Showing 65 results

Archival description
Papurau Gwenlyn Parry
Print preview View:

Papurau Gwenlyn Parry

  • GB 0210 GWENLYN
  • Fonds
  • [1962]-1993

Papurau Gwenlyn Parry, [1962]-1993, yn cynnwys sgriptiau a phapurau amrywiol yn ymwneud â'i ddramâu llwyfan, [1966]-1992, a'i ddramâu teledu, radio a ffilm, [1966]-[1991]; papurau'n ymwneud ag addasiad teledu Gwenlyn Parry ac Endaf Emlyn o nofel Caradog Prichard, Un Nos Ola Leuad, [1966]-1991; sgriptiau gweithiau gan eraill, [1966]-1991; papurau amrywiol yn ymwneud â'i waith, megis rhageiriau ac erthyglau, 1968-[1991]; deunydd printiedig, 1962-1991; a phapurau personol a theyrngedau, 1962-1993. = Papers of Gwenlyn Parry, [1962]-1993, comprising scripts and various papers relating to his stage plays, [1966]-1992, and television and radio dramas, [1966]-[1991]; papers relating to Gwenlyn Parry and Endaf Emlyn's television adaptation of Caradog Prichard's novel Un Nos Ola Leuad, [1966]-1991; scripts of works by others, [1966]-[1991]; various work-related papers, such as prefaces and articles, 1968-[1991]; printed material, 1962-1991; and personal papers and tributes, 1962-1993.

Parry, Gwenlyn

Saer Doliau,

Drafftiau teipysgrif o'r ddrama Saer Doliau, [1966], gan gynnwys nodiadau a chyfarwyddiadau ar lwyfannu'r cynhyrchiad, ynghyd â braslun o'r set.

Panto,

Sgriptiau llawysgrif a theipysgrif o'r ddrama, Panto, [1986]-1992, gan gynnwys drafftiau cynnar o'r ddrama a chopi o'r drafft terfynol, [1986]; ynghyd â llungopi o ddiweddglo diwygiedig y ddrama sy'n ymddangos o fewn y fersiwn a gyhoeddwyd yn 1992.

Fo a Fe,

Sgript llawysgrif o bennod Nadolig y ddrama gomedi, Fo a Fe, [1970x1977], a ysgrifennwyd gan Rhydderch Jones a Gwenlyn Parry.

Jones, Rhydderch, d. 1987

William Jones,

Sgriptiau o addasiad teledu Gwenlyn Parry o nofel T. Rowland Hughes, William Jones, penodau 2, 5, 6 a 7; ynghyd ag amlinelliad o gynnwys y gyfres, a llungopi o fersiwn Saesneg o'r nofel, [1980x1985].

Mwy Na Phapur Newydd,

Drafftiau o'r ddrama Mwy Na Phapur Newydd, pennod 7 (cyfres 2), [1990], a ysgrifennwyd gan Gwenlyn Parry; ynghyd â chyfarwyddiadau i ysgrifenwyr cyfresi 1 a 2, yn cynnwys amlinelliad o gynnwys bob pennod a disgrifiadau o rai o'r prif gymeriadau.

Drafftiau,

Drafftiau teipysgrif o addasiad teledu Gwenlyn Parry ac Endaf Emlyn o Un Nos Ola Leuad, [1989]-1990.

The Young Mr Burton,

Copi o stori yn seiliedig ar hanes Richard Burton yn fachgen ifanc yn dwyn y teitl The Young Mr Burton, [1975x1990].

Cerddi,

Cerddi, 1971-[1991], gan gynnwys dwy gerdd deyrnged i Gwenlyn Parry, ynghyd â chopi teipysgrif o benillion John Ormond, 'Ancient Monuments', wedi ei gyfeirio ato.

Slides

Six glazed and mounted 35mm slides showing the set of an unknown drama that takes place in a dilapidated barn. This is probably a television programme as vast quantities of lights are visible above the set.

Rhageiriau,

Rhageiriau, 1968-1980, gan gynnwys rhagair Gwenlyn Parry ar gyfer Tŷ ar y Tywod, 1968; rhageiriau Gwenlyn Parry a Rhydderch Jones ar gyfer un o gyhoeddiadau Rhydderch Jones, [1975x1980]; a rhageiriau Gwenlyn Parry a Saunders Lewis ar gyfer Y Tŵr, 1979.

Grand Slam,

Amlinelliad o gynnwys ffilm Gwenlyn Parry, Grand Slam, [1978], ynghyd ag amserlen bras o'r hyn oedd i'w ffilmio ym Mharis.

Caruso,

Sgript anghyflawn o ddrama Gwenlyn Parry, Caruso, [1979x1990], yn olrhain hanes y canwr opera, Enrico Caruso. Ceir hefyd grynodeb o gynnwys y ddrama, llungopi 'Memories of Caruso' gan Richard Barthelemy, a nodiadau ymchwil ar hanes bywyd a gyrfa Caruso.

Results 1 to 20 of 65