Jones, Hugh, 1789-1858

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Jones, Hugh, 1789-1858

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

  • Erfyl, 1789-1858

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Hugh Jones (Erfyl, 1789-1858), writer, was uncle to John Owen (Owain Alaw) and nephew to Hugh Jones, Maesglasau (1749-1825), translator and hymnist. A cripple, Erfyl received a sound education which enabled him to earn a living as a schoolmaster and to turn his hand to writing. From 1835 to 1840 he edited Y Gwladgarwr and from 1844 to 1847 was one of those who undertook the translation of Y Beibl Darluniadol. In his latter years he oversaw the printing of Welsh books at Chester.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

rda

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig