Print preview Close

Showing 104 results

Archival description
Hymns, Welsh
Advanced search options
Print preview View:

'Eos Cymru'

A transcript of Eos Cymru, sef casgliad o donau, erddyganau gwreiddiol, ac anthemau, addas i'w canu mewn addoliad dwyfol, gan William Jacob, Treffynnon. [Llanidloes], 1844.

Addresses

Addresses by Meredith J. Hughes on 'Myth and legend in the literature of Wales', 1914, and 'Democratic Theory and Institutions', 1919; a hymn 'Ymwel a mi o Arglwydd da', and a poem entitled 'Afon Alun', 1924.

Amrywion,

Miscellanea, including memoranda, accounts, copies of letters, poems and hymns, sermon notes, etc.

Anthemau

A book of anthems, including works by David Hughes, 'Cristiolus Môn' ('Elias a Jonah'), J[ohn] Ambrose Lloyd ('Y Mab Afradlawn'), Robert Davies, 'Cyndeyrn', 1861 ('Crist ein Pasg ni'), Thomas G[ruf...

Anthemau ac emyn-donau

  • NLW MS 8279A
  • File
  • [19 cent.]

A collection of anthems, hymn-tunes and other pieces, including 'Mawr yw yr Iôn', 'Preswylwyr y Graig', 'Dyfodiad Brenin Seion', 'Arlwyaeth Gras', 'Robin Goch' and 'Kitty Annwyl'.

Anthemau ac emyn-donau

Anthems and hymn-tunes, including 'Anthem angladdawl mewn coffadwriaeth am y diweddar Barch. John Elias, Môn' by Richard Mills [Rhydderch Hael], 'Seion, y geiriau gan y Parch W[illiam] Ambrose', 'Prynedigaeth', and &#...

Anthemau ac emyn-donau

A book of anthems, hymn-tunes and psalm-tunes, including anthems by Richard Mills ['Rhydderch Hael'] ('Cenwch i'r Arglwydd') and R[ees] P. Williams, Rhymney ('Ac mi glywais lais o'r nef').

Barddoniaeth

'Cywyddau' by Edwart ap Raff, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Huw ab Elis, Robert ab Ieuan ap Tomos, Humphrey Thomas Gruffudd, Sion Phylip, Tomos Penllyn, Maredudd ap Rhys, Wiliam Llyn, Sion Tudur, Rhys Cain, Morys Cyffin, William ...

Barddoniaeth, etc.,

A composite volume in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg') the contents consisting almost entirely of Welsh free- and strict-metre verse, the latter being mainly in the form of 'englynion'. Most of the verse items, whe...

'Iolo Morganwg'.

Caniadau y Cyssegr

The file comprises a copy of Caniadau y Cyssegr, neu, Gasgliad o Donau Hen a Diweddar...wedi eu cynghaneddu i bedwar o leisiau, gan John Roberts, Henllan (1839). The copy has been annotated and English translations of the hymns supplied by a later...

Cerddoriaeth (IAW 145)

Bundles of music manuscripts mostly in the hand of Iolo Morganwg, including a file of traditional music, previously 'IAW 145' (E1/1); manuscripts of a few further traditional tunes (E1/2); bundles of miscellaneous music manuscripts, incl...

Cerddoriaeth amrywiol

A portfolio of manuscript music containing popular Welsh folk songs and hymns arranged for the pianoforte, and copies of a Christmas anthem ('Ac yr oedd yn y wlad honno') by John Williams, Dolgellau.

David Saunders

Two volumes of sermons, hymns, poems, and memoranda, written in 1827-1828 and 1835-1836 by David Saunders, Baptist minister, poet, and hymn-writer, with transcripts by him of a few poems by other writers.

Saunders, David, 1769-1840

Results 1 to 20 of 104