fonds GB 0210 ALAWDDU - Papurau Alaw Ddu (W. T. Rees)

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 ALAWDDU

Teitl

Papurau Alaw Ddu (W. T. Rees)

Dyddiad(au)

  • 1865-1904 (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.058 metrau ciwbig (2 focs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Roedd 'Alaw Ddu', William Thomas Rees (1838-1904), yn gyfansoddwr a aned ym Mhwll-y-glaw, Pont-rhyd-y-fen, Morgannwg. Yn 1851 symudodd i Aberdâr lle y gweithiodd fel glöwr. Yno daeth dan ddylanwad 'Ieuan Gwyllt' (John Roberts) a cherddorion eraill y cyfnod. Yn 1861 symudodd i Dinas, Cwm Rhondda, lle y cyfansoddodd y dôn 'Glanrhonddda'. Yn 1870 symudodd i Lanelli, sir Gaerfyrddin. Arweiniodd gymanfaoedd canu a beirniadu mewn eisteddfodau ar hyd a lled Cymru, ac roedd yn godwr canu mewn sawl capel, yn cynnwys Trinity, Llanelli. Ffurfiodd y Llanelli Philharmonic Society a golygu ac ysgrifennu erthyglau ar gyfer nifer o gylchgronau cerddorol diwedd y 19eg ganrif. Yn ogystal â'r darnau sydd yn yr archif, ysgrifennodd yr alawganau 'Llywelyn ein Llyw Olaf'; a 'Y Bugail Da' a phedwar Offeren dros y meirw. Bu farw ar 19 Mawrth 1904 a chladdwyd ef ym Mynwent Capel Newydd, Llanelli.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ni nodwyd y ffynhonnell.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Gohebiaeth 'Alaw Ddu', 1870-1904; copïau llawysgrif o'i gyfansoddiadau cerddorol, yn cynnwys alawganau, 1878-1901, anthemau,1875-1903, emynau,1865-1895, caneuon crefyddol,1875-1896, caneuon seciwlar, 1879-[c. 1900], a darnau cerddorfaol, 1889-1899; ac eitemau amrywiol, 1879-1894 = Correspondence of 'Alaw Ddu', 1870-1904; manuscripts of his musical compositions, comprising cantatas, 1878-1901, anthems, 1875-1903, hymns, 1865-1895, religious songs, 1875-1896, secular songs, 1870-[c. 1900], and orchestral pieces, 1889-1899; and miscellaneous items, 1879-1894.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion.

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd fel a ganlyn: llythyrau; amrywiol; a cherddorol, a drefnwyd ymhellach yn alawganau; anthemau; emynau; caneuon crefyddol; caneuon seciwlar; a cerddorfaol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr syd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol .

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Mae copi caled o'r catalog, 'Rhestr o Bapurau Alaw Ddu (W. T. Rees, 1838-1904)', ar gael yn LlGC.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Nodyn cyhoeddiad

Griffiths, Rhidian, 'Alaw Ddu : o'r pwll at y gân', Y Casglwr, 35 (1988), t. 3.

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844027

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Medi 2003.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau Alaw Ddu (W. T. Rees,1838-1904); Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 (Llundain, 1953).

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW.

Ardal derbyn

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Papurau Alaw Ddu (W. T. Rees).