Showing 32 results

Archival description
Papurau Erfyl Fychan
Print preview View:

Llythyrau Prifysgol Lerpwl

Llythyrau, 1929-1932, yn ymwneud â gwaith academaidd Erfyl Fychan. Ymhlith y gohebwyr mae J. Glyn Davies (12) a W. Garmon Jones (2), ynghyd â llythyr oddi wrth Idris Bell, 1924 a llythyr, 1924, yn ei hysbysu ei fod wedi'i benodi yn 'Ben Athro' Ysgol Llanerfyl.

Davies, J. Glyn (John Glyn), 1870-1953

Llythyrau a phersonalia

Cyfrol ar gyfer arddangos cardiau Nadolig ond a ddefnyddiwyd ar gyfer cadw llythyrau a dogfennau pwysig yn ymwneud â'i yrfa academaidd a chyhoeddus, 1929-1966. Ymhlith y gohebwyr mae Idwal Jones (3), T. Gwynn Jones (2), Kitty Idwal Jones, Syr John Cecil-Williams, [Francis] Wynn [Jones] (2), ynghyd â llofnod Gracie Fields ac englynion gan Gwilym R. Tilsley, 1966.

Jones, Idwal, 1895-1937

Llythyrau Geraint Vaughan-Jones

Dau lythyr, 1957, oddi wrth Geraint Vaughan-Jones at ei deulu tra roedd yn byw yn Zweibrucken yn yr Almaen ac yn gweithio fel cyfieithydd, ynghyd â llythyrau oddi wrth Leigh Henry, Brynallt a Rhosier.

Traethawd MA

Papurau'n ymwneud â llunio traethawd Erfyl Fychan 'The Wayside Entertainer in Wales in the Nineteenth Century' (Lerpwl, 1939), gan gynnwys 'Gwerslyfr y delyn Deir-res' gan Ellis Roberts ('Eos Meirion'), 1858.

Llythyrau'r Orsedd

Llythyrau'n trafod materion yr Orsedd a'r Eisteddfod Genedlaethol, 1950-1965. Ymhlith y gohebwyr mae Mam o Nedd (1) a 'Note as to the duties of the Mistress of the Robes' ganddi, 1952; Trefîn (3) yn cynnwys ei gywydd coffa i Elfed, 1954; D. Rhys Phillips (2); Brynallt (13); Cynan (8); Leila Megane (1); a Maxwell Fraser (2).

Coombe Tennant, Winifred, 1874-1956

'Telynor Cymru'

Llyfr 'testimonials' John Roberts ('Telynor Cymru'), 1853-1887, gydag adysgrif Erfyl Fychan, ynghyd â thorion o'r wasg yn ymwneud â'i fab Ernest Roberts.

Y Gododdin

Adysgrif a wnaed gan William Owen [Pughe], 1783, o gyfrol [llawysgrif] testun Aneirin o'r Gododdin oedd ym meddiant Owen Jones ['Owain Myfyr'] yn Llundain. Mae'r gyfrol hefyd yn dwyn enw Thomas Evans, 1850.

Pughe, W. Owen (William Owen), 1759-1835

William Jones, Llangadfan

Adysgrif gan Erfyl Fychan, [1920]-[1968], o lyfr William Jones (1726-1795), Dolhywel, Llangadfan, yn cynnwys cerddi yn y mesurau caeth ganddo, 1771-1792, ynghyd â rhestr o ddyddiadau 'holl hen ffeiriau Cymru' o lawysgrif a ysgrifennwyd tua 1620. Defnyddiwyd y llyfr hefyd ar gyfer gwneud nodiadau o lawysgrif Cwrtmawr 856D ar arferion priodi yn Sir Aberteifi.

Jones, William, 1726-1795

Sgriptiau radio

Sgriptiau radio yn cynnwys 'Hen arferion Cymru fu, 1700-1800', 1935, sef dwy wers ar y baledwr a baledi; 'Ugain munud gyda'r Bardd Crwst', 1938; 'Dic Dywyll - Tywysog y Baledwyr', 1938; 'Twm o'r Nant, yr Anterliwdiwr', [1938]; 'Cymeriadau' yn y gyfres 'Cywain', 1965; 'Digwyddiad pwysig y carwn i fod yno', 1966; 'Y llyfr gorau y caraswn fod wedi'i ysgrifennu' a 'Y cymeriad gorau a gyfarfyddais', 'Cywain', 1966.

Efrydiau Allanol

Llyfr nodiadau yn cynnwys nodiadau ar lenyddiaeth y bedwaredd ganrif ar bymtheg ar gyfer dosbarth Y Foel, 1933-1934; nodiadau ar fywyd cymdeithasol Cymru yn y ddeunawfed ganrif, dosbarth tiwtorial Fourcrosses, 1965-1966, a maes llafur ar gyfer y cwrs 'Llenyddiaeth a bywyd cymdeithasol Cymru yn y ddeunawfed ganrif', 1967-1968; a maes llafur a rhestr lyfrau ar gyfer dosbarth Fourcrosses, 1966-1967.

Gohebiaeth gyffredinol

Llythyrau, 1924-1996, gan gynnwys rhai a anfonwyd at Erfyl Fychan a'i fab Geraint Vaughan-Jones, yn ymwneud â'u dyletswyddau proffesiynol, ynghyd â phersonalia.

Llythyrau

Llythyrau, [1949]-[1963], gan gynnwys rhai oddi wrth y Fonesig Amy Parry-Williams, Brynallt (3), Mam o Nedd, Cynan, Telynores Rhondda (2), Caerwyn (3), J. Dyfnallt Owen, Trefîn (2), Syr John Cecil-Williams, D. Jacob Davies, Clement Davies, Gwilym R. Tilsley; ynghyd â mân bapurau gan gynnwys taflen, 1931, yn hysbysebu cyhoeddi llyfr Erfyl Fychan, Bywyd Cymdeithasol Cymru yn y Ddeunawfed Ganrif a 'Serch ifanc a huna' sef cyfieithiad Erfyl Fychan o eiriau Arthur Somerverell 'Young love lies sleeping', Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 1960 (printiedig).

Parry-Williams, Amy, Lady, 1910-1988

Traethawd MA

Fersiwn drafft o'i draethawd 'The Wayside Entertainer in Wales in the Nineteenth Century' gyda chyfarwyddiadau i'r teipydd.

Traethawd MA

Traethawd 'The Wayside Entertainer in Wales in the Nineteenth Century' mewn teipysgrif. Ceir y traethawd mewn un gyfrol a dau atodiad, y cyntaf yn cynnwys testun y cerddi a'r ail yn fynegai i'r awduron a'u ffugenwau.

Llyfrau nodiadau

Llyfr nodiadau yn cynnwys manylion am I. D. Hooson ar gyfer rhaglen deyrnged iddo, o bosib, a llyfr nodiadau yn cynnwys nodiadau hanesyddol am Powys ac adysgrif o 'Yr Hen Dyddynwr' gan 'Dewi Aeron' ar fesur Tri Thrawiad.

'Hen faledau 1780-1890'

Baledi wedi'u casglu gan Erfyl Fychan, [1930], gan awduron megis 'Ywain Meirion', Abel Jones ('Y Bardd Crwst'), Richard Williams ('Bardd Gwagedd') a Richard Davies ('Bardd Nantglyn') ar destunau fel llofruddiaethau, damweiniau a thrychinebau. Ychwanegwyd nodiadau gan Erfyl Fychan mewn pensil am bwy oedd wedi canu'r faled. -- Ceir dalen rhydd gyda'r teitl 'Bibliography of Ballads composed by Owen Griffith (Ywain Meirion) compiled by Erfyl Fychan' ar ddechrau'r gyfrol a mynegai anorffenedig.

Torion o'r wasg

Torion, [1945]-1966, gan gynnwys llawer iawn o'i golofn 'Nodion bryn a bro' yn y County Times, [1957]-[1963], ac yn ymwneud â'i waith eisteddfodol yn genedlaethol a lleol.

Papurau Erfyl Fychan

  • GB 0210 ERFYCHAN
  • fonds
  • 1858-1996 (crynhowyd 1924-1996)

Papurau Erfyl Fychan, 1858-1996, gan gynnwys llythyrau a anfonwyd ato, rhai oddi wrth ei gyd-aelodau yn yr Orsedd, copi o'i draethawd MA, 1939, sgriptiau radio, llyfr 'testimonials' John Roberts ('Telynor Cymru') a chyfrolau eraill yn cynnwys adysgrifau a ddaeth i'w feddiant, ynghyd â phapurau ei fab Geraint Vaughan-Jones.

Erfyl Fychan, 1899-1968

Results 1 to 20 of 32