Fonds GB 0210 GWYDDERIG - Papurau Gwydderig

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 GWYDDERIG

Teitl

Papurau Gwydderig

Dyddiad(au)

  • 1877-1917 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Ganwyd Richard Williams (Gwydderig, 1842-1917), bardd, ym Mrynaman, sir Gaerfyrddin. Aeth i weithio fel glöwr yn ifanc, yn dilyn marwolaeth ei dad, a chyflwynodd farddoniaeth i Y Gwladgarwr yn y cyfnod pan oedd William Williams (Caledfryn, 1801-1869) yn olygydd y golofn farddol. Ar ôl gweithio ym Mhennsylvania, UDA, am gyfnod, dychwelodd Gwydderig i Frynaman, a dechreuodd ei gerddi ennill gwobrau mewn eisteddfodau. Ei arbenigedd oedd yr englyn, a daeth yn adnabyddus yn y cylchoedd barddol fel 'Bardd yr englyn'. Cyhoeddwyd rhai o'i gerddi yn J.Lloyd Thomas (gol.), Detholion o waith Gwydderig (Llandybïe,1959). Yr oedd ei frawd Benjamin hefyd yn fardd.

Hanes archifol

Ni wyddys sut y daeth yr archif i feddiant Mrs Phyllis Murphy a Mrs Susan Margaret Leah.

Ffynhonnell

Mrs Phyllis Murphy a Mrs Susan Margaret Leah trwy law Mr Lewis Murphy; Llanelli; Adnau; Tachwedd 1985

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau Gwydderig, yn cynnwys ei farddoniaeth a deunydd perthynol yn cynnwys beirniadaethau eisteddfodol, torion o'r wasg, adysgrifau o'i waith a gohebiaeth, 1877-1917; ynghyd â barddoniaeth gan feirdd eraill yn cynnwys William Williams ('Myfyr Wyn', 1849-1900), a llyfr nodiadau ei frawd Benjamin Williams = Papers of Gwydderig, comprising his poetry and related material including eisteddfod adjudications, press cuttings, transcripts of his works and correspondence, 1877-1917; together with poetry by other poets including William Williams ('Myfyr Wyn', 1849-1900), and a notebook of his brother Benjamin Williams.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru..

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd yn y grwpiau canlynol: barddoniaeth; adysgrifiadau; llythyrau; amrywiol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Mae copi caled o'r catalog ar gael ym Mân Restri a Chrynodebau 1986, tt. 38-41, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Ceir papurau pellach yn ymwneud â Gwydderig, gan gynnwys adysgrifau o'i farddoniaeth, yn NLW MSS 22196-7D, 22198C, 19709D, a Phapurau T. J. Morgan Y2/8.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844900

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn defnyddiwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mehefin 2003.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Mân Restri a Chrynodebau 1986; Dictionary of Welsh Biography down to 1940 (Llundain, 1959); Walters, Huw, Gweithgarwch llenyddol Dyffryn Aman yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif (Traethawd PhD Prifysgol Cymru Aberystwyth, 1985);

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Papurau Gwydderig.