine, notably the terrible famine there (the 'Holodomor'). He embarked on a 'round-the-world-tour' in 1934, but was murdered by 'bandits' in inner Mongolia on 12 August 1935. In Search of News: a selection of articles from the Western Mail (2nd edition, Cardiff, 1938) was published posthumously. Gareth Vaughan Jones's father, Dr Edgar William Jones (1868-1953), was the headmaster of Barry County School, 1899-1934. He subsequently became Adviser on Welsh Matters to the BBC, and made broadcasts on BBC radio. He was given the Freedom of the Borough of Barry in 1950.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC