Showing 142 results

Archival description
Papurau Pennar Davies,
Print preview View:

Llythyrau,

Llythyrau, [1943]-[1961]. Ymhlith y gohebwyr mae Gwenallt, T. Charles Edwards (2), D. J. Wiliams, Saunders Lewis, Dr Noëlle Davies, Keidrych Rhys (2) ac Euros [Bowen], ynghyd ag enghreifftiau o emynau Saesneg a luniwyd ganddo.

Llythyrau,

Llythyrau, [1951]-[1960]. Ymhlith y gohebwyr mae Bertrand Russell, Dyfnallt [Owen] (2), Gwilym R. [Jones], Kate Roberts, Saunders Lewis, D. J. [Williams], Raymond Garlick a Bobi [Jones].

Russell, Bertrand, 1872-1970.

Llythyrau,

Llythyrau, 1960-1963. Ymhlith y gohebwyr mae Gomer M. Roberts, Alwyn D. Rees (2), T. E. Nicholas, Gwenallt, ynghyd â llythyrau'n deilio o'r cyfnod y dewiswyd ef i fod yn ymgeisydd dros Llanelli yn Etholaeth Llanelli yn 1964.

Roberts, Gomer Morgan.

Llythyrau,

Llythyrau, 1982-1988, 1992, gan gynnwys llythyr oddi wrth Saunders Lewis, Gwynfor [Evans] (2) a Neville Masterman, ynghyd â llythyr oddi wrth Phyllis Kinney (ar ran Ffilmiau Scan) yn ei wahodd i ymddangos yn y gyfres 'Mwynhau'r Pethe...

Lewis, Saunders, 1893-1985

Llythyrau gohebwyr cyson,

Llythyrau, [1940]-1989, oddi wrth ohebwyr cyson sef Gwynfor Evans, R. Tudur Jones, Clem C. Linnenberg a Geoffrey Nuttall. Ceir nifer fawr o lythyrau oddi wrth y pedwar hyn hefyd o fewn cyfres PD1.

Llythyrau R. Tudur Jones,

Llythyrau, [1959]-[1988], yn trafod materion academaidd fel papurau arholiadau a'r maes llafur yn eu colegau.

Jones, R. Tudur (Robert Tudur).

Nodiadau hunangofiannol,

Llyfr nodiadau yn cynnwys pytiau hunangofiannol ar gyfer 1928-1991, ynghyd â drafftiau o Mabinogi Mwys [Abertawe, 1979] yng nghefn y gyfrol ac adysgrifau ohonynt.

Nodiadau hunangofiannol,

Llyfr nodiadau yn cynnwys 'Cychwyn arall i'w hunangofiant', ynghyd â drafftiau o 'Torri Tant' a 'Iesu o Nasareth' yng nghefn y gyfrol.

Papurau a grynhowyd,

Papurau a grynhowyd ganddo, 1924-[1970], gan gynwys Deiseb ar ddysgu'r Gymraeg yn Ysgolion Cymoedd Rhondda a chyfrol deipysgrif yn cynnwys cerddi R. Williams Parry.

'Saunders Lewis: Ewropead',

Ysgrif Catherine Daniel mewn llawysgrif [a gyhoeddwyd yn Saunders Lewis : ei feddwl a'i waith (Dinbych, 1950) ac a olygwyd gan Pennar Davies].

Daniel, Catherine.

'Summer Travel',

Adroddiad, 1937, mewn teipysgrif ar ei daith dri mis 13, 000 milltir [yng nghwmni cyfaill iddo Ted Taylor] yn America.

Adroddiadau,

Adroddiad cyffredinol: 'America in retrospect', 1939, ar ei gyfnod fel myfyriwr (Commonwealth Fund Fellow), mewn teipysgrif gyda newidiadau yn ei law, ynghyd â 'An American University through the eyes of a Welshman', llythyr, 1...

Witherspoon, Alexander Maclaren.

Pregethau amrywiol,

Pregethau Saesneg, [1943]-[1980], yn bennaf. Ceir 'Pregethau'r Adfent' gan gynnwys ei bregeth 'Yr allwedd i hanes' a ddarlledwyd ar 'Oedfa'r Bore' yn 1980. Mae rhestr o'r pregethau yn yr amlen leiaf.

Darlledu gwasanaeth,

Papurau, 1945, y'n ymwneud â threfnu darllediad gan y BBC o wasanaeth yn yr Eglwys ar gyfer cynulleidfa yn Awstralia a Seland Newydd gan gynnwys trefn y gwasanaeth, 9 Medi 1945, llythyrau a'r sgript.

Colegau Coffa,

Papurau'n ymwneud â'r cyfnod y bu'n Athro a Phrifathro yng Ngholeg Coffa Aberhonddu, 1950-1959, ac yn Brifathro yng Ngholeg Coffa Abertawe, 1959-1981.

Cyfnod Aberhonddu,

Papurau, 1949-1959, gan gynnwys llythyr oddi wrth Alun Oldfield-Davies, 1957, yn ei wahodd i fod yn aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Crefyddol y BBC yng Nghymru; llythyr oddi wrth Keidrych Rhys, 1957; llythyrau oddi wrth Nath[anie]l Micklem, Pennaeth ...

Davies, Alun Oldfield.

Results 1 to 20 of 142