is-fonds P - Papurau personol

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

P

Teitl

Papurau personol

Dyddiad(au)

  • 1810-1969 (Creation)

Lefel y disgrifiad

is-fonds

Maint a chyfrwng

3 bwndel, 9 amlen, 60 ffolder, 36 cyfrol, 6 bocs

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau personol D. J. Williams, 1810-1969, gan gynnwys llythyrau ato ac oddi wrtho, dyddiaduron, papurau teuluol, papurau academaidd, torion o'r wasg, papurau a grynhowyd ganddo a phersonalia.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Trefnwyd yn saith cyfres: llythyrau oddi wrth D. J. Williams, llythyrau oddi wrth gyfeillion a llenorion, dyddiaduron, papurau teuluol, papurau academaidd, torion o'r wasg, papurau wedi'u crynhoi; ac yn dair ffeil: personalia, papurau ariannol, a phapurau amrywiol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: P

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004320142

GEAC system control number

(WlAbNL)0000320142

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: P.