Dangos 10 canlyniad

Disgrifiad archifol
Archifau a Llawysgrifau LlGC ffeil
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

Cyfansoddiadau cerddorol David Hughes ('Cristiolus Môn'),

 • NLW ex 2439.
 • ffeil
 • 1838-1866.

Llyfrau tonau David Hughes, ysgolfeistr a cherddor, a anwyd yn Llangristiolus, Môn, yn cynnwys emyn-donau, salm-donau ac anthemau ganddo, ynghyd â llythyr o werthfawrogiad, 1866, o Efrog Newydd, yn gofyn iddo anfon 'dwsin neu ddau ddwsin'...

Hughes, David, 1810-1881.

Llyfr tonau,

 • NLW MS 16651A.
 • ffeil
 • 1860.

Llyfr tonau, 1860, o eiddo Lewis Evans, Maesllwyni, Darowen, sir Drefaldwyn, yn cynnwys emyn-donau yn bennaf. Mae mynegai i'r tonau ar y dudalen rwymo a t. 243. = Tune book, 1860, of Lewis Evans, Maesllwyni, Darowen, Montgomeryshire, containi...

Llyfr tonau,

 • NLW MS 16140A.
 • ffeil
 • [1822x1864].

Llyfr tonau, [1822x1864], o eiddo Timothy Jones, yn cynnwys alawon ac emyn-donau, rhai gan John Edwards, Llangadog; ynghyd â rhai hen benillion. = Tune book, [1822x1864], of Timothy Jones, containing airs and hymn tunes, some by John Edwards, Llan...

Llyfr tonau,

 • NLW MS 16204A.
 • ffeil
 • [19 gan., hanner cyntaf].

Llyfr tonau, [19 gan., hanner cyntaf], yn cynnwys salm-donau, anthemau ac emynau, y mwyafrif heb eu priodoli. Ymddengys iddynt gael eu canu yng ngwasanaethau'r eglwys yn Llanfair Dyffryn Clwyd, sir Ddinbych (nodyn y tu mewn i'r clawr bla...

Llyfr tonau,

 • NLW MS 16387iiA.
 • ffeil
 • [19 gan., hanner cyntaf].

Llyfr tonau, [19 gan., hanner cyntaf], yn cynnwys emyn-donau ac ychydig anthemau, rhai yn cynnwys y geiriau Cymraeg. Ceir mynegai i'r tonau (tudalen rwymo). = A tune book, [19 cent., first half], containing hymn tunes and a few anthems. An in...

Llyfr tonau,

 • NLW MS 16203iA.
 • ffeil
 • [19 gan.].

Llyfr tonau, [19 gan.], yn cynnwys emyn-donau a salmau, nifer yn cynnwys y geiriau Cymraeg. Priodolir y dôn 'Myfyrdod' i John Edwards, Llangadog (t. 25), a rhai o'r tonau eraill i E. Evans, Eglwysfach (tt. 19, 57, 61). = Tune book, ...

Llyfr tonau,

 • NLW MS 16550A.
 • ffeil
 • [19 gan., ail hanner].

Llyfr tonau, [19 gan., ail hanner], yn cynnwys anthemau ac emyn-donau. = Tune book, [19 cent., second half], containing anthems and hymn-tunes.

Llyfr tonau,

 • NLW MS 16387iA.
 • ffeil
 • [19 gan., hanner cyntaf].

Llyfr tonau, [19 gan., hanner cyntaf], yn cynnwys emyn-donau ac ychydig anthemau, rhai yn cynnwys y geiriau Cymraeg. Ceir hefyd hyfforddiant ar ddysgu cerddoriaeth (tudalen rwymo) a mynegai i'r tonau (f. 134). = A tune book, [19 cent., first ...

Llyfr tonau,

 • NLW MS 23884A.
 • ffeil
 • 1824-1827.

Cyfrol o emynau ac emyn-donau, 1824-1827, yn bennaf yn llaw 'Ioan ap Iago ap Dewi', o bosib John James (Ioan ap Iago), Cil-y-cwm, sir Gaerfyrddin, bardd ac awdur y llyfr Ehediadau Barddonol, ar Amryw Destunau (Llanymddyfri, 1828), a gyho...

Llyfr tonau,

 • NLW MS 16118A.
 • ffeil
 • 1857.

Llyfr tonau, 1857, o eiddo William Peat, yn cynnwys emyn-donau ac anthemau heb eu priodoli. = Tune book, 1857, of William Peat, containing unattributed hymn-tunes and anthems.Ceir fersiwn o'r dôn 'Y Delyn Aur', ynghyd â'r geiri...