fonds GB 0210 RHYNIS - Papurau'r Parch. W. Rhys Nicholas,

Identity area

Reference code

GB 0210 RHYNIS

Title

Papurau'r Parch. W. Rhys Nicholas,

Date(s)

  • [1864]-[1999] / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.321 metrau ciwbig (28 bocs) a dwy waled.

Context area

Name of creator

Biographical history

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Rhodd gan Mr Richard E. Huws, Aberystwyth, 1996, nai'r Parchedig W. Rhys Nicholas, ym mis Tachwedd 1996, Ionawr a Medi 2002 ac yn 2008; A1996/151, A2002/7, 0200210843.

Content and structure area

Scope and content

Mae'r grŵp cyntaf (1-185) o bapurau'r Parch. W. Rhys Nicholas, [1864]-1996, a dderbyniwyd yn 1996 yn cynnwys llythyrau personol ac eraill yn ymwneud â'i waith fel golygydd; ei gyfansoddiadau megis emynau, yn arbennig ei emyn enwog 'Pantyfedwen'; ei waith ymchwil ar gyfer cyhoeddiadau; anerchiadau; papurau bywgraffyddol; papurau unigolion eraill; a deunydd printiedig.-- Mae'r papurau ychwanegol (186), 1914-[1998], a dderbyniwyd yn Ionawr a Medi 2002 yn cynnwys papurau personol y Parch. W. Rhys Nicholas gan gynnwys tystysgrifau amrywiol a dderbyniodd; llythyr, 1952, yn ei wahodd i fod yn weinidog ar eglwysi Horeb a Bwlchygroes, Llandysul; ynghyd â phapurau a gasglwyd gan y rhoddwr ar ôl marwolaeth ei ewythr. --Ymhlith rhodd 2008 (187) mae teyrngedau i W. Rhys Nicholas o'r wasg gan gynnwys teyrnged Derwyn Morris Jones a gyhoeddwyd ym mhapur bro Yr Hogwr, Rhagfyr 1996 (yn seiliedig ar yr hyn a draddodwyd ganddo yn yr angladd); taflen y gwasanaeth angladd, 2 Hydref 1996, a'r gwasanaeth coffa, 23 Tachwedd [1996]; ac adroddiad am ddadorchuddio cofeb iddo yng Nghapel y Tabernacl, Porth-cawl, 1997. = The first group of Rev. W. Rhys Nicholas papers, [1864]-1996, which were donated in 1996 (1-185), and are not described here, comprise personal letters and other letters relating to his work as editor; his compositions such as his hymns, especially his famous hymn 'Pantyfedwen'; his research work for publications; addresses; biographical papers; papers of other individuals; and printed material. The additional papers, 1914-[1988], received January and September 2002 (186), comprise personal papers of the Rev. W. Rhys Nicholas including various certificates presented to him; a letter, 1952, inviting him to be minister of Horeb and Bwlchygroes, Llandysul; together with papers collected by the donor after his uncle's death. There are tributes to W. Rhys Nicholas among the papers received in 2008 (187) among the papers received in 2008 including a tribute by Derwyn Morris Jones published in Yr Hogwr (community paper), December 1996 (based on what he said in the funeral service); funeral service card, 2 October 1996 and the memorial service, 23 November [1996]; and a report of the unveiling of a memorial to him at Tabernacl Church, Porth-cawl, 1997.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

Mae ychwanegiadau yn debygol.

System of arrangement

Trefnwyd yn ôl dyddiad derbyn yn LlGC.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Mae'r hawlfraint yng ngweithiau'r Parch. W. Rhys Nicholas yn eiddo i Richard E. Huws a'r gweddill yn berchen i awduron y gweithiau.

Language of material

  • Welsh
  • English
  • Spanish

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg, Sbaeneg

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Mae copi caled o'r rhestr (rhodd 1996) yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1997, tt. 73-80, a cheir copi caled o rodd 2002 yn LlGC.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Mae'r dyddiad creu olaf yn hwyrach na dyddiad marwolaeth y Parch. W. Rhys Nicholas oherwydd ceir copi o Rhown foliant i'r goruchaf Dduw a gyhoeddwyd yn 1999 ymhlith y papurau a grynhowyd gan y rhoddwr.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls004017709

CAIRS System Control Number

(WLABNL)P1Saan0000013264

GEAC system control number

(WlAbNL)0000017709

Access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Ionawr 2003. Diweddarwyd ym mis Awst 2009.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd y disgrifiad gan Ann Francis Evans.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Rees, Ifor, 'W. Rhys Nicholas: cyfaill o fardd ac emynydd', Barddas, 236/237 (1997); Ysgrifau Coffa 1996 (Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1997); Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, gol. Meic Stephens (Caerdydd, 1997).

Accession area

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau'r Parch. W. Rhys Nicholas.