Showing 22 results

Archival description
Papurau Aneirin Talfan Davies,
Print preview View:

Cardiau Nadolig 1971. Croes esgobaeth Aberhonddu. Tystysgrifau teuluol (G.C.E. &c.) Cardiau priodas arian - 1961. Llythyrau Kate Roberts, 1972-80. Adroddiadau ....

Cardiau Nadolig 1971. Croes esgobaeth Aberhonddu. Tystysgrifau teuluol (G.C.E. &c.) Cardiau priodas arian - 1961. Llythyrau Kate Roberts, 1972-80. Adroddiadau Coleg Llanymddyfri, Owen Talfan Davies. Testimonials Mrs Davies fel athrawes. Llythyrau'r meibion at Mrs Davies pan oedd yn yr ysbyty. Deunydd personol (gwahoddiadau i'r Arwisgo, &c.) Gohebiaeth amrywiol. Copiau carbon o lythyrau, 1973-4. Dyddiadur cyhoeddiadau 1972.

Deunydd ar gyfer y cyfrolau Crwydro Bro Morgannwg. Teipysgrif a phroflenni David Jones - Letters to a Friend gan A.T.D ....

Deunydd ar gyfer y cyfrolau Crwydro Bro Morgannwg. Teipysgrif a phroflenni David Jones - Letters to a Friend gan A.T.D.. Llythyrau a chardiau Nadolig David Jones, 1959-62. Engagement Diary 1975. Pregethau'r Parchedig William Talfan Davies. Sgript ''Marwolaeth y proffwydi" rhaglen am Soren Kierkegaard, 1949. Llythyrau amrywiol. "The Dylan Thomas File" - sgript radio 1973. Ffeil o erthyglau gan A.T.D. i'r B.B.C., Western Mail, Barn, &c. ''Y Ddadl" - libretto wedi ei sylfaenu ar Lyfr Job gan A.T.D.. Ffeil ar Gerard Manley Hopkins & William Barnes.

Deunydd hysbysebu. Llyfr torion papur newydd, 1911-47, 1933-1951. Torion papur newydd, 1937-70. Ffeil ar gynllunio rhaglenni radio a theledu, 1964-5 ....

Deunydd hysbysebu. Llyfr torion papur newydd, 1911-47, 1933-1951. Torion papur newydd, 1937-70. Ffeil ar gynllunio rhaglenni radio a theledu, 1964-5. B.B.C. Notebook. Deunydd amrywiol. Ffeil am enillion llenyddol, 1969-71. Printiau o Fro Morgannwg a'r Hafod. Oratorio Dewi Sant gan Arwel Hughes. Deunydd ar T. Rowland Hughes. Llyfryn o ddyfyniadau Beiblaidd &c., mewn llaw gain. Ffell ynglyn â'r rhaglen "Arall Fyd - Bro Morgannwg". "The History of Books" - prosiect rhwymo yng Ngholeg y Barri, Mary A. Evans, 1930/31. Sgript "Three Days with Borrow", 1952, Norman Gregory Matthews, a sgriptiau eraill. Llyfrau ysgol. "The Dark Wood" - copi arall o ddrama Philip H. Burton. Nodiadau ar gyfer Crwydro Bro Morgannwg. Llythyrau'r Archesgob John Morgan, "John Cambrensis".

Deunydd printiedig. Llythyrau (llungopïau) Eluned Morgan at John. Proflenni Dylan: Druid of the Broken Body. Fersiwn holograff o erthygl A.T.D ....

Deunydd printiedig. Llythyrau (llungopïau) Eluned Morgan at John. Proflenni Dylan: Druid of the Broken Body. Fersiwn holograff o erthygl A.T.D. ar David Jones ar gyfer Poetry Wales. Cardiau ar ymddeoliad A.T.D.. Teipysgrif nofel Gordon A. James, ''The Devil Wears a Large Collar''. Llyfryddiaeth A.T.D.

Dyddiaduron: 1956, 1965, 1967, 1970, 1971(2), 1972(2), 1973(2), 1974(2), 1975, 1976, 1977, 1978, 1980. Llyfrau cyfeiriadau (4). Llyfr llofnodion gan ....

Dyddiaduron: 1956, 1965, 1967, 1970, 1971(2), 1972(2), 1973(2), 1974(2), 1975, 1976, 1977, 1978, 1980. Llyfrau cyfeiriadau (4). Llyfr llofnodion gan staff y B.B.C. ar ymddeoliad A.T.D.. Llyfr lloffion am Dylan Thomas. Cyfrol o doriadau am raglenni radio, 1949-50, ac eto 1952-4. Torion papur newydd (cyfrol), 1961-4. Torion erthyglau, cerddi &c., (cyfrol), 1970-77. Nodiadau cofiannol am T. Rowland Hughes. Cyfrol am Siencyn Penhydd sef Mr Jenkin Thomas, Penhydd, Morgannwg. Stribyn o luniau lliw, cardiau post a lluniau ardal Aberteifi.

Gohebiaeth 1971. O.B.E. 1970. Llythyrau: Kate Roberts, Bobi Jones, J. Gwyn Griffiths, Iorwerth C. Peate, T. H. Parry-Williams, E. Tegla ....

Gohebiaeth 1971. O.B.E. 1970. Llythyrau: Kate Roberts, Bobi Jones, J. Gwyn Griffiths, Iorwerth C. Peate, T. H. Parry-Williams, E. Tegla Davies, D. J. Williams, Tom Parry, D. Gwenallt Jones, Saunders Lewis, Sir Alec Guiness, R. S. Thomas, Iolo Aneirin Williams, William Griffiths ('Griffs'), Archesgob G. O. Williams, + gohebiaeth amrywiol. Llythyrau cydymdeimlad ar farwolaeth Owen Talfan Davies. Gohebiaeth Barn, 1964-5. Cardiau Nadolig 1974. Papurau personol: passport, llyfr banc, cymdeithas adeiladu &c.. Papurau re stâd y diweddar William Jenkins, Pen-dre, Aberteifi. 3 llyfr miniature J. Jones, Llanrwst. Papurau am fabwysiad Mary Ann Evans (Mrs A.T.D.). Tystysgrifau geni, marw, priodas y teulu.

Lluniau Crwydro Sir Gâr; lluniau teuluol; lluniau'r B.B.C.. Libretto "Serch yw'r Doctor". Cerdd "Salmon" gan John Ormond. Sgriptiau Dylanwadau B.B.C ....

Lluniau Crwydro Sir Gâr; lluniau teuluol; lluniau'r B.B.C.. Libretto "Serch yw'r Doctor". Cerdd "Salmon" gan John Ormond. Sgriptiau Dylanwadau B.B.C. tv: D. J. Williams, Kate Roberts, Dr Martyn Lloyd-Jones, Iorwerth C. Peate, James Griffiths, Lord Macdonald of Gwaenysgor, John Gwilym Jones, Sir Emrys Evans. Derbynebau. Sgriptiau radio "1662" &c. Hen lyfrau siec - bonion. Erthygl gan K. Loesch ar Dylan Thomas. Llythyrau o'r Llyfrgell Genedlaethol. Gohebiaeth y Cymmrodorion. Crwydro Bro Morgannwg &c. Cyngor Celfyddydau Cymru a'r Academi Gymreig. Bro Morgannwg a Lluniau'r Bwrdd Croeso. Llythyrau Philip H. Burton.

Lluniau teuluol. Ffeil fywgraffyddol ar Dylan Thomas. Ffeil ar Fethodistiaeth. Ffeil o farddoniaeth A.T.D. (teipiedig). Ffeil ar y ddrama Gymraeg ....

Lluniau teuluol. Ffeil fywgraffyddol ar Dylan Thomas. Ffeil ar Fethodistiaeth. Ffeil o farddoniaeth A.T.D. (teipiedig). Ffeil ar y ddrama Gymraeg. Gohebiaeth re ffilm David, 1951. Gohebiaeth ynglyn â rhaglenni ar Dylan Thomas. Torion papur newydd am Dylan Thomas. Hen lyfrau ysgol. Tystysgrifau, adroddiadau ysgol, &c., Elinor T. D.

Llythyrau at T. Rowland Hughes. Telegramau ar achlysuron arbennig. Llyfrau darlithoedd Mrs A.T.D. yng Ngholeg y Barri. Llyfr nodiadau ar ....

Llythyrau at T. Rowland Hughes. Telegramau ar achlysuron arbennig. Llyfrau darlithoedd Mrs A.T.D. yng Ngholeg y Barri. Llyfr nodiadau ar rwymo llyfrau. Llyfr cyfrifon cartref A.T.D.. Cardiau yn llongyfarch Owen ar ysgoloriaeth i Lanymddyfri. Lluniau camera o Fro Morgannwg. Deunydd re Crwydro Bro Morgannwg. Cerddi Isfoel. Dyddiaduron A.T.D. am 1976 a 1977. Gohebiaeth re cyhoeddiadau, 1962-4. Llythyrau: Norah Isaac, 'Marged' Pennant, George Noakes, 'Marion' Walthamstow, Linda Mary Evans, Gwen & Courtenay Grebby. Sgriptiau radio. B.B.C. cyflog a phensiwn a deunydd ar ddarlledu yng Nghymru. Llythyrau Urdd Gobaith Cymru. Prynu 4 Maynard Court + gwerthu Brynawel. Cheltenham & Gloucester Building Society - gohebiaeth &c. Lluniau lliw teuluol. Llythyrau Katharine Loesch.

Llythyrau Saunders Lewis. Cytundebau B.B.C. & H.T.V. & slipiau pensiwn B.B.C.. "Ble carech chi fynd?" - sgript Richmond/Catraeth, a sgriptiau ....

Llythyrau Saunders Lewis. Cytundebau B.B.C. & H.T.V. & slipiau pensiwn B.B.C.. "Ble carech chi fynd?" - sgript Richmond/Catraeth, a sgriptiau eraill. R. S. Thomas. Wine Society. Cheltenham & Gloucester Building Society - gohebiaeth &c. Banc Masnachol Cymru. Copi o ewyllys A.T.D. a dogfennau eraill. Llythyrau teuluol amrywiol: Geraint T. D. a'i wraig; Rita & Simon T. D. (Awstralia), "Marged' Pennant, Elinor T. D., Anti Mary (Abertawe), Norah Isaac. Torion papur newydd. Gohebiaeth Gwasg Christopher Davies. Llythyrau W. H. Reese, Blaenau Ffestiniog.

Llythyrau T. Rowland Hughes. Torion rhaglenni radio A.T.D., 1951 a 1952. Gwahoddiadau i A.T.D. siarad, 1970-72. Cyfrol o gerddi Saesneg ....

Llythyrau T. Rowland Hughes. Torion rhaglenni radio A.T.D., 1951 a 1952. Gwahoddiadau i A.T.D. siarad, 1970-72. Cyfrol o gerddi Saesneg gan A.T.D. (cyfieithiadau). Ffeil o erthyglau ac anerchiadau. Ffeil o ddefnyddiau David Jones (clawr Taliesin) &c. a 2 lythyr John Cowper Powys. Ffeil o dorion re T. S. Eliot &c.. Rhan o gofiant i T. Rowland Hughes gan A.T.D.. Ffeil o ddefnyddiau ar T. Rowland Hughes. Ffeil cystadleuaeth "dyfyniadur" Llyfrau'r Dryw, 1965. Llyfr torion o'r Llan, 1950-52. Llyfr torion papur newydd, 1955-1962. Ffeil ar yr Eglwys yng Nghymru, 1971 a Gwasg yr Eglwys. Ffeil gohebiaeth 1970. Llythyrau ynglyn â T. Rowland Hughes. Darlith ar hanes The Book of Common Prayer.

Llythyrau yn canmol y rhaglen "Y Tir Dymunol", 1953. Llythyrau cyffredinol ac amrywiol. Sgriptiau Dylanwadau: Esgob Bangor; T. H. Parry-Williams ....

Llythyrau yn canmol y rhaglen "Y Tir Dymunol", 1953. Llythyrau cyffredinol ac amrywiol. Sgriptiau Dylanwadau: Esgob Bangor; T. H. Parry-Williams; D. J. Williams. Sgript "Tynged yr iaith" - Saunders Lewis. Sgriptiau radio eraill, e.e. "The Dream of Private Clitus" gan David Jones. "Taith trwy Fro Morgannwg", 1960, &c. Llythyrau cydymdeimlad (400+) ar farwolaeth Mari Talfan Davies yn 1971. Llyfrau lloffion o raglenni 1941-58, 1946-9, 1955-65. Llyfr lloffion "Ar Ymyl y Ddalen", 1970-71. Llyfr lloffion erthyglau'r Western Mail, 1965-9. Cyfrol o gopïau carbon o lythyrau oddi wrth A.T.D., 1970.

Llythyrau yn llongyfarch A.T.D. ar ei ddyrchafiad yn y B.B.C. - Rhagfyr 1965. Llythyrau yn llongyfarch A.T.D. ar O.B.E. - ....

Llythyrau yn llongyfarch A.T.D. ar ei ddyrchafiad yn y B.B.C. - Rhagfyr 1965. Llythyrau yn llongyfarch A.T.D. ar O.B.E. - dydd Calan 1970. Llythyrau at A.T.D. fel golygydd Barn. Gohebiaeth amrywiol. Proflenni Cymru Fydd Saunders Lewis. Ymweliad â'r Is-Almaen - cynhadledd Utrecht. Llyfr o gopiau carbon o lythyrau A.T.D. re Barn. Taith drwy sir Ddinbych - nodiadau ar gyfer ffilm. Drama - dim teitl. Ffeil "Evan Phillips yn Canu". "Llandaff Lectures". Torion re Matthews Ewenni. ''Llwch a Fflam". "Pump o'r gloch" - storiau i blant gan Mair G. Jones. "Y Feinir o Sialot" gan T. H. Parry-Williams. Manion re Dylan Thomas.

Llythyrau: Yr Academi Gymreig, 1972-77; Bedwyr Lewis Jones; Norah Isaac; Miss Margaret M. Jenkins (Pennant) 'Marged'; Vera Bassett, arlunydd. Banc ....

Llythyrau: Yr Academi Gymreig, 1972-77; Bedwyr Lewis Jones; Norah Isaac; Miss Margaret M. Jenkins (Pennant) 'Marged'; Vera Bassett, arlunydd. Banc Barclays: Banc Masnachol Cymru - cyfrifon. Biliau: Teleffôn; Trydan; Trethi Dinas Caerdydd; Nwy; Treth Incwm; Yswiriant; &c.. Yr Urdd er Hyrwyddo Cerddoriaeth Cymru. Darlith y B.B.C. - "Public Service Broadcasting". Darlithiau amrywiol gan gynnwys "The Art of the Sermon''. Caradar. Christopher Davies. Cyngor Eglwysi Cymru. Ffeil hunangofiannol.

Mynegeion ar gardiau. Ffeiliau gohebiaeth gyda'r cyhoeddwyr Dent ynglyn â Dylan: Druid of the Broken Body a Ralph Maud The ....

Mynegeion ar gardiau. Ffeiliau gohebiaeth gyda'r cyhoeddwyr Dent ynglyn â Dylan: Druid of the Broken Body a Ralph Maud The Colour of Saying. Sgript drama ddwy-act "The Dark Wood" gan Philip Burton. Gwahanlithiau meddygol Lynn Euryl Edwards, mab-yng-nghyfraith A.T.D.. Sgript radio "Poems from Dylan Thomas's Early Notebooks" gan Ralph Maud. Ffeil o freindaliadau a chyfrifon Dent. Atgofion bore oes D. F. Hughes, Gorseinon, 1939.

"Pantycelyn" - geiriau A.T.D., cerddoriaeth Arwel Hughes. "Serch yw'r Doctor" - geiriau Saunders Lewis, cerddoriaeth Arwel Hughes. Drama fer "Eldorado" ....

"Pantycelyn" - geiriau A.T.D., cerddoriaeth Arwel Hughes. "Serch yw'r Doctor" - geiriau Saunders Lewis, cerddoriaeth Arwel Hughes. Drama fer "Eldorado" gan Bernard Gilbert, cyf. Aneirin ap Talfan. Araith A.T.D. yn Eisteddfod Aberafan, 1966 a'r ymateb. Ffeil The Welsh Theatre Company a Cwmni Theatr Cymru. Cyfrol o adolygiadau ar lyfrau A.T.D. yn trafod Dylan Thomas. Tri llyfr ysgol gwag. Adolygiadau ar Lyfrau'r Dryw. Rhestr o bynciau tebygol ar gyfer rhaglenni radio. Erthyglau gan A.T.D. ar gyfer ''Ar Ymyl y Ddalen" Barn. "Cerddi Cyfoes" - blodeugerdd o waith Aneirin ap Talfan. Ffeil "Radio Scripts" - "In Search of Belief" &c.

Papurau Aneirin Talfan Davies,

  • GB 0210 ANEIES
  • Fonds
  • 1911-1980 /

Papers of Aneirin Talfan Davies, 1911-1980, consisting of diaries, 1956-1980; papers relating to his work with the BBC, including letters and scripts, [1940s]-[1970]; correspondence, drafts and notes reflecting his literary activities, including his lectures, books, articles, libretti and his editorial duties on Barn (there is comparatively little of his poetry present), 1941-[1979]; material such as letters, radio scripts and articles relating to literary figures such as Dylan Thomas, David Jones and T. Rowland Hughes, 1937-1973; correspondence and minutes of meetings, in connection with Llyfrau'r Dryw / Christopher Davies (Publishers) Ltd., Yr Academi Gymreig, The Guild for the Promotion of Welsh Music, the Welsh Arts Council, and a number of bodies within the Anglican Church in Wales, 1971-1977; letters from various prominent Welsh literary figures and successive Archbishops of Wales, 1972-1980; several volumes of press cuttings, 1911-1977; and personal papers, 1963-1974.

Davies, Aneirin Talfan

Sgript "Y Tir Dymunol" - rhaglen deledu 1958 am emynwyr Sir Gâr. Dyddiadur 1963 A.T.D.. Gohebiaeth gynnar Barn. Cylch Translations ....

Sgript "Y Tir Dymunol" - rhaglen deledu 1958 am emynwyr Sir Gâr. Dyddiadur 1963 A.T.D.. Gohebiaeth gynnar Barn. Cylch Translations - J. P. Brown, Llangollen. Drafftiau erthyglau. Gohebiaeth y cyhoeddwyr J. M. Dent. Ffeil xeroxes re Methodistiaid ac Emynwyr. Traethawd Mary A. Evans ar "Hanes y Ddrama Gymraeg" - Coleg y Barri, 1930-32. Sgriptiau radio. Cerddoriaeth "In Memoriam - Hywel Davies cylch o emynau Pantycelyn. Papurau amrywiol - Crwydro Bro Morgannwg &c.. The International Conference of Comparative Literature - Utrecht. Torion papur newydd. Ffeil nodiadau ar gyfer Crwydro Bro Morgannwg. Ffeil nodiadau ar gynhyrchwyr a rhaglenni radio. Cardiau post o Awstria a'r Almaen. "The Bishop of Vallis Rosina" by A.T.D., 1941. Erthyglau amrywiol. Gohebiaeth Western Mail 1961. Ffeil re teledu Cymraeg, 1951. "Llan a Llenor'' - torion o'r Llan gan y 'Mynach Llwyd', 1944-47. Llyfr torion papur newydd, 1939-41.

Results 1 to 20 of 22