Print preview Close

Showing 1 results

Archival description
Dafydd ap Gwilym, active 14th century
Print preview View:

Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym

  • NLW MS 24070C
  • File
  • 1863

Adysgrif, 1863, yn bennaf yn llaw D[aniel] L[ewis] Moses, gynt o Lanbedr Pont Steffan, o'r gyfrol Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym, gol. gan Owen Jones a William Owen (Llundain, 1789). = Transcript, 1863, mainly in the hand of D[aniel] L[ewis] M...

Moses, D. L. (Daniel Lewis), 1822-1893