Showing 6 results

Archival description
Aberystwyth (Wales) Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

Papurau Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig,

 • GB 0210 CCYGP
 • fonds
 • 1973-1989 /

Papurau Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig yn cynnwys llyfrau cofnodion,1973-1994; gohebiaeth,1973-1989; cylchlythyrau,1973-1988; a holiadur yn ymweud â dyfodol y Gymdeithas, [1984] = Papers of Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig ...

Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig.

Papurau Cymdeithas Gelfyddyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru,

 • GB 0210 CGLLGC
 • fonds
 • 1965-1985 /

Cofnodion, 1965-1984; gohebiaeth,1974-1985; a phapurau amrywiol, [1977]-1985, yn cynnwys deunydd yn ymwneud ag Eisteddfod y Llyfrgell,1985 = Minutes, 1965-1984; correspondence, 1974-1985; and miscellaneous papers, [1977]-1985, including material c...

National Library of Wales. Arts Society.

Papurau Cymdeithas Lyfrau Ceredigion,

 • GB 0210 CYGION
 • fonds
 • 1951-1993 /

Papurau Cymdeithas Lyfrau Ceredigion,1951-1993, yn cynnwys gohebiaeth, adroddiadau, copïau llawysgrif a theipysgrif, proflenni a phapurau eraill yn ymwneud â chyhoeddiadau penodol, 1954-1991; papurau gweinyddol yn cynnwys gohebiaeth, cofnodion ac ...

Cymdeithas Lyfrau Ceredigion.

Papurau Gŵyl Geltaidd Aberystwyth,

 • GB 0210 GWYYTH
 • fonds
 • 1978-1982 /

Papers, 1978-1982, of the Aberystwyth Celtic Festival Committee (Pwyllgor Gwyl Geltaidd Aberystwyth), comprising minutes, 1978-1982; correspondence, 1979-1982; newspaper cuttings, 1979-1982; committee members address book, [1978x1982]; programmes,...

Gwyl Geltaidd Aberystwyth.

Papurau UMCA,

 • GB 0210 UMCA
 • fonds
 • 1978-1994 /

Papers of the UMCA, 1978-1994, including membership files, 1979-1986; accounts, 1981-1994; papers of UMCA officers, 1985-1990; and political correspondence, 1978-1987.

Aberystwyth Union of Welsh Students

Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth,

 • GB 0210 URDYTH
 • fonds
 • 1928-1991 /

Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth, 1928-1991: cofnodion y cyfarfod cyffredinol blynyddol, y pwyllgor cyffredinol a phwyllgorau eraill, 1928-1990; cofnodion, gohebiaeth a phapurau eraill,1968-1991; a chyfrol o dorion o'r wasg a rhaglenni, 19...

Urdd Gobaith Cymru. Aelwyd Aberystwyth.