Ffeil D11/8. - Welsh Army Corps and the Royal Welch Fusiliers,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

D11/8.

Teitl

Welsh Army Corps and the Royal Welch Fusiliers,

Dyddiad(au)

  • 1916-1937. (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

1.25 cm.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes gweinyddol

The Welsh Army Corps was formed in 1914. It was responsible for its own recruitment, billeting, supplies and training, overseen by a National Executive Committee. The Corps was disbanded in 1925. Owen William Owen was secretary to the National Executive Committee, and he prepared a final report on the history of the Corps, on their behalf, in 1921. He later worked in the Ministry of Labour (Wales), retiring in 1928. He had previously undertaken gold prospecting in South Africa in the 1890s.

Lleoliad

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papers, 1916-17, relating to the Welsh Army Corps and the National Fund for Welsh Troops, and papers relating to a Reunion of the 14th Royal Welch Fusiliers at Llandinam, 30 July-4 August 1937.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio a gynhyrchir

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: D11/8.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006342208

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: D11/8 (Box 130)