Lewis, L. Haydn (Lewis Haydn), 1903-1985.

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Lewis, L. Haydn (Lewis Haydn), 1903-1985.

Ffurf(iau) cyfochrog o enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Ganwyd y Parch. Lewis Haydn Lewis (1903-1985), bardd, yn Aberaeron, Ceredigion, a chafodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, a Choleg Exeter, Rhydychen. Yr oedd yn weinidog gyda'r Presbyteriaid ym Mhontarfynach, Ceredigion, hyd 1935, ac yna yn Nhonpentre, Morgannwg, hyd ei ymddeoliad yn 1973, ond y mae'n fwy adnabyddus fel bardd. Enillodd y Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1961 a 1968, a chyhoeddodd bedair cyfrol o gerddi. Yn ogystal, daeth i'w feddiant rhai o bapurau ei dad, a fu farw yn 1923 yn dilyn gyrfa fel capten agerlong.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

lcnaf

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC