fonds GB 0210 CARBEL - Papurau Carys Bell

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 CARBEL

Teitl

Papurau Carys Bell

Dyddiad(au)

  • 1957-2001 (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.099 metrau ciwbig (11 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Roedd Carys Bell (1930-2001) yn awdur, darlledydd, arlunydd a cherflunydd. Fe'i ganed ym Mhorthmadog, yn ferch i Olwen a W. M. Richards, athro daearyddiaeth yn Ysgol y Sir yn y dref honno. Astudiodd celf yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth cyn hyfforddi fel athrawes cerflunio a phaentio yng Ngholeg Homerton, Caergrawnt.

Yn dilyn cyfnod byr fel athrawes lanw yn Llundain ymunodd â staff y BBC yng Nghaerdydd ym 1952. Bu'n gweithio fel cyhoeddwraig radio a darllenwraig newyddion BBC Cymru am sawl blwyddyn ac adwaenwyd hi fel 'the girl with the golden voice'. Ar ôl priodi â Christopher Bell ym 1957, fe symudodd i Lundain ac ail-hyfforddi fel rheolwr stiwdio, gan weithio am gyfnod i Wasanaeth y Byd y BBC. Yn dilyn genedigaeth ei dwy ferch, Rhiannon a Branwen, bu'n gweithio yn annibynnol fel darlledydd radio a theledu, a chyfrannu i raglenni megis 'Merched yn bennaf' fel gohebydd Llundain. Yn ogystal, bu'n feirniad celfyddyd Y Faner am ddeng mlynedd a chyfrannodd erthyglau i'r Cymro yn rheolaidd. Cyhoeddodd saith o nofelau dan ei henw morwynol, Carys Richards, yn eu plith Patrwm rhosod, sef trosiad o nofel K. M. Peynton, A pattern of roses.

Rhannodd ei hamser rhwng ei chartref yn Chorleywood, swydd Hertford, a Phorthmadog, ardal lle seiliwyd rhai o'i nofelau.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Cymynrodd gan Carys Bell, Ionawr 2002.; A2002/2

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Mae'r fonds yn cynnwys papurau llenyddol a phersonol yr awdur a'r darlledydd Carys Bell, 1957-2001, yn cynnwys drafftiau o'i nofelau, erthyglau ar gyfer y wasg, sgriptiau radio, a gohebiaeth.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Dychwelwyd llungopïau o deipysgrifau o'r nofelau 'Bywyd du a gwyn' ac 'On your own', dau ddisg cyfrifiadur yn cynnwys copïau o'r nofel 'Dail Helyg', llungopïau o erthyglau yn Y Cymro, a chopi dyblyg o'r cylchgrawn Barn, yn ogystal ag amlenni llythyrau gan y Parch. Huw Ethall a'i wraig Hilda, at ferch Carys Bell, sef Branwen Bell (gweler Ffurflen Werthuso Adrannol SEB 2003-04/13)..

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Ymddengys fod y papurau wedi eu trefnu gan ei gŵr, Christopher Bell, cyn iddynt gael eu trosglwyddo i LlGC. Trefnwyd yn LlGC yn un gyfres: gweithiau llenyddol; a dwy ffeil. Mae'r mwyafrif o'r deunydd o fewn y ffeiliau unigol yn eu trefn gwreiddiol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Mae'r hawlfraint yng ngweithiau Carys Bell yn awr yn eiddo i Christopher Bell, Chorleywood, swydd Hertford, Tachwedd 2003. Amodau hawlfraint arferol o ran gweddill y deunydd.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ceir copi caled o'r rhestr yn LlGC.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004227801

GEAC system control number

(WlAbNL)0000227801

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Medi 2003

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Siân Bowyer.

Nodyn yr archifydd

Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr hwn: papurau o fewn archif Carys Bell.

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Papurau Carys Bell.