Showing 42 results

Archival description
Thomas Jones (Llanfaethlu) Manuscripts.
Print preview View:

Airs

A collection of miscellaneous airs, including 'The Maid of Llanwellyn' ([Charles Henry] Purday), 'Clochau Ruabon', 'Dima Goch' and 'Yr hen amser gynt'.

Anthem

An anthem entitled 'Cwymp Anghrist' by David Hughes ('Cristiolus Môn'), with words by Ebenezer Thomas ('Eben Fardd').

Anthemau

A collection of anthems and choruses by David Roberts, Bethesda, 1851, Griffith Rowlands ['Asaph'], Bethesda, J[ohn] Ambrose Lloyd, Edward Stephen ['Tanymarian'], and John Fawcett.

Anthemau

A book of anthems, including works by David Hughes, 'Cristiolus Môn' ('Elias a Jonah'), J[ohn] Ambrose Lloyd ('Y Mab Afradlawn'), Robert Davies, 'Cyndeyrn', 1861 ('Crist ein Pasg ni'), Thomas G[ruffydd] Jones, 'Tavalaw' ['Tafalaw Bencerdd'] ('Molwch yr Arglwydd' and 'Daniel'), J. Williams, 'Ab Alaw', Treffynnon ('Telyn Judah' and 'Hosannah Chorus'), Owen [Humphrey] Davies, 'Eos Llechid' ('Salm 115.1'), William Roberts ('Cenhadon Hedd'), R[owland] H[uw] Pritchard ('Y Salm Gyntaf' and 'Deffroad'), G. Williams ('Darfu am y Cyfiawn'), E. B. Williams ('Cenwch i'r Arglwydd' and 'Clych Dirwestol'), J[ohn] Ellis ('Job 14', arranged by W[illiam] J[ohn] Hughes, M.R.C.P.), J. P. Jones ('Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu'), E[dward] Stephen ['Tanymarian'] ('Desgrifiad o'r Cristion yn marw'), W[illiam] Pugh ('Iddo Ef'), and John Parry ('Deffro di ogleddwynt'); and hymn-tunes, including 'Adria' by William Jones, 'Talwrn' by 'Madawg', 'Montrose' by W. A. Powell, and 'Rhuthin' by J[oseph] D[avid] Jones.

Anthemau

A book of anthems by various composers, including three by John Ambrose Lloyd ('Marwolaeth y Cyfiawn', 'Anthem angladdawl' and 'Addoliad').

Anthemau

An anthem entitled 'By the streams of Babylon', but with Welsh words, by William Owen, Tremadog, a chorus ('Y Mab Afradlon') by J[ohn] Ambrose Lloyd, Handel's 'Great Dagon', with Welsh words, and 'Ymadawiad' by William Jones.

Anthemau

A book of anthems, including 'Ac mi a glywais lais o'r Nef', 'Although the Fig Tree', 'God is gone up', and other anthems by J. D. Jones, Ruthin, 'Paid f'enaid gwan' by Griffith Rowlands, Bethesda, and 'Cenwch yr Udgorn yn Seion' by David Hughes.

Anthemau ac emyn-donau

Anthems and hymn-tunes, including 'Anthem angladdawl mewn coffadwriaeth am y diweddar Barch. John Elias, Môn' by Richard Mills [Rhydderch Hael], 'Seion, y geiriau gan y Parch W[illiam] Ambrose', 'Prynedigaeth', and 'Cwymp Meddwdod' by J[ohn] Ambrose Lloyd, 'Mawl yn Seion' by W. Matthews, and anthems on biblical themes by W[illiam] Owen, Foulk Roberts, and others.

Anthemau ac emyn-donau

A book of Welsh anthems, anonymous except 'Diwedd y Cynhaeaf' by W. Reynolds (words by William Williams, 'Caledfryn') and 'Anthem Cydgordiad' and 'Anthem Coroniad' by J. Ebrill Davies, Llandegla; and three hymn-tunes by J. Harris, Rhigos.

Anthemau ac emyn-donau

Anthems and hymn-tunes for temperance campaigns and other purposes, including anthems by D[avid] Hughes ['Cristiolus Môn'] ('Cwymp Dagon'), D[aniel] T[homas] Williams, Merthyr ('Diolch i Ti, O Dad') and Owen [Humphrey] Davies ('Anthem Nadolig'), a glee by 'J. O. R.', and a song entitled 'Nos Dawch'.

Anthemau ac emyn-donau

A book of anthems, hymn-tunes and psalm-tunes, including anthems by Richard Mills ['Rhydderch Hael'] ('Cenwch i'r Arglwydd') and R[ees] P. Williams, Rhymney ('Ac mi glywais lais o'r nef').

Anthemau ac emyn-donau

A collection of anthems and hymn-tunes by 'Ioan Alaw', John Ambrose Lloyd, David Hughes ['Cristiolus Môn'], W. Griffith, Owen [Humphrey] Davies ('Eos Llechid'), Thomas Jones ('Ab Gwiliam'), David Williams, Cwmbowydd, William Davies, Cae'r blaidd, and 'Evan Davies a John Parry, America'.

Anthemau, carol a chân ddirwest,

A collection, by Thomas Jones, of anthems taken from psalms, choruses from Handel fitted with Welsh words, a carol ('Clywch lu'r nef'), and anthem by William Owen, Cil Melyn [Prysgol] ('Cwymp Babilon'), and temperance songs.

Results 1 to 20 of 42