Showing 205 results

Archival description
Papurau D. Tecwyn Lloyd,
Print preview View:

Papurau personol,

Llythyrau, dyddiaduron, papurau'n deillio o'i gyfnod yn yr ysgol ac yn y coleg a phapurau'n ymwneud â'i waith ymchwil yn Yr Eidal, [1906]-1992 .

Gohebiaeth gyffredinol,

Llythyrau, 1924-1992, gan gynnwys llythyrau oddi wrth aelodau'r teulu, cyfeillion, ysgolheigion a llenorion yn ymwneud â'i swyddi amrywiol, ei ddiddordebau llenyddol, ei waith ymchwil a'i gyhoeddiadau, ac yn ei longyfarch ar ei anrhydeddu gyda gradd Doethur mewn Llenyddiaeth gan Brifysgol Cymru yn 1990.

Llythyrau amrywiol,

Llythyrau, [1934]-[1991], gan gynnwys rhai oddi wrth H. I. Bell, G. J. Williams, D. Gwenallt Jones, T[homas] P[arry] (2), Maurice [James], H. E. G. Rope (2) yn amgau ei gerdd 'Christmas 1960. Midnight Mass', Alun Llywelyn-Williams, Huw T. Edwards, T. H. Parry-Williams, ynghyd â chopi o erthygl 'Pendraphendod' a adargraffwyd o'r Gwyddonydd, 1963, a David Thomas (Lleufer) (2) .

Williams, Ifor, Sir, 1881-1965.

Llythyrau M-T,

Llythyrau, [1938]-[1957]. Ymhlith y gohebwyr mae Meuryn, Dyddgu Owen, Ivor [Owen], Llew Owain, Iorwerth P[eate] (2), T[om] P[arry] (9), T. H. Parry-Williams (3), J[ohn] C[owper] Powys, R. Williams Parry, Kate Roberts (3), Keidrych Rhys, Henry E. G. Rope (3), Melville Richards (2), Enid [Pierce Roberts], [J.] [E.] Caerwyn [Williams], G. J. Williams (3), Alun Llywelyn-Williams, R. O. F. Wynne (7), Wynn Wheldon (6), W. D. [Williams], Ifor Williams, David Thomas (Lleufer) (2), Joseph Thorp, a Taldir.

Meuryn, 1880-1967.

Llythyrau K-W,

Llythyrau, 1942-1992. Ymhlith y gohebwyr mae Phyllis [Kinney] (2), Tom [Parry], Derec Llwyd Morgan, James Nicholas, Bryn Roberts, Meic Stephens, Enid [Pierce Roberts], W. D. [Williams], [J.] [E.] Caerwyn [Williams] (3), a Gruffydd Aled [Williams], ynghyd â chopi teipysgrif o gyflwyniad [J.] [E.] Caerwyn [Williams] i D. Tecwyn Lloyd, John Saunders Lewis (Dinbych, 1988).

Kinney, Phyllis, 1922-

Llythyrau A-H,

Llythyrau, [1958]-[1970] . Ymhlith y gohebwyr mae Cynan (2), John Cule (2), Hafina Clwyd, Alun [Talfan Davies], Aneirin Talfan Davies (4), Pennar [Davies], Cassie Davies (2), Donald Evans, Gwynfor Evans (4), Alun R. Edwards (2), Hywel [Teifi] Edwards (7), Ifan ab Owen Edwards, Ifans [Meredydd Evans] (2), Tom [T. I. Ellis] (6), Islwyn [Ffowc Elis] (3), Bruce Griffiths, Gwenallt, ac W. R. P. George (2).

Cynan, 1895-1970.

Adroddiadau ysgol,

Ei adroddiadau ysgol tra'n ddisgybl yn Ysgol Ramadeg y Bala, 1927-1933, ynghyd ag adroddiad a dderbyniodd yn Ysgol y Cyngor, Llawrybetws, 1927.

Ymweliadau tramor,

Papurau'n ymwneud â'i ymweliad ag Iwgoslafia, Medi 1976, gydag Undeb y Llenorion, taith Côr Meibion Bro Glyndwr i'r Iseldiroedd, 1988, a thaith i Fflandrys i goffáu Hedd Wyn, 1992. Ceir ei basbort hefyd, 1958-1968.

DLitt,

Rhaglen y seremoni ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, 14 Gorffennaf 1990, a rhaglen yn cynnwys sgript cyfarfod Cylch Llenyddol Bro Glyndŵr a gynhaliwyd yng Ngwesty'r Cyfnod, y Bala, i'w longyfarch ar ei radd, Chwefror 1990. Ceir hefyd fwydlen y noson gyda chartŵn o waith E. Meirion Roberts ar y clawr.

Roberts, E. Meirion.

Papurau academaidd,

Papurau'n ymwneud â'r cyfnod a dreuliodd yn y brifysgol ym Mangor, gan gynnwys ai atgofion am y blynyddoedd 1934-1938, ynghyd â'i draethawd MA, 1961.

Papurau arholiad,

Papurau a osodwyd gan Fwrdd Canol Cymru, 1923; papurau arholiad Prifysgol Cymru, 1934-36, ynghyd â chardiau aelodaeth cymdeithasau, taflen ei seremoni raddio yn BA, 1937 a rhaglen, 11 Gorffennaf 1990, y seremoni pan y'i dyfarnwyd yn Gymrawd er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor, a thoriad o'r Cyfnod yn cofnodi'r achlysur.

Nodiadau ymchwil,

Dau lyfr nodiadau'n cynnwys nodiadau o Archifau'r Coleg Seisnig yn Rhufain, Archifau'r Fatican ac eraill am y pererinion o Gymru, ynghyd â llythyr oddi wrth olygydd Trivium (Cylchgrawn Coleg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan) yn ymwneud â'i erthygl 'Welsh Pilgrims at Rome', a gwahanlithoedd o'r erthygl a gyhoeddwyd mewn dwy ran yn y cylchgrawn, 1971-1972. Ceir hefyd ffolder yn dwyn y teitl 'Recusants' sy'n cynnwys ei waith ymchwil a braslun o'i ddarlith 'Rome and Wales', Croesoswallt, 1959.

Papurau proffesiynol,

Papurau, 1926-1992, yn ymwneud â'i waith fel tiwtor addysg i oedolion, ei swydd yng Ngholeg Harlech a'i ddyletswyddau cyhoeddus eraill.

Results 1 to 20 of 205