fonds GB 0210 ALAWDDU - Papurau Alaw Ddu (W. T. Rees)

Identity area

Reference code

GB 0210 ALAWDDU

Title

Papurau Alaw Ddu (W. T. Rees)

Date(s)

  • 1865-1904 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.058 metrau ciwbig (2 focs)

Context area

Name of creator

Biographical history

Roedd 'Alaw Ddu', William Thomas Rees (1838-1904), yn gyfansoddwr a aned ym Mhwll-y-glaw, Pont-rhyd-y-fen, Morgannwg. Yn 1851 symudodd i Aberdâr lle y gweithiodd fel glöwr. Yno daeth dan ddylanwad 'Ieuan Gwyllt' (John Roberts) a cherddorion eraill y cyfnod. Yn 1861 symudodd i Dinas, Cwm Rhondda, lle y cyfansoddodd y dôn 'Glanrhonddda'. Yn 1870 symudodd i Lanelli, sir Gaerfyrddin. Arweiniodd gymanfaoedd canu a beirniadu mewn eisteddfodau ar hyd a lled Cymru, ac roedd yn godwr canu mewn sawl capel, yn cynnwys Trinity, Llanelli. Ffurfiodd y Llanelli Philharmonic Society a golygu ac ysgrifennu erthyglau ar gyfer nifer o gylchgronau cerddorol diwedd y 19eg ganrif. Yn ogystal â'r darnau sydd yn yr archif, ysgrifennodd yr alawganau 'Llywelyn ein Llyw Olaf'; a 'Y Bugail Da' a phedwar Offeren dros y meirw. Bu farw ar 19 Mawrth 1904 a chladdwyd ef ym Mynwent Capel Newydd, Llanelli.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Ni nodwyd y ffynhonnell.

Content and structure area

Scope and content

Gohebiaeth 'Alaw Ddu', 1870-1904; copïau llawysgrif o'i gyfansoddiadau cerddorol, yn cynnwys alawganau, 1878-1901, anthemau,1875-1903, emynau,1865-1895, caneuon crefyddol,1875-1896, caneuon seciwlar, 1879-[c. 1900], a darnau cerddorfaol, 1889-1899; ac eitemau amrywiol, 1879-1894 = Correspondence of 'Alaw Ddu', 1870-1904; manuscripts of his musical compositions, comprising cantatas, 1878-1901, anthems, 1875-1903, hymns, 1865-1895, religious songs, 1875-1896, secular songs, 1870-[c. 1900], and orchestral pieces, 1889-1899; and miscellaneous items, 1879-1894.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn: llythyrau; amrywiol; a cherddorol, a drefnwyd ymhellach yn alawganau; anthemau; emynau; caneuon crefyddol; caneuon seciwlar; a cerddorfaol.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr syd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol .

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Mae copi caled o'r catalog, 'Rhestr o Bapurau Alaw Ddu (W. T. Rees, 1838-1904)', ar gael yn LlGC.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Publication note

Griffiths, Rhidian, 'Alaw Ddu : o'r pwll at y gân', Y Casglwr, 35 (1988), t. 3.

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls003844027

Project identifier

ANW

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Medi 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau Alaw Ddu (W. T. Rees,1838-1904); Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 (Llundain, 1953).

Archivist's note

Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW.

Accession area

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau Alaw Ddu (W. T. Rees).