Fonds GB 0210 MIHMOR - Papurau Mihangel Morgan

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 MIHMOR

Teitl

Papurau Mihangel Morgan

Dyddiad(au)

  • 1978-[2014] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

5 bocs

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Ganwyd Mihangel Morgan yn Aberdâr yn 1955. Mae’n llenor, yn fardd ac yn ysgolhaig. Astudiodd am radd Prifysgol Agored ac enillodd radd doethur am ei ymchwil ar John Gwilym Jones yn 1996 a bu’n ddarlithydd yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Enillodd y fedal ryddiaith am ei nofel Dirgel ddyn yn Eisteddfod Genedlaethol De Powys a gynhaliwyd yn Llanelwedd yn 1993.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Rhodd gan Mihangel Morgan, Tal-y-bont, Ceredigion, Rhagfyr 2015 a Mawrth 2016.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau Mihangel Morgan, 1978-[2014], yn cynnwys gohebiaeth a drafftiau o'i weithiau llenyddol. = Papers of Mihangel Morgan, 1978-[2014], comprising correspondence and drafts of his literary works.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Gwaredwyd tudalennau rhydd o'i draethawd PhD. Mae awdurdod i ddinistrio'r papurau hyn yn Ffurflen Werthuso'r Isadran AFE/2017-2018.

Croniadau

Mae ychwanegiadau yn bosib.

System o drefniant

Trefnwyd yn dair cyfres yn LlGC: gohebiaeth, gweithiau llenyddol a phapurau amrywiol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Cedwir proflenni ac ymarferion caliagraffeg amrywiol Mihangel Morgan yn yr Isadran Graffeg a Chlyweledol.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

99634288102419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Ionawr 2017

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Ann Francis Evans. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997) a phapurau yn yr archif.

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig