Ffeil NLW MS 21582E. - Llawysgrif Mostyn Talacre

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 21582E.

Teitl

Llawysgrif Mostyn Talacre

Dyddiad(au)

  • [17 gan., canol] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

30 ff. (daleniad gwreiddiol 6, 8-13, 15-26, 28-33, 35-36 ar ff. 3-29; ychwnegwyd y daleniad 5-7 ar ff. 1-3 yn dilyn y gwaith trwsio, c. 1912) ; 395 x 150 mm.

Rhwymwyd mewn hanner morocco dros fyrddau, gyda llinellau dwbl, gan J. B. Sconce, Caer, 1912; 'TALACRE MSS.' (aur ar y clawr blaen).

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

(approximately 1522-1602)

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Enw'r crëwr

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Enw'r crëwr

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Enw'r crëwr

Enw'r crëwr

Enw'r crëwr

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Hanes archifol

Dangosir cysylltiad y llawysgrif â theulu Mostyn Talacre gan yr awdl i Byrs Mostyn (g. c. 1500) (ff. 27 verso-28), a chan nodyn gan Thomas Edwards, Caer, yn datgan mai'r Fonesig Mostyn, gwraig y nawfed barwnig, oedd yn gyfrifol am rwymo'r llawysgrif yn 1912 (tipiwyd i mewn ar flaen y gyfrol). Rhoddwyd y llawysgrif i'w werthu yn Sotheby's yn 1976 gan Miss Margaret Mostyn.

Ffynhonnell

Sotheby's; Llundain; Prynwyd (gyda nawdd gan Gyfeillion Llyfrgell Genedlaethol Cymru) mewn arwerthiant, lot 255; 14 Rhagfyr 1976.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Llawysgrif, [17 gan., canol], yn ôl pob tebyg yn llaw William Maurice, Llansilin, yn cynnwys barddoniaeth gaeth Gymraeg, cywyddau gan mwyaf, o waith o leiaf chwech ar hugain o feirdd. = A manuscript, [mid-17 cent.], probably in the hand of William Maurice, Llansilin, containing Welsh strict-metre poetry, mostly cywyddau, by at least twenty-six poets.
Priodolir y cerddi i'r beirdd canlynol: Tho[mas] Prys (ff. 1, 8-9), Y Meister Sion Tudur (f. 1 recto-verso), Sr. Gruffydd Owen (ff. 1 verso-2 verso, 5 verso-6 verso, 10 recto-verso, 24 verso-25), y Bedo Brwynllys (ff. 2 verso-3), Bedo Aryrddrem (ff. 3, 21 verso, 26), Huw Arwystli (ff. 3 recto-verso, 26-27), Rys Cain (f. 4 recto-verso), Morys Dwyfech (ff. 5 recto-verso, 25-26), Sion Phylip (ff. 6 verso-7), Sr Dafydd Owain (ff. 7 verso-8), W[illia]m llŷn (ff. 9 recto-verso, 12 verso-13), Sr Phylip Emlyn (ff. 10 verso-11), Ifan Dyfi (ff. 11-12), Dafydd ap Gwilim (ff. 12 recto-verso, 16, 17 verso-18, 20-21, 27 recto-verso, 28-29 verso, 30 verso), Sion Cain (ff. 13 verso-14), y Meistr Hughe Machno (ff. 14-15), Einion ab Gwalchmai (f. 15 verso), Sion Mowddwy (f. 16 verso), Tudur Aled (f. 17 recto-verso), Dafydd ap Edmwnt (ff. 18 verso-19), Dafydd Nanmor (f. 19 recto-verso), Gwillim tew brydydd (ff. 19 verso-20), Lewis Môn (f. 21), William Cynwal (ff. 21 verso-23, 24), 'Mr Roberts or tu hwnt ir môr' [Dr Gruffydd Robert, Milan] (ff. 23 verso-24) a Simwnt Vychan (ff. 27 verso-28, 30). Mae ambell i gerdd yn ddienw (ff. 4 verso-5, 7 recto-verso, 16, 18 recto-verso, 22 recto-verso). Mae yna nodiadau o ramadeg barddol, yn trafod yr englyn unodl union a'r englyn unodl cyrch, ar f. 30. Ceir nodiadau yma ac acw, mewn llaw o'r ddeunawfed ganrif, yn awgrymu dyddiadau blodeuo'r beirdd (e.e. f. 3: '1500 medd Thomas Richards'); daw y rhain o restr yn Thomas Richards, Antiquae Linguae Britannicae Thesaurus... (Bryste, 1753). = The poems are attributed to the following: Tho[mas] Prys (ff. 1, 8-9), Y Meister Sion Tudur (f. 1 recto-verso), Sr. Gruffydd Owen (ff. 1 verso-2 verso, 5 verso-6 verso, 10 recto-verso, 24 verso-25), y Bedo Brwynllys (ff. 2 verso-3), Bedo Aryrddrem (ff. 3, 21 verso, 26), Huw Arwystli (ff. 3 recto-verso, 26-27), Rys Cain (f. 4 recto-verso), Morys Dwyfech (ff. 5 recto-verso, 25-26), Sion Phylip (ff. 6 verso-7), Sr Dafydd Owain (ff. 7 verso-8), W[illia]m llŷn (ff. 9 recto-verso, 12 verso-13), Sr Phylip Emlyn (ff. 10 verso-11), Ifan Dyfi (ff. 11-12), Dafydd ap Gwilim (ff. 12 recto-verso, 16, 17 verso-18, 20-21, 27 recto-verso, 28-29 verso, 30 verso), Sion Cain (ff. 13 verso-14), y Meistr Hughe Machno (ff. 14-15), Einion ab Gwalchmai (f. 15 verso), Sion Mowddwy (f. 16 verso), Tudur Aled (f. 17 recto-verso), Dafydd ap Edmwnt (ff. 18 verso-19), Dafydd Nanmor (f. 19 recto-verso), Gwillim tew brydydd (ff. 19 verso-20), Lewis Môn (f. 21), William Cynwal (ff. 21 verso-23, 24), 'Mr Roberts or tu hwnt ir môr' [Dr Gruffydd Robert, Milan] (ff. 23 verso-24) and Simwnt Vychan (ff. 27 verso-28, 30). A few further poems are anonymous (ff. 4 verso-5, 7 recto-verso, 16, 18 recto-verso, 22 recto-verso). There are notes from a bardic grammar, discussing the 'englyn unodl union' and the 'englyn unodl cyrch', on f. 30. Notes added here and there, in an eighteenth-century hand, give suggested floruit dates for the poets (e.g. f. 3: '1500 medd Thomas Richards'); these are taken from a list in Thomas Richards, Antiquae Linguae Britannicae Thesaurus... (Bristol, 1753).

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

O leiaf 3 deilen ar goll ar gychwyn y gyfrol; dalennau ar goll wedi ff. 3, 9, 21 a 27, ac ar y diwedd. Trwsiwyd yn helaeth â phapur tryloyw [?yn 1912] gan golli rhannau o'r testyn ar ff. 1-2, 27-30; ymylon dalennau yn parhau yn fregus.

Cymhorthion chwilio

Ceir disgrifiad manwl o gynnwys y llawysgrif yn 'Catalog Llawysgrif Mostyn Talacre' (1977), ar gael fel copi caled yn y Llyfrgell.

Mynegeiwyd y cerddi yn y gyfrol yn y mynegai ar-lein i Farddoniaeth Gymraeg y Llawysgrifau (MALDWYN): https://maldwyn.llgc.org.uk (gwelwyd Medi 2019).

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Nodyn cyhoeddiad

Dafydd Ifans, 'Llawysgrif Barddoniaeth Teulu Mostyn Talacre', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 20 (1977-8), 207-208.

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844361

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio’r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mawrth 2003 a Medi 2019.

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd y disgrifiad gan Rhys Jones ar gyfer prosiect ANW, a'i adolygu gan Rhys Jones, yn seiliedig ar waith Dafydd Ifans

Ardal derbyn

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MS 21582E - O leiaf 3 deilen ar goll ar gychwyn y gyfrol; dalennau ar goll wedi ff. 3, 9, 21 a 27, ac ar y diwedd. Trwsiwyd yn helaeth â phapur tryloyw [?yn 1912] gan golli rhannau o'r testyn ar ff. 1-2, 27-30; ymylon dalennau yn parhau yn fregus