Showing 52 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Mynachlog yr Ysbryd Glân; Efengyl Nicodemus; etc.

An imperfect manuscript containing a 'cywydd' by Thomas Pr[ys] ('o blas Siolun' [i.e. Iolyn]); anonymous 'englynion'; 'Llyma Lyfr a ddowaid am y lle a elwir monachlog yr yspryd Glan ...'; 'Dyma ystori o waith nikodemws' (fragment); 'carolau', with additions and emendations, by Rhys Jones ('Person Doged'), Elizabeth ach Williams [sic] Williams, Edwart Rowland, Hugh Morice, and Morus Rhobert, and anonymous 'carolau'.

Barddoniaeth, etc.

A composite volume in three sections containing 'cywyddau', 'englynion' and 'awdlau' by Dr Sion Cent, Syr Dafydd Trefor, Llewelyn Goch ab Meirig hen, Einion ap Gwalchmai, Iolo Goch, Gutto'r Glynn, Syr Rhys Drewen, Tudur Penllyn, Howel Reinallt, Syppyn Gefeiliog, Bedo Brwynllys, Howel Cilan, Morys ab Ifan ab Einion, Ieuan Brydydd hir, Tudur Aled, Ralph ap Connoay, Gruffydd Grug, Robin Ddu, Meredydd ap Rhys, Efan Fychan ab Morganwg, William (Gwilym) Cynwal, Owain Gwynedd, Sion Tudur, William Lleyn, Rhys Cain, Sion Phylip, Edmund Prys ('Arch-diacon'), Gruffydd Phylip, Edward ap Ralph, Rhichard Phylip, Lewis Glyn Cothi, Gruffydd Hiriaethog [sic], Morys ap Howel ap Tudur, Rhys Ednyfed, Ieuan Dyfi, Gruffydd Leia, Ieuan Deulwyn, Sion Brwynog, Gruffydd Ifan ab Llewelyn Fychan, Dr Sion Dafydd Rhys, Roger Cyffin, Thomas Prys (Plas Iolyn), Wmffre Dafydd ab Ifan, William Phylip, Dafydd ap Rhys, Dafydd Dafis ('gwas Owen Wynn o'r Glyn'), Ellis Rolant ('o Harlech'), Thomas Llwyd ('o Benmen'), Mr Hugh Lewis, D. D. Gwynn, Huw Llwyd Cynfal, Edward Morys, [John Davies] 'Sion Dafydd Las ('Sion Penllyn'), Owen Gruffydd, (John Roderick] S[iôn] Rhydderch, William Elias, Huw ap Huw, [John Roberts] 'Sion Lleyn', [David Thomas] 'Dafydd Ddu Eryri', Gruffudd Williams ('Gutyn Peris'), Gronw Owen, Simwnt Fychan, Huwcyn Sion, 'Nid Prydydd ... ond Gutto rhiw Fwngler', Ieuan Grffudd, Deio ap Ieuan Ddu, Rhys Llwyd ab R[hys] ab R[hisiart], Hywel ab Dafydd ab Ieuan ab Rhys ('ne Hywel Dafi neu bardd Rhaglan'), Lewis Owain ('o Dyddyn y Garreg'), Mr. Rowland Price, Sion Mowddwy, Gruffuth Parry, and Robert Edward, and anonymous compositions; 'Ychydig o hanes cyff-Genedl y cymru'; notes on 'Coptic Alphabet', 'The Syriac Alphabet', 'The Hebrew Alphabet', 'Greek Alphabet', three grades of Druids, and church inscriptions from Llaneinion (Lleyn) [i.e. Llanengan], Caernarvonshire, and Llaniestin (Anglesey); 'The names of the several churches in Anglesey and the time in which they were built'; a holograph copy of a letter from J[ohn] Thomas ['Sion Wyn o Eifion'], Chwilog to [David Thomas, 'Dafydd Ddu Eryri'], 1808 (observations on [Yr] Eurgrawn [Cymraeg]); anonymous carols; etc. The respective sections are in the hands of Robert Williams ('Robin Llys Padrig'), Abererch, Evan Prichard ('Ieuan Lleyn'), and John Thomas ('Siôn Wyn o Eifion'). Annotation by D. S[ilvan] E[vans]. Bound in at the end is a typescript alphabetical list of first lines of poems.

Barddoniaeth, etc,

A composite volume in several hands containing letters from Edward Roberts ('Ior[werth] Glan Aled'), Rhyl, to [Ebenezer Thomas 'Eben Fardd'], 1858 (copy of writer's note to [John Williams], 'Ioan Madog' concerning 'englynion' to 'Eben Fardd', Llangollen Eisteddfod, condolence), and from Richard Jones ('Gwyndaf Eryri') Caernarfon, to Ebenezer Thomas ['Eben Fardd'], Llangybi, 1827 (the loan of a volume of poetry, a request for an English translation of a short ode ('odlig') to Lord Newborough), 'awdlau', 'cywyddau', and 'englynion', partly autograph, by Mathew Owen (Llangar) ('Ac a Goppiwyd Rhagfyr 11 1812 Gan Robert Robert Maccwy Môn Ar frys'), Sion Kain (1643), John Rhydderch, Richard Lloyd, William Phylip, Morys ab I'an ab Einion [Morys Dwyfech], Davydd ap Gwilim, John Owenes (1675/6), Iolo Goch, Dav[id] Thomas ('D[afydd] Ddu o Eryri'), Robert Davies ('o Nantglyn'), Sion Philip, Humphrey David ap Evan (1644), Griffith Hiriaethog, and Griffudd ap Ifan ap Llywelyn Vychan, and anonymous poems; poems in free metres by John Prichard and 'Uthr Ben Dragon' (1815) and an anonymous carol; etc. Much of the later section of the volume, c. 1808, is in the hand of John Williams. Portions of three documents, apparently parts of the previous binding, have been preserved at the end of the volume (pp. 99-100): they include part of a naval account of payments to shipwrights, watermen, etc., c. 1620; part of an award [temp. Elizabeth] by Thomas ap Richard of Bwlch y Beydu, Denbighshire, gent., in a dispute between David ap Rees ap gruffith lloyd of Llanrwst, yeo[man], William ap Rees ap gruff lloyd of Scrogennan, and Low[ ] ... widow, mother of the said William, relating to messuages and lands in Llanddoged and Gwytherin, late of Rees ap gruff lloyd deceased; a lease for life, temp. Elizabeth, from Richard lloid of Sweney, Salop, gent., to Richard Burley of the same, yeo[man], of mays yr hen westyn in Sweney.

Miscellaneous transcripts,

Loose papers containing transcripts, 1831, by Thomas Williams and R. Williams from Hengwrt MS 306; a 'carol plygain', bills, receipts, recipes, accounts, fragments of Welsh psalms and hymns probably belonging to the Reverend Thomas Richards, Darowen.

Llyfr Ofer Gerddi Margaret Davies,

A manuscript entitled 'Llyfr Ofer Gerddi Margaret Davies 1738', being a collection of 'carolau', 'dyrïau', 'Penillion', and 'englynion' compiled by Margaret Davies (c. 1700-85?), of Coetgae-du, Trawsfynydd, Merioneth. An analysis of the volume ('Bannau'r Llyfr hwn ... by the scribe describes the contents as follows: 'Y Part Cynta or Llyfr sydd O Garolau Maswedd gan mwya. Yna Cerddi ar amryw fesurau Er Gofyn amryw Roddion. Ac yna Dirifau ne ddyriau Mawl merched. Ychydig Alar Gerddi. Amryw fasweddgerdd I ferched Ac ar amryw fesurau. Englynion'. The authors represented in the volume are Hugh Maurice, Lewis Owen ('o Dyddyn y Gareg'), William Phylip, Hugh ab Cadwaladr, Robert Edward Lewis, Hugh ab Evan ('Caer Cyrach'), Willm. Dafydd Meyrick, Edward Maurice, Sr. Morgan, Robert Evan ('o Rhedyn Cochion'), Cadwaladr Roberts, Thomas Edwart ('o Blwy Cerig y Drudion'), Rees Jones [o'r Blaenau] (1737), Mr. Robt. Lloyd, W. Lias, Margarett ych Evan ('o Gaer Cyrach'), Mr Price, Ellis Rowland, Owen Griffith, Sion Ellis ('y Telyniwr'), 'hên wraig o drawsfynydd', John Rhydderch, W. D., John Davies, Richard Phylip, M[argaret] Davies, Richard Abraham, Hugh Evan, Morris Robert, Edward Rowland, Mathew Owen, Maurice Robert, Franses Parry, Roger Edward, John Prichard Prys, Olvar Ifan, Rowland Davies, Mr J. Pughe, John David ('Siôn Dafydd Las'), M[ichael] P[ritchard], Dic Thomas, Robert Humphre[ys] ['Robin Rhagad'], Mrs Wynne, Moris Lloyd, Hugh Wynn, Ellis Moris, Dafydd ab Edmwnt, Mr Wm. Wynne, Margt. Rowland, H[uw] ab Ifan ab Robert, Rees Goch [Eryri], Rees Lloyd, Lewis Rowland, Rowland Owen, Robt. Owen Lewis, Iorwerth fynglwyd, William Gryffydd ('o Ddrws y Coed'), and [Ellis Roberts] ('Ellis y Cowper'). Several of the poems are anonymous, and some are written on the dorse of an undated letter (mid eighteenth century) from Robt. Anwyl, Hengae, to his uncle Robert Vaughan, Dolymelynllyn (wages requested by an employee, news from Guilsfield) and on the dorse of address leaves of letters to Margaret Davies at Goedtref [Llanelltyd, Merioneth], at Plâstanyfynwent, Dolgelley, at Plas Tan y Bwlch, and at Berthlwyd, near Dolgelley; also bound in the volume (pp. 249-74) are printed 'carolau' and 'cerddi' by John Rhydderch, Huw Morys, Thomas Edwart ['Twm o'r Nant'], Morus Robert, Dafydd Thomas, and Gruffudd Edward ('o Lan-Silin').

Llyfr o Hen Ganeuon ...

Two volumes entitled 'Llyfr o Hen Ganeuon wedi eu cyfansoddi ers 200 mlynedd. 1900'. The volumes are in the hand of J. H. Davies and contain transcripts, with annotations and collations, of 'carolau', 'cerddi', 'dyrïau', 'englynion' and 'awdlau' from the Welsh School and Cymmrodorion groups of manuscripts in the British Museum Additional Collection (MSS 14866-15089). Many of the poems are anonymous but the following authors are named: Richard (Dicc) Hughes, Ll'n ab Hwlkyn ('o Fon'), Cadwaladr Cesail, John Griffiths (Llanddyfnan), Huw Dafi ('o Wynedd') ('nage huw Dafi ap Robert'), Hugh Lloyd (Cynwal), Rolant Vychan ('o Gaer Gai'), H. Hughes ('or foel yn Llandyfrydog o Fon'), Rhys Gray, Davydd Lloyd ('of Sybylltir meddant'), Gwilym Tew ('meddai Llyfr Lewys Hopkin'), 'Gofalus' [Sion Morgan], Thomas Jones ['person Llan fair yn sir Fynwyl], Sion Prus, Lewis Morris, William Roberts ('clochydd Llannor or Llanfor yn Lleyn'), Morgan Evan ('the Bailiff to Thos. Jones Esqre one of His Majesties Just. of the Peace for ye County of Cardigan'), [Richard Morris?], Llywelyn ap Hywel ap Ieuan ap Gronwy, Risiart Parry?, Mathew Owen, Samson Edward ('y Gwehydd'), Hugh ap Ieuan ap Robt. ['o Dolgelleu'], Thomas Siencyn ap Ifan ('o Forganwg'), and Howel Thomas Dafydd. MS 167 also contains a prose text entitled 'Yr Ail Rhan o Bregeth Morgan y Gogrwr'. There are a list of contents and an index of first lines at the end of MS 166 and a list of contents at the end of MS 167. Among the insets are a folio from an eighteenth century manuscript containing an imperfect free-metre poem ('Can'), and transcripts of free-metre poems in the hands of J. Glyn Davies and E. A. Lewis of University College of Wales, Aberystwyth.

Llyfr o Hen Ganeuon

A third volume entitled 'Llyfr o Hen Ganeuon', being a continuation of MSS 166-7 and comprising largely of transcripts by J. H. Davies from manuscripts in the British Museum, in the Cardiff Central Library, in the National Library of Wales and in Jesus College, Oxford of 'carolau', 'dyrïau', 'englynion', etc. by Hugh Roberts, Sion Roger, Hugh Morris, Harri Llwyd, Rowland Vaughan, E[lis] Anwyl, Wm. Phylip, Huw Llwyd, Jo. Griffith [Llanddyfnan], W[atcyn] Clywedog, Hen. Bodwrda, G[ruffudd] N[annau], Gr. Ph[ylip], Ffouck Llwyd ('o Henllan'), Rich. Hug[hes] (Dick Hughes), Thom. Price, Gwerful ferch Guttyn ('Tafarnwraig Talysarn'), J[ohn] Ed[wards], R[ichard?] B[ulkeley?], Ed. Samuel, Ellen Gwdmon, Tudur Aled, Heilin Capten Roberts (Lifftenant Wiliam Peilyn), Richard Parry, Dafydd ap Huw'r Gô ('o Fodedern'), Meister Lewis Meyrig ('y Cyfreithiwr'), Huw Bwccleu ('o Lanfechell'), Dafydd Llwyd (Sybylltir), Robin Dyfi, Richard Phillip, T. Llo[yd], Sr. Morgans, Sion Morys, Sr. Sion Gruffydd ('chaplen Mr. Wil. Tomas'), Tomas Brydydd ('o Lanvyl[lin]'), Morgan taylor, John William, Llelo, Sion Tudyr, Elinor Humphrey, Goronw Owen, Elis Kenferick, Iaco ap Dewi, Jon. Owen, Richard Owen ('or lasynis'), 'Edwardus David' [Edward Dafydd], and Mredyth ap Rosser. The volume also contains anonymous poems from the same sources; calendars of the contents of manuscripts in the British Museum and in the Cardiff Central Library; an extract from Drych Cristianogawl (1585); a pedigree of the family of Billings of Dymerchion; and 'Notes on Cerddi, etc'.

Casgliad o hên Gerddi ...,

A collection entitled 'Casgliad o hên Gerddi difyr a digri', being transcripts, with annotations, by J. H. Davies from manuscript and printed sources, notably NLW Add. MS 9 in the hand of David Jones ('Dewi Fardd'), Trefriw, of 'cerddi', 'carolau', and a few cywyddau, by Robt. Humphreys alias Ragad, Angharad James, Rees Ellis, Morus Rhobert, Cadwaladr Morris, Richard Thomas, Hugh ab Evan, William Phylip, William Pyrs Dafydd, Edward Roberts ('o'r Yspytty'), Beuno Ben-noeth ('o Sir Gaer helbul'), Lewis Cynllwyd, Maurice Evans, Rowland Vaughan, Salbri Powel, Richard Phylip ('Philip Bach pan oedd Sawdwr'), Huwcyn Sion, John Edwards ('o Gae-môr'), Morgan Llwyd ('o Faentwrog'), Dafydd Evans ('o Lansilin'), Wm. Sion Wm., Huw Cadwaladr, Dafydd Jones (?'Dewi Fardd'), Huw ap Ifan ap Robert, Edward Rowland, Evan Lloyd Jeffrey, Mathew Owen, William Lloyd ('Llwyd Llundain', 1902, 'gynt Trefynor, Blue Bell, Talsarn'), 'Is-aeron ('O'r Cardi 1902'), Syr Dafydd Llwyd fach, J[ohn] J[ones] [Glanygors], E. Jones ('Clerk of Hope'), Edward Pugh ap Fyllin Fardd, 'Cydymaith y Dyddiau Gwylion', Ellis Roberts and John Jones ('Athraw Ysgol yn Llanddeiniolen'). The volume also contains anonymous poems and a list of 'Cerddi'r Te' or ballads based on the general introduction of tea-drinking into Wales. At the end there are an index of first lines of the poems included in the volume, an index of authors and a calendar of the contents of NLW Add. MS 9. The collection was compiled approximately during February - July 1902.

Llyfyr Karoleu Johannes Jones, Gellilyfdy,

A manuscript entitled 'Llyfyr Karoleu Johannes Jones', being a collection of carolau and a ballad written in both the early and late hands of John Jones, Gellilyfdy. Most of the carolau are anonymous but there are some attributed to Howel ap Lle'n, Roesier Kyffin, Edmwnt Prys ('archiagon Meirionnydd'), [Richard White] [See T. H. Parry-Williams (gol.) Carolau Richard White (Caerdydd, 1931)], Edwart Konwy ('o Sychtyn yn Tegeingl ap Edward Konwy'), Elis (ap) Kynrig ap Rissiart Lewis ('or Vanachloc redyn'), Sion Lewis ap Sion Wynn ('o Dowynn Meirionnydd'), Tomas Jones, Mr Rys ap Tomas, Wiliam Mathew, Rhobert Llwyd ('o Gaergybi') Syr Wiliam Dai ap Wiliam Dai Nanklyn, Rhobert Vychan and Sion Dai Meirig. At the beginning of the volume there is an index of first lines in the hand of J. H. Davies. Some of the earlier carols in the volume, among them five by Richard White, were copied during the period 1605-10. Pp. 405-7 of the volume are bound in Peniarth MS 173, 43-5).

Llyfr Cerddi William Morgan,

A volume labelled 'Llyfr Cerddi William Morgan', being a collection largely of poetry compiled during the late seventeenth and early eighteenth century by William Morgan (died 1728), Plassegwynio[n], Llanymawddwy, Merioneth. It contains 'Yr Eisteddfod ynghaerwys ... y 26 o fis May yn y nawfed flwyddyn o deyrnasiad y fre[n]hines Elizabeth ...' [1567], being a list of the gentlemen before whom it was held and of those who graduated in 'cerdd dafod' and 'cerdd dant'; 'cywyddau' by Mr Edmont Prees, Sion Philip, Gryffyth Lloyd ab Dafydd ab Einion Lligliw, Dafydd Nanmor, Ifan ap Howel Swrd[w]al, Ifan Tudur Penllyn, Dafydd ap Gwylim, Gruffyth Phylip fardd, William Phylip, Sion Tudur, Dafydd ap Ievan Lloyd, Sion Kerri, Dafydd Lloyd ap Llewelyn ap Gruffyth, Lewis Morganwg, Richard Lloyd, John David, Gutto Glyn, Lewis ab Edward, Simwynt Vychan, William Puw Llafar, Lewis Môn, Huw Llyn, Rees Edneved, Richard Phyllip, John Vaughan ('Esqr. o Gaer Gai'), John Rhydderch, Gwilym ab Syfnyn, Gruffyth ap Gronwy Gethin, Edward Vrien, William Cynwal and Rowland Price; 'englynion' by John Vaughan [Caer-gai], Syr Rees Cadwalada[r], Moris Robert, Robert Edward Lewis and John Davyd, and anonymous 'englynion'; 'carolau', 'cerddi', 'ymddiddanion', 'penillion', etc. by Evan Thomas, Cathring Sion, Gaynor Llwyd, Thomas Evan, Moris Richard, Huwkyn Sion, Hugh Moris, Gryffyth Moris Evan, Mr Edward Jones ('Vicar Mychynlleth'), Llywelun Cadwaladr, Sir Rees Cadwaladr, Rees Ellus, Evan Gruffydd, Mrs Jane Vaughan ('Caer gae'), Cadwaladr y Prydydd, John Morgan ('Vicar Aber Conwy', 1698), Lewis or Plas, Edward John ab Evan, Ellis Edward, John Davyd, Davyd Thomas ('o Sir Drefaldwn'), Thomas Llwyd ('or Rhiw'), Moris Richard and Robertt Evans ('o blwy Meifod'), and anonymous poems in free metres; and pedigrees of the family of Lloyd of Hendre y Mur [Maentwrog, Merioneth] and of William Pugh of Mathafarn [Montgomeryshire]; and 'Prognosticasiwn Sion Tudur'. At the end of the volume is a later section containing English verses and a log of a voyage [to London], 11 May - 11 June 1754. There are also copious additions on the blank pages and in the margins of the volume, including poetry by Cadwaladr ap Dewi and Dafudd Gryffydd ('ai Dychreuodd, John Llwyd ai diweddodd'); transcripts, 1721 and undated, of depositions and an incomplete lease touching properties in the township of Lowarch and in Lanerchvyda, Merioneth; undated accounts, e.g. 'Potatws a Count'; etc. There is an entry in the hand of 'Mair' [Richards, Darowen], 1853.

Llyfr John Morris,

A volume largely of poetry in strict and free metres transcribed by John Morris during the period circa 1784-8. It contains 'Ychydig o Reolau Gramadegawl a gasglwyd gan y Parchedig Mr. [David] Ellis o Amlwch ... yr hwn sy'n wr deallus iawn ac yn perchen awen ragorol. Ac yn hoffi'n fawr yr Iaith Gymraeg ...' ('John Morris ai scrifennodd Rhagfyr, 12, 1786'); 'carolau' and 'cerddi' by Robt. Evans ('o Feifod'), Daniel Jones, Hugh Morris, John Hughes, Jonathan Hughes, Ellis Roberts, H[ugh] Jones ('o Langwm'), David Thomas, Arthur Jones, and Rhisiart Parry ('athraw ysgol gynt yn Sir Fôn'); 'cywyddau' and 'englynion' by Owen Evan alias Owen Gwynedd, John Edwards, Hugh Morris, Arthur Jones ('Clochydd Llangydw[alad]r'), Hugh Gryffydd, Jonathan Hughes, Da. Lloyd, [David Jones] ('Dewi fardd, o Drefriw'), John Edwards ('Clochydd Manafon'), Rhys Morgan ('pencraig Neath'), Wm. Raffe ('o Mochdref Sir Drefald[wy]n'), John Rhees (Llanrhaiadr), Daniel Jones, Tho. Edwards, Ed. Morris, Dafydd Benwyn, Lewis Glyn Cothi, William Cynwal and William Phillip, and anonymous poems; 'Cof-restr dewisedig yn dangos rhifedi'r blynyddoedd Aethant heibio, er pan fu amryw bethau hynod Hyd y flwyddyn 1788'; 'Parhad o Gronicl y Brenhinoedd a Thwysogion Cymru er yn amser Cydwaladr ...'; 'Rhestr o Enwau'r Marchogion, a Seneddwyr yr uchel Lys Barliament, Arglwyddi Lifftenants, Custos Retulorum [sic], Penswyddogion y Militia, a'r Siryfau Pob Sir drwy Gymru; a'r Swm yr ydys yn i dalu o Dreth Brenin, a elwir yn gyffredin y Dreth fawr yn ol pedwar Swllt y Bunt, gida rhifedi y Militia yr ydys yn i godi ymhob Sir'; 'Rhestr o Enwau'r ardderchog Ustisiaid ar Barnwyr Sy'n gwrando, a dibennu pob Matterion Cyfraith yn Lloegr a Chymru'; 'Rhestr o Enwau yr Esgobion, Deaniaid, Arch-Diaconiaid, Canghellwyr, a'r Blaenoriaid sydd yn trefni Swyddau Eglwysaidd yn Ardalaith Cymru gyda'r Swm a gyfrifir ar bob Esgobaeth yn Llyfrau'r Brenin'; 'Byr hanes maintioli Sirioedd [sic] Cymru, a rhifedi'r Plwyfydd; Ac enwau'r Seneddwyr ...'; 'Barnwyr neu brif Ustusiaid Cymru'; 'Henwau y Deuddeg Patrieirch ...'; 'Rhestr o Enwau'r Proffwydi ...'; 'Rhestr o Enwau Ein Iachawdwr Iesu Grist ...'; 'Henwau'r Deuddeg Apostolion'; 'Rhestr o Enwau ychydig o'r Seintiau, Merthyron, a Dynion Rhinweddol erill, yr ydys yn Cadw Coffadwriaeth o honynt ...'; 'Henwau'r Naw Miwsic' [?Miwsis]; 'Henwau'r Naw Gorchfygwyr'; 'Saith Ryfeddod y byd'; 'Y Saith Gysgadur'; 'Pumtheg arwydd (medd Dafydd Nanmor) a welir cyn y Jubil Sabbathaidd'; 'Y pum synwyr a roes Duw i Ddyn'; 'Henwau Siroedd Lloegr, a Rhifedi y Dinasoedd, Trefydd marchnadol, Plwyfydd, a Chwmpas, a hefyd y Cyferi [sic] sydd ymhob Sir'; 'Siroedd Cymru, a Rhifedi y Trefydd Marchnadol, Plwyfydd, y Cwmpas, a'r Cyferi sydd ymhob Sir'; a riddle ('Dychymmyg') in verse; 'Llythyrennau am Raddau Dysgeidiaeth, a byrhad geiriau yn ôl yr Iaith Lladin ...'; medical recipes; 'Hoff benill M. Luther'; 'Henwau y Pedwar archugain Marchog, oedd yn Llys y Bre[nin]'; 'Yr wyth fyd, neu Uchelderau, y mae'r Astronomyddion yn crybwyll am danynt'; and 'Ychydig o waith rhai or hên Brydyddion ...' (quotations from the poetry of Edm[wnd] Prys, Huw Arwystl, Ieuan Tew, Dr Ioan Gwent, Owen Gwynedd, Gruffudd Gru[g], Moris ap Ifan ap Einion, Lewis Môn, Sion Brwynog, Gruffudd Hiraethog, Rhys Nanmor and Ioan Prichard (1670)). Preceding the text is a progressive list ('Tabl') of the 'carolau', 'cerddi', and 'cywyddau' contained in the volume. That the entire volume is based on a variety of sources is shown by the last entry inserted by the scribe: 'Yr ychydig o hen bethau hyn, a godais I allan o hen Lyfrau pan oeddwn mewn oriau Segur, rhag I Colli hwynt ...'. Inside the lower cover are printed 'Englynion Croesawiad Sior IV. 'Trwy Gymru' by [Hugh Jones] ('H. Erfyl'). There are a few minor entries in the hand of Mary Richards.

Llyfr Richard Foulke

A manuscript of the third quarter of the eighteenth century largely in the hand of Richard Foulke of Penygraig [parish of Llansilin]. It contains 'cerddi', 'Ymddiddanion', 'carolau', 'dyriau', etc. by Hugh Morris, Humphre Ralph ('Gwas Mr. Richards Person Llanvyllin, 1756), Jonathan Hughes, Edward Rowland, Arthur Jones (1758), Hugh Jones ('o Langwm'), John Richard ('or bryn côch') (poem torn away), John Griffiths (1757), Evan Arthur, William Philip, Gruffudd Phylip, Robert Edward Lewis ('o Gwm Mynach'), Matthew Owen and Rowland Vaughan ('o Gaer-gai, Esquire'), and anonymous poems; 'englynion' and 'cywyddau' by Ed[ward] Morris, Hugh Morris, Moris ap Robert ('o'r Bala'), Hugh Llyn and Jonathan Hughes; and a prayer entitled 'Gweddi cyn mynd i Gysgu ... Dyma yr weddi y bydde yr hen Richard Foulke o Rhiwlas taid Richard Foulke o Benygraig; ar taid yma ai Gwnaeth'.

Barddoniaeth Huw Morys, etc.

A collection of 'cerddi', 'carolau', etc. by Hugh Morris, together with a 'cerdd' by Huw Jones, Llangwm, a 'cerdd' by the Reverend Walter Davies ['Gwallter Mechain'], anonymous 'englynion, 'carolau' and some financial accounts, 1805 and undated. The volume is in the hand of Huw Jones, Llangwm, with a few later additions by Elizabeth Maurice and by Mary Richards, Darowen. It belonged to Thomas Powel, 1804, and Martha Powel, 1805, and also bears the names of Henry Powel, 1756, John Jones, carpenter, Pentregayr [Oswestry] and Martha Edwards.

Barddoniaeth Huw Morys, etc.

A manuscript of the second quarter of the eighteenth century containing 'carolau', 'cerddi', 'Ymddiddanion' and 'dyrïau' by Huw Morris, with a number of poems by Ellis Cadwalader, Edward Davies ('o Rhiwlas'), Evan Vaughan ('o Gastellmoch'), Cadwalad[r] ap Robert, Moris Rhobert ('o sir feirionydd'), Thomas Davies ('o sir Drefaldwyn'), Arthur Jones, Robert Cadwalad[r] ('o Blwy Pennant'), Richd. Thomas D'd ('o Sir Fon'), Mathew Owen, Thomas Robert ('o Lyn Ceiriog'), Richard Foulkes? and John Edwards, and anonymous poems; a 'cywydd' and 'englynion' by Rich[ard] Abram, Moris ap Evan ap David, Hugh Morrys, Edward Morris ('or Perthi Llwidion'), Richard [Davies] ('Esgob dewi') and Ragiar [sic] Kyffin; English verses by John Davies and John Hughes, and anonymous poems; an account, 1736, of wages paid the workmen for raising a fence upon [the river] Ceiriog 'under pentre gwyn a Tenem[en]t of the Hond. John Myddelton Esq. [of Chirk Castle]', together with a copy of a covering letter to John Myddelton from Richd. Foulkes; ... L[l]ythur y mae yr gair amdano mai Du[w] ... ai ysgrifenodd ai law i hun y rhwn a gaed ta[n] gareg mewn Tref ai henw Mae Kwmbe ...'; and entries of birth and baptism, 1712-32/3 [at Llansilin] of the children of Richard Foulks [of Rhiwlas] and Jane Griffith, his wife. Bound in at the end of the volume is an original power of attorney, 1674, of Oliver Thomas of Shewsbury [sic], Salop, yeoman, authorising his brother Thomas Rees of Llanymowthwey, Montgomeryshire, yeoman, to sue or to compound persons subscribed for specified debts (backed for the purpose of repairing by a printed prospectus of Robert Davies ('Bardd Nantglyn'): [Diliau Barddas, Dinbych, 1827]). The manuscript is written in several hands, among them that of Richard Foulks.

Carolau duwiol,

A late seventeenth century manuscript of anonymous 'carolau', etc. The volume is written in two hands and is lettered 'Carolau Duwiol'.

Barddoniaeth, etc.

A composite volume in various late eighteenth and early nineteenth century hands consisting largely of 'carolau', 'englynion', hymns, etc. by [David Thomas, 'Dafydd Ddu Eryri'], R. Philips, Mary Rees (Llanbrynmair, 1828), [David Jones] ('Ieuan Cadfan') (Llangadfan, 1827), R. Ll., Thomas Williams, John Roberts, John Thomas, Evan Willians [sic] ('o blwy Darowen. Gefen Barhedin'), J. A. Owen ('Bardd Meirion'), 'Iorwerth ap Robert ab Arthur' (Glynn Ceiriog) ('Neu Ned Glann Gwryd'), [? Robert Ellis] ('Cynddelw'), Rowland Hugh ('or Grienyn ...'), H. Jones (Maes y glasau), Arthur Jones, Mary Rhys, [William Edwards] ('Gwillim Padarn'), Walter Davies ('Gwallter Mechain'), Robert Davies ['Bardd Nantglyn'], 'Dic'r Erw', [William Williams] ('G[wilym] ab Iorwerth'), J. Blackwell ['Alun'] ('Y Penillion Blaenorol a wnawd yn ddifyfyr pan ydoedd Mair Darowen yn canu Gorhhoffedd gwyr Harlech yn mharlwr Ysgoldy y Berriew ... 1826. Dyma'r yscrifen cynta ...'), John Rogers, and H. Humphreys, and anonymous poems. The volume also contains observations on 'Trioedd y Gorseddigion', a copy of a letter, 1818, incorporating verses, from Ann Edward in London; and a copy of a letter from [ ] ('Da fyddai genyf wybod pwy ... Dafydd Ionawr wedi colli'r Enw'), from Llansantfraid, to the Rev ...iam, 1822 (impressions of an eisteddfod at Caerwys, englynion to 'Ioan Tegyd', etc., enclosing a letter from G[oronwy] Owain).

Llyfr John Morris,

A late eighteenth century collection of poetry in the hand of John Morris, Glan'r Afon containing 'carolau', 'cerddi', 'ymddiddanion', etc. in free metres and a few englynion by Hugh Morus, Edward Samuel ('Person Llan-garw Gwyn'), [David Jones] ('Dewi Fardd'), Richard Parry ('or Ddiserth'), Morys ap Robert ('o'r Bala'), Robert Evans ('o blwy Meifod'), Mr Robert Wynn ('Vicar Gwyddelwern'), Owen Gruffydd, Ellis Rowland (Harlech), Matthew Owen ('o Langar'), Mr W. Williams ('Person Llan Aelian yn Rhos'), 'Dai Seion' ('o Gaernarfon'), Mr William Williams [recte Wynn] ('o Langynhafal'), Sion Powel ('o Lansannan'), Edward Richard, [Walter Davies] ('Gwallter Mechain'), Jonathan Hughes, Edward Morris, Lewis Glyn Cothi and David Ellis. Preceding the text are 'englynion' by David Thomas ['Dafydd Ddu Eryri'], David Ellis, [David Jones] ('Dewi Fardd') and Evan Evans ['Ieuan Fardd'] ('Gweinidog Llanllechio' [recte Llanllechid]) and 'Awdl y Nef' by 'Ieuan Fardd ag Offeiriad'; a list of contents of the volume ('Testyn Caniadau'r Llyfr hwn'); an introduction by the scribe, dated at Glan'r Afon, 24 December 1793. The collection was begun probably in 1788.

Barddoniaeth Huw Morys a Roger Jones, etc.

A collection of 'cerddi', 'carolau', 'penillion', etc. in free metres by Hugh Moris and Rogiar Jones and numerous anonymous poems and scraps of verse. Also included are a rental of chief rents of Cynlleth yr Iarll and a rental of the tithe of Llangadwalader, Denbighshire, both undated, and a medical recipe. A note by Dafydd Marpole in Cwrtmawr MS 225, p. 86 attributes the present manuscript to the last quarter of the seventeenth century. Among later additions to the volume are holograph 'englynion' by Joseph Marpole ('yn llegys'), 1779. The spine is lettered 'Gwaith H. Morys a Roger Jones'.

Results 1 to 20 of 52