Showing 187 results

Archival description
Papurau D. J. Williams, Abergwaun
Print preview View:

Effemera gwleidyddol

Papurau, 1922-1965, gan gynnwys taflen etholiadol William James Jenkins, ymgeisydd Llafur yn Etholiad Cyffredinol 1924; erthyglau printiedig, 1922-1924, yn allweddol i hanes cychwyn Plaid Genedlaethol Cymru; papurau'n ymwneud â materion ariannol fel Cronfa Gwŷl Dewi a chyfraniadau Penfro; agendâu pwyllgor gwaith Rhanbarth Dyfed, 1938-1939; rhestr o'r Ysgolion Haf a gynhaliwyd, 1926-1955, a nodiadau am flynyddoedd cynnar Y Blaid Genedlaethol; llythyr, 1959, yn enw D. J. Williams yn apelio am gyfraniadau at gronfa Waldo Williams fel ymgeisydd cyntaf Plaid Cymru yn Sir Benfro'r flwyddyn honno a'i daflen etholiadol; copïau o gofrestr etholwyr Abergwaun, 1966, rhestr o aelodau'r Blaid Cangen Sir Benfro a rheolau'r etholiad; trefniadau adloniant yn Abergwaun i godi arian i'r Blaid; 'Llyfr canu Ysgol Haf y Blaid Genedlaethol 1933, Blaenau Ffestiniog', ynghyd â phapur a roddwyd gan J. E. Jones gyda'r teitl 'The present situation in Wales and the progress and task of the Welsh National Movement' mewn cyngres FUEN (Undeb Ffederal y Cenhedloedd Ewropeaidd) yn Leeuwarden, Yr Iseldiroedd.

Jones, J. E. (John Edward), 1905-1970

Papurau D. J. Williams, Abergwaun

  • GB 0210 DJWILL
  • Fonds
  • 1810-1969 (gyda bylchau) (crynhowyd 1908-1969)

Papurau personol, cyhoeddus a llenyddol D. J. Williams, Abergwaun, 1810-1969, gan gynnwys nifer helaeth o lythyrau teuluol a llythyrau oddi wrth gyfeillion a chyd lenorion; dyddiaduron; a llyfrau coleg. Ceir papurau'n ymwneud â'i ran yn Llosgi'r Ysgol Fomio ym Mhenyberth yn 1936 ac fel aelod allweddol o Blaid Cymru, ynghyd â phapurau ei wraig Siân Wiliams. Ymhlith y rhain ceir llythyrau oddi wrth aelodau o'i theulu, llythyrau a dderbyniodd tra roedd ei gŵr yn y carchar a dyddiaduron. Yn ogystal ceir papurau a grynhowyd ganddo.

Williams, D. J. (David John), 1885-1970

Papurau personol

Papurau personol D. J. Williams, 1810-1969, gan gynnwys llythyrau ato ac oddi wrtho, dyddiaduron, papurau teuluol, papurau academaidd, torion o'r wasg, papurau a grynhowyd ganddo a phersonalia.

Llythyrau at W. Anthony Davies

Dau ddeg tri llythyr, 1948-1957, a ysgrifennwyd gan D. J. Williams at W. Anthony Davies ('Llygad Llwchwr'), yn ymateb i'w erthyglau yng ngholofn 'Welsh Gossip' y News Chronicle, a'i adolygiadau o weithiau D. J. Williams yn y wasg. Fe'u dychwelwyd hwy ato gan ei weddw Irene Davies, [1962].

Llythyrau D (Daniel-Davies, Cassie)

Llythyrau, 1925-1969, gan gynnwys rhai oddi wrth J. E. Daniel (1), [Yr Arglwydd David] Davies, [Llandinam] (1), Alun Oldfield-Davies (1), Alun Talfan Davies (2), Aneirin Talfan Davies (23) a Cassie Davies (49).

Daniel, John Edward, 1902-1962

Llythyrau Jones (H-J)

Llythyrau, 1913-1969. Ymhlith y gohebwyr mae H. R. Jones (9), Harri Pritchard Jones (3), Idwal Jones (9), Iorwerth Hughes Jones (3), J. E. Jones (98), J. R. Jones (2), J. T. Jones [John Eilian] (3), J. Tysul Jones (8) a J. Tywi Jones (1).

Jones, H. R. (Hugh Robert), 1894-1930

Llythyrau R (R-Richards)

Llythyrau, 1926-1969. Ymhlith y gohebwyr mae Alwyn D. Rees (9), Chris [Rees] (1), Ioan Bowen Rees (3), [J.] Seymour [Rees] (1), Prosser Rhys (14), Keidrych Rhys (5), Brinley Richards (2) a Leslie Richards (3).

Rees, Alwyn D.

Llythyrau T-V

Llythyrau, 1914-1969. Ymhlith y gohebwyr mae Syr Ben Bowen Thomas (53), D. Vaughan Thomas (1), Dan Thomas (7), David Thomas (3), Gwyn Thomas (3), J. M. Lloyd Thomas (2), Gwilym R. Tilsley (1) a Gwilym Tudur (1).

Thomas, Ben Bowen, 1899-1977

Dyddiaduron

Dyddiaduron, 1923-1966, gan gynnwys un yn cofnodi ei daith i Lydaw yng nghwmni Ambrose Bebb yn [1924], a 'Dyddiadur dyn anonest', 1941-1951. Trafodir y Blaid, ei waith llenyddol, ei weithgareddau cyhoeddus, ei iechyd, a'i ymwelwyr ac maent yn tueddu i fod yn llawnach yn ystod degawd olaf ei fywyd. Defnyddiodd y dyddiaduron i gofnodi cyfeiriadau yn fynych iawn.

Williams, D. J. (David John), 1885-1970

Results 1 to 20 of 187