Owen, William, 1813-1893

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Owen, William, 1813-1893

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

William Owen, Prysgol (1813-1893) was a composer of anthems and hymn tunes, including the well-known hymn-tune 'Bryn Calfaria'. He was born in Bangor, Caernarfonshire, and began writing music at the age of eighteen. He later moved to Prysgol, Llanrug, Caernarfonshire. He composed several temperance pieces, and his anthem 'Ffynnon Ddisglair' and hymn-tunes 'Alma' and 'Deemster' were among his most popular works.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig