fonds GB 0210 GWYYTH - Papurau Gŵyl Geltaidd Aberystwyth,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 GWYYTH

Teitl

Papurau Gŵyl Geltaidd Aberystwyth,

Dyddiad(au)

  • 1978-1982 / (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes gweinyddol

Cynhaliwyd Gŵyl Geltaidd flynyddol Aberystwyth am y tro cyntaf yn Chwefror 1979.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Gŵyl Geltaidd Aberystwyth trwy law yr ysgrifennydd, Gwyn Roberts; Aberystwyth; Adnau; 1983

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papers, 1978-1982, of the Aberystwyth Celtic Festival Committee (Pwyllgor Gwyl Geltaidd Aberystwyth), comprising minutes, 1978-1982; correspondence, 1979-1982; newspaper cuttings, 1979-1982; committee members address book, [1978x1982]; programmes, 1979-1981; posters, [1978x1982]; and a lecture by D. Myrddin Lloyd, 1980.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau, 1984, t. 26, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844601

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau ANW a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mai 2003.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1984;

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Papurau Gwyl Geltaidd Aberystwyth.