Labour Party (Great Britain). Aberystwyth Labour Party.

Ardal dynodi

Math o endid

Corporate body

Ffurf awdurdodedig enw

Labour Party (Great Britain). Aberystwyth Labour Party.

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

The Aberystwyth branch of the Labour Party lies in the parliamentary constituency of Cardigan; in 1964-1974, E. Elystan Morgan held the seat for the Labour Party. The branch received circulars and publications from Labour Party headquarters and the Welsh Council of Labour, and maintained membership lists and accounts. In 1983, the seat, now called Ceredigion and North Pembrokeshire, was unsuccessfully contested by Griffith E. Hughes for the Labour Party.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig