fonds GB 0210 SELRTS - Papurau Selyf Roberts,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 SELRTS

Teitl

Papurau Selyf Roberts,

Dyddiad(au)

  • 1883-1995 / (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Yr oedd Selyf Roberts (1912-1995) a drigai yn yr Amwythig, Lloegr, yn nofelydd yn ogystal ag awdur storïau byrion. Yr oedd yn briod â Nan Roberts. Enillodd y fedal ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 1955 am rai o'i ysgrifau. Bu'n garcharor rhyfel yn yr Eidal a'r Almaen, a cheir ei atgofion yn rhai o'i storïau byrion. Cyfieithodd Alice's Adventurers in Wonderland i'r Gymraeg. Yr oedd yn aelod o'r Academi Gymreig a sefydliadau eraill.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Mrs Nan Roberts, gweddw Selyf Roberts; Croesoswallt; Rhodd; 1995

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau Selyf Roberts, yn cynnwys erthyglau, 1947-1976; drama deledu,1982; sgyrsiau, darlithoedd a phregethau, 1950au-1980; gohebiaeth a dderbyniodd, 1951-1994; a thorion papur newydd, 1883-1964. = Papers of Selyf Roberts, including articles, 1947-1976; television drama, 1982; talks, lectures and sermons, 1950s-1980; correspondence received, 1951-1994; and newspaper cuttings, 1883-1964.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd fel a ganlyn: sgriptiau; storïau byrion; erthyglau; sgriptiau radio; drama deledu; barddoniaeth; emynau; rhyddiaith; sgyrsiau, darlithoedd a phregethau; gohebiaeth, ac amrywiol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1996, tt. 60-65, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844852

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mehefin 2003.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1996; Stephens, Meic, Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986); Stephens, Meic (gol.), The Arts in Wales (Cyngor Celfyddydau Cymru 1979); NLW, Ysgrifau Coffa, 1995;

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Papurau Selyf Roberts.