fonds GB 0210 GERJONES - Papurau'r Parch. Gerallt Jones,

Identity area

Reference code

GB 0210 GERJONES

Title

Papurau'r Parch. Gerallt Jones,

Date(s)

  • 1902-1981 / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Context area

Name of creator

Biographical history

Ganwyd y Parch. Gerallt Jones (1907-1984), bardd a llenor, yn Rhymni, sir Fynwy. Yr oedd ei dad, Y Parch. Fred Jones (1877-1948), yn fab i Jeremiah Jones (1855-1902), gŵr yr oedd cymaint o'i ddisgynyddion gwrywaidd yn meddu ar gryn dalent lenyddol; fe'u hadnabuwyd ar y cyd fel 'Bois y Cilie' ar ôl fferm y teulu ger Llangrannog, sir Aberteifi. Yr oedd Gerallt Jones yn weinidog gyda'r Annibynwyr, a golygodd farddoniaeth ei dad a'i daid, yn ogystal â barddoniaeth a rhyddiaith ei ewythr Samuel Bartholomew Jones (1894-1966) a'i gefnder Fred Williams (1907-1972). Ymhlith ei waith ei hun yr oedd cyfieithiad Cymraeg o'r Greadigaeth gan Handel (1952), a chyfrol o farddoniaeth Ystâd Bardd (1974), astudiaeth o Sarah Jane Rees ('Cranogwen', 1839-1916) (1974), a chyfrol o ysgrifau er cof am ei frawd Jac Alun Jones (1974). Un arall o'i frodyr oedd y bardd Dafydd Isfoel Jones (1881-1968), ac mae'r canwr a'r bardd Dafydd Iwan (1943- ) yn un o'i feibion.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Mrs Elisabeth Gerallt Jones,; Tal-y-bont,; Rhodd,; 1985

Content and structure area

Scope and content

Papurau Gerallt Jones,1902-1981, yn cynnwys yn bennaf copïau llawysgrif a theipysgrif o'i farddoniaeth a'i rhyddiaith,1937-1981, llawer ohonynt wedi'u cyflwyno i gystadlaethau yn y Genedlaethol ac eisteddfodau eraill, ynghyd â'i ohebiaeth,1952-1982, a hefyd deunydd yn ymwneud â theulu llenyddol 'Y Cilie', yn cynnwys barddoniaeth a rhyddiaith gan y Parch. Fred Jones,1902-1932, y Parch. Simon B. Jones, 1934-1955, ac aelodau eraill o'r teulu, yn ogystal â llythyrau a chardiau,1956-1970, oddi wrth Dafydd Isfoel Jones a Jac Alun Jones = Papers of Gerallt Jones, 1902-1981, consisting mainly of manuscript and typescript copies of his poetry and prose, 1937-1981, much of which was entered for competition at National and other eisteddfodau, together with his correspondence, 1952-1982, and also material relating to the literary family of 'Y Cilie', including poetry and prose by the Rev. Fred Jones, 1902-1932, the Rev. Simon B. Jones, 1934-1955, and other members of the family, as well as letters and cards, 1956-1970, from Dafydd Isfoel Jones and Jac Alun Jones.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn: papurau'n ymwneud â theulu'r Cilie (Fred Jones; Simon B. Jones; eraill); papurau Gerallt Jones (barddoniaeth; rhyddiaith; sgriptiau radio; gohebiaeth; amrywiol).

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1985 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

Project identifier

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mai 2003

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1985; Stephens, Meic, Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986).

Accession area