fonds GB 0210 IOHUJO - Papurau Dr Iorwerth Hughes Jones

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 IOHUJO

Teitl

Papurau Dr Iorwerth Hughes Jones

Dyddiad(au)

  • 1659-1972 (crynhowyd [c.1919]-1972) (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.114 metrau ciwbig (4 bocs)Mae rhai papurau mewn cyflwr bregus (gweler disgrifiadau lefel ffeil).

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Ganwyd Dr Iorwerth Hughes Jones yn 1902 yn fab hynaf i'r Parch. William Glasnant Jones. Addysgwyd ef yn Ysgol Sir Tre-gŵyr. Wedi iddo gymhwyso fel meddyg yn 1925 aeth i weithio fel meddyg preswyl yn Ysbyty Charing Cross, Llundain, cyn dychwelyd i Abertawe i ymgymryd â swydd fel meddyg teulu. Roedd yn aelod o Gyngor Bwrdeistref Abertawe rhwng 1947 a 1961, ac yn aelod o Blaid Cymru. Yn ystod y rhyfel roedd yn anesthetydd cynorthwyol yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe. Roedd yn frwd dros achosion Cymreig - arweiniodd yr ymgyrch dros gael ysgolion Cymraeg yn Abertawe, roedd yn aelod o Bwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Abertawe yn 1964, a bu'n Gadeirydd Urdd Gobaith Cymru, [c.1954]-1957. Ymddiddorai mewn hanes, roedd yn aelod o'r 'Royal Institution' a'r 'Gower Society', yn llywydd Cymdeithas Dunvant am gyfnodau, yn is-lywydd Cymdeithas Gŵyr, ac yn aelod o'r Cymmrodorion a Chymmrodorion Abertawe. Roedd ganddo ddiddordeb hefyd mewn celfyddyd ac roedd yn aelod o bwyllgor Galeri Glynn Vivian. Bu farw ar 26 Awst 1972.

Hanes archifol

Daeth y rhan fwyaf o'r papurau trwy law'r Dr Iorwerth Hughes Jones. Mae yma hefyd rhai o bapurau ei ewythr, Y Parch. E. Aman Jones, a'i lyfrgell, a drosglwyddwyd iddo ef gan ei ragflaenydd yng Nghapel Llanwrtyd, Y Parch. R. James.

Ffynhonnell

Rhoddwyd gan y Dr Iorwerth Hughes Jones a'i weddw ar adegau gwahanol rhwng Mawrth 1951 ac Awst 1977.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Mae'r archif yn adlewyrchu diddordebau amrywiol Dr Iorwerth Hughes Jones, ac yn cynnwys gohebiaeth, papurau personol, nodiadau, ffotograffau, torion papur newydd, a phapurau a dderbyniodd gan eraill.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl bapurau a roddwyd i LLGC..

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd y casgliad yn bum grŵp; llythyrau, 1924-1972; diddordebau, 1823, [1919]-1972; mudiadau a sefydliadau, 1926-1970; materion cyhoeddus, [c.1930]-1961; a phapurau a gasglwyd ganddo, 1659-1953.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg a Saesneg oni nodir yn wahanol

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Text

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Tynnwyd cofysgrifau Capel Annibynnol Llanwrtyd allan o'r casgliad a'u rhestru ar wahân. Ceir ychwaneg o bapurau yn y Llyfrgell a roddwyd gan Dr Iorwerth Hughes Jones. Mae papurau ei dad, y Parch. W. Glasnant Jones, hefyd ar gael yn y Llyfrgell.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004196648

GEAC system control number

(WlAbNL)0000196648

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Awst 2001.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Nia Wyn Dafydd.

Nodyn yr archifydd

Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: South Wales Evening Post, 28 Awst 1972.

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Papurau Dr Iorwerth Hughes Jones; $q - Mae rhai papurau mewn cyflwr bregus (gweler disgrifiadau lefel ffeil)..