Showing 19 results

Archival description
Untitled Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Cyfrifon amrywiol,

Llyfrau'r eisteddleoedd, 1864-1902, 1873-1934; 'Llyfr had yr Eglwys', 1902-1913; llyfrau casgliad y goleuni (pennau teuluoedd), 1907-1931; a llyfr casgliad y goleuni (ieuenctid), 1940-1978.

Marwnad i'r diweddar Mrs E. Llewelyn,

  • NLW Facs 1059.
  • file
  • 2010 /

Copi o farwnad gan Myfyr Wyn i Mrs E. Llewelyn, priod Mr Rowland Llewelyn, Clungwyn, Blaenrhondda, a fu farw 24 Mai 1887 yn 64 mlwydd oed. Fe'i hargraffwyd gan I. Jones, Treherbert.

Myfyr Wyn, 1849-1900.

Papurau ychwanegol (2009),

Darnau cerddoriaeth yn llaw Eunice Bryn Williams, 1954-[1980au], mewn hen nodiant a sol-ffa; yn eu plith mae gosodiadau cerdd dant, 1940-[1969], gan ei thad, Hugh Thomas Davies. Yn ogystal, mae nodiadau yn llaw EBW, [1970au-1980au], rhai ohonynt a...

Pryniad 2002,

Llythyrau, cerddi, pregethau, llyfr lloffion a phapurau amrywiol, [1876]-1967, gan gynnwys taflen rhaglen deyrnged i Crwys, 1966.

Rhodd 1983,

Teipysgrifau chwech o'i gyfrolau cyhoeddedig a ymddangosodd rhwng 1957 a 1979 gyda rhai ychwanegiadau a newidiadau llawysgrif.

Sgriptiau Ffilmiau'r Nant,

  • GB 0210 FFILMNANT
  • fonds
  • 1982-1986/

Cop©au teipysgrif o sgriptiau teledu,[1982]-[1986] = Typescript copies of television scripts, [1982]-[1986].

Ffilmiau'r Nant Cyf.